BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Bağ-Kur'dan muaf tutulmak isteyenler ne yapmalı?

Son dönemde özelikle döviz kurlarında yaşanan dalgalanmalar, ekonomik daralma, asgari ücret artışına bağlı prim miktarının artışı ve diğer birçok nedene bağlı olarak bakkal, berber, tamirci ve diğer çok sayıda esnaf ve sanatkâr ödeme aczine düşmeleri nedeniyle elde ettikleri gelirlerinin Bağ-Kur primlerini bile karşılamadığını bu nedenle primlerini ödemekte sıkıntı çektiklerini belirtmekte ve bu konuda muaflık olup olmadığını bize sormaktadır.
2019 yılında asgari ücretin artmasına bağlı olarak her ay ödenecek en az Bağ-Kur primi 882,6 TL’ye yükseldi. Ödeme gücü olup primlerini aksatmadan ödeyenlere ise bu tutar üzerinden %5 indirim yapılmaktadır.
Buna rağmen ödenecek olan prim miktarı gerçekten de esnaf ve sanatkârları zorlamaktadır.
 
Ödeme gücü olmayanlar prim ödemek zorunda değil 
 
SGK özellikle esnaf ve sanatkarlardan ödeme gücü olmayanları belirli şartlarla Bağ-Kur primi ödemekten muaf tutmaktadır.
Tarımda kendi adına bağımsız çalışanlar ile kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan gelir vergisinden muaf olup esnaf ve sanatkârlardan belli şartları taşıyanlar 4/1-b sigortalılığından muaf tutulmaktadır.
Bunun için;
  • Tarımda kendi adına bağımsız çalışanlardan, tarımsal faaliyette bulunan ve yıllık tarımsal faaliyet gelirlerinden, bu faaliyete ilişkin masraflar düşüldükten sonra kalan tutarın aylık ortalamasının, kanunda tanımlanan prime esas günlük kazanç alt sınırının 30 katından az olduğunu Ziraat Odalarına, odanın bulunmadığı yerlerde Tarım İl/İlçe Müdürlüklerine,
  • Kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan gelir vergisinden muaf olup Esnaf ve Sanatkâr siciline kayıtlı olanlar ise aylık faaliyet gelirlerinden bu faaliyetlerine ilişkin masraflar düşüldükten sonra kalan tutarın prime esas günlük kazanç alt sınırının 30 katından az olduğunu Esnaf ve Sanatkâr Odaları Birliğine,
“SİGORTALILIK MUAFİYET BELGESİ’ni” onaylatarak, SGK’ya bildirmeleri gerekmektedir. Bu belge 2 nüsha düzenlenir. Bir nüshası düzenleyen kuruluşta kalır, bir nüshası da Sosyal Güvenlik Kurumu’na verilir.
Buna göre SGK da yapacağı incelemeye göre başvuru sahibini Bağ-Kur primi ödeme yükümlülüğünden muaf tutabilmektedir.
                ***
“Anlatacak bir hikâyeniz yoksa mutlaka yazın. İyi olduğuna inandığınız bir fikriniz varsa, dengesiz birinin sizi vazgeçirmesine asla izin vermeyin.” Stan LEE (Spider Man/Iron Man…yazarı)
 
 
BAŞIN DÜŞERSE DARA İSA KARAKAŞ’I ARA
 
Dul aylığı alanlar iş kazası geliri de alabilir mi?
 
"Eşimden dul maaşı alıyorum. İnşaattan düşen SSK’lı babamdan da bana emekli aylığı bağlanır mı?" Vahide Şenyur
Vahide Hanım, eşinden ölüm aylığına, babasından da ölüm gelirine hak kazanan hak sahibine, eşinden dolayı ölüm aylığı, babasından dolayı ölüm geliri bağlanır, ancak yüksek olan eş aylığı tamdan, az olan ölüm geliri ise yarımdan ödenir.
 
Emeklilik beklerken sağlıktan nasıl faydalanırım?
 
"İsa Bey, sigorta prim gün sayısını yılbaşında doldurdum. Şu an yaşımın dolmasını bekliyorum. Dolayısıyla prim ödemesini kestim. Buna rağmen emekli olana kadar ben ve ailem sağlık hizmetinden faydalanabilir miyiz?" H. Hüseyin Ürkmez
 H. Hüseyin Bey, SSK’lılar bir yıl içerisinde 90 gün primlerinin olması hâlinde genel sağlık sigortalısı olarak 10 günden sonraki 90 gün süreyle toplamda ise 100 gün süreyle prim borcu olup olmadığına bakılmaksızın sağlık yardımlarından yararlanmaya devam etmektedirler. Dolayısıyla bu şartların bulunması hâlinde sizde 100 gün süreyle bakmakla yükümlü olduğunuz aile fertlerinizle birlikte yararlanabilirsiniz. Sonrasında ise her ay yaklaşık 76 TL genel sağlık sigorta primi ödeyerek yararlanabilirsiniz.
 
Eşim SSK’lı Olur mu?
 
"İsa Bey, kuaför iş yerimde bana yardım eden eşim SSK’lı olur mu?" Saim Köknar
Saim Bey, işverenin ücretsiz çalışan eşinin sigortalı sayılmayacağı öngörülmüştür. Bu itibarla, bir işverenin iş yerinde ücret mukabili, çalışan eşinin sigortalı sayılması icab etmektedir. Ancak bunun için ücretlerin, iş yeri kayıt ve belgelerine usulüne uygun bir şekilde intikal ettirilmesi şarttır.
             ***
"Cahil ile sakın latife etme. Dili zehirli olduğundan gönlünü yaralar." Hazreti Ali
  • Facebook'ta paylaş
  • Twitter'da paylaş
  • Twitter'da paylaş
605934 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/isa-karakas/605934.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
loading
Kapat
KAPAT