BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

%40 engelli olanlar ile 15 yılı dolduranlara kolay emeklilik

Emeklilik mevzuatı gerçekten son derece geniş ve karmaşık. Yazmış olduğum 50’den fazla kitap arasında beni en çok zorlayan kitabım Emeklilik Uygulaması ve Davaları El Kitabı oldu. Keza emeklilik ile ilgili o kadar çok değişik konular ve bilinmeyenler var ki… gerçekten işin içinden çıkmak çok zor.
Şimdiye kadar emeklilik ile ilgili çok sayıda yazı yazdık. Ancak memur okurlarımız kendilerinin emekliliği ile ilgili yeterli bilgi ve yazı olmadığını belirterek kolay emeklilikle ilgili malumat talep etmektedir. Biz de memurların kolay emeklilik şartları ile ilgili bu yazıyı kaleme aldık.
 
Yaş şartı olmadan %40 engelilikle emeklilik
 
Engellilikleri nedeniyle ilgili mevzuat uyarınca göreve alınanlar ile göreve girişlerinde, alınmış ve raporda engellilik oranı en az %40 olanlardan en az 15 yıl hizmeti bulunanlar istekleri hâlinde emekli aylığına hak kazanabilmektedir.
Bu şartları taşıyanlar herhangi bir yaş şartına tabi tutulmadan istedikleri tarihte emekliliklerini talep edebilmektedirler.
Engelli aylığından yararlanabilmek için iştirakçi olarak görevde iken emeklilik talebinde bulunulması şarttır.
 
15 yıl fiilî hizmetle emeklilik
 
Emekli Sandığına tabi olan memur ve kamu görevlilerinden 15 yıl fiilî hizmet süresi bulunanlar 61 yaşlarını doldurduklarında istekleri hâlinde kendilerine emekli aylığı bağlanabilmektedir.
Hizmet süresinin aylık bağlanması için yeterli olmaması hâlinde ise;
  • Yapılacak işlemin bir istekle emeklilik işlemi olduğu ve ilgililerin 65 yaşına kadar görevde kalarak hizmetlerini tamamlayabilme imkânları bulunduğu gözönünde tutularak,
  • Göreve iade edilebilecekler veya toptan ödeme işlemi yapılabilecektir.
Açıkta olanlardan mahfuz hizmeti bulunanlar
 
Emekli Sandığı Kanunu gereğince emekli kesenekleri geri verilmemiş olan memur ve kamu görevlilerinden fiilî hizmet müddeti 15 yıl ve daha fazla olanların 61 yaşlarını da doldurmaları hâlinde istekleri üzerine kendilerine emekli aylığı bağlanacaktır.
            ***
“Çalışmaktan yaşlanmaya vakit bulamadım.” Haldun Dormen
 
 
 
BAŞIN DÜŞERSE DARA İSA KARAKAŞ’I ARA
 
Memur maaşı neden az bağlanıyor?
 
"İsa Bey, biz memurlara maaş bağlanırken katsayı düşük mü? Maaşımız neden düşük bağlanıyor?" Cengiz Uzungil
Cengiz Bey, memurların maaş bağlamasında; aylık göstergeler, ek göstergeler, taban aylığı, kıdem aylığı, emeklilik tazminatı ve yürürlükte bulunan memur maaş katsayı esas alınmak suretiyle hesap edilen “emekli aylığı bağlanmasına esas aylık” tutarının, 25 yıl için %75’i, fazla her tam yıl için %1 fazlası dikkate alınarak hesaplanmaktadır. Bu açıdan bakıldığında memurların aylık bağlama oranı aslında SSK’lı ve Bağ-Kur’lulara göre çok yüksek.
 Ancak memurların düşük maaş almalarının en önemli sebebi çalıştıkları dönemlerde maaş bordrolarındaki ücret kalemlerinin tamamından SGK primi (kesenek) kesilmemesidir...
 
Esnaf malulen emekli olabilir mi?
 
 "2002 yılından beri kendi adıma bir dükkân işletiyorum. Bu iş yerinden dolayı Bağ-Kur primi ödüyorum. Açık kalp ameliyatı oldum. Diyalize de giriyorum. Malulen nasıl emekli olabilirim?" Talip Yıldız
Talip Bey, Bağ-Kur sigortalıların da malulen emekli olma hakkı bulunuyor. SGK uygulamasında sigortalının talebi üzerine SGK tarafından yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularının sağlık kurullarınca usulüne uygun düzenlenecek raporlar ve dayanağı tıbbi belgelerin incelenmesi sonucu, çalışma gücünün en az %60’ını kaybettiği SGK Sağlık Kurulu’nca tespit edilen sigortalılar malul sayılıyor. Bu bağlamda SGK tarafından malul sayılmanız, ayrıca en az 10 yıldan beri sigortalı olmanız ve toplam 1800 gün priminizin bulunması hâlinde malulen emekli olabilirsiniz.
            ***
Minenur Çalışkan Hanım, babanız için rapor almanız fayda etmez. Zira SGK’nın sağlık kurulu karar vermektedir. Malulen emeklilik başvurusu reddedilmiş ise itirazda bulunma hakkınız var.
            ***
Aslı Kahraman Hanım, en az 25 yıl fiilen çalışmanız ve 58 yaşını doldurmanız hâlinde emekli olabilirsiniz. Doğum borçlanması sizi erken emekli etmez.
            ***
“Dünyada yeteneksiz insan yoktur. Sadece iyi eğitilmemiş ve iyi yönlendirilmemiş insanlar vardır.”  Angle Peartri
  • Facebook'ta paylaş
  • Twitter'da paylaş
  • Twitter'da paylaş
605965 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/isa-karakas/605965.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
loading
Kapat
KAPAT