BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

SGK’dan nasıl avans alınır?

Özellikle emekliliği yaklaşan birçok okurumuz acil durumlarda SGK’dan avans alınıp alınamayacağını sormaktadır. Hemen cevap verelim SGK bazı durumlarda sigortalılara avans ödemektedir. Bunun için emeklilik aylığına veya gelirine hak kazanma şartlarının gerçekleşmiş olması gerekmektedir.
Buna göre aylık veya gelirin 90 gün içinde ödenememesi durumunda SGK tarafından gelir ve aylık bağlanmasına hak kazandığı anlaşılan sigortalı ve hak sahiplerine yazılı talepte bulunmaları hâlinde, ilerideki alacaklarından mahsup edilmek üzere avans ödenebilmektedir.
Avans miktarı her üç ay için;
  • Bağlanacak aylıklarda net asgari ücretin üç katını,
  • Gelirlerde ise net asgari ücretin iki katını
 Geçmemek üzere SGK tarafından belirlenmektedir.
 Avansın bağlanacak gelir ve aylık birikmiş tutarından fazla olan bölümü, müteakip gelir ve aylıklarından 1/4 oranında kesilerek mahsup edilmektedir.
            ***
“Siz eşsiz biri olarak doğdunuz, kopya olarak ölmeyin!” John Mason
 
 
BAŞIN DÜŞERSE DARA İSA KARAKAŞ’I ARA
 
"İş kazasında müfettiş bana kusur verdi. SGK maaş bağlar mı?" Ümmet Ersin
Ümmet Bey, ceza sorumluluğu olmayanlar hariç, ağır kusuru yüzünden iş kazasına uğrayan, sigortalının, mahkeme kararı, denetim, soruşturma ve kontrol raporları, ünite kararı, hekim raporu, kamu kurum ve kuruluşlarının görevleri gereği düzenlediği tutanaklar veya belgelerde belirlenen kusur derecesinin üçte biri oranında SGK tarafından eksiltilerek ödenmektedir. SGK müfettiş raporunda senin hakkında verilen kusur derecene göre bağlanacak gelirde üçte biri oranında kesinti yapıp sana gelir bağlayacaktır.
 
Askerliğini yapmakta olan erler sigortalı olur mu?
 
"İsa Bey, firmamızda ihtiyaç duyulduğunda bazen kısa süreliğine işçi çalıştırıyoruz. Çalıştırdıklarımız arasında er olarak daha askerlik hizmeti bitmediğini beyan edenler var. Bunları sigortalı göstermek zorunlu mu?" İsmail Semizoğlu
İsmail Bey, fiilî askerlik hizmeti silah altına alınmakla başlayıp terhis tarihinde sona ermekte olup, askerlik hizmetini yapanlar, SSK (4/1-a) kapsamında çalışsalar dahi sigortalı sayılmamaktadır.
Ancak, Askerlik Kanunununa göre; askerlik hizmetini yapmakta olanlara verilen sıhhi izinlerin 3 aydan fazlası, normal izinlerin ise her yıl için bir aydan fazlası, firarda geçen süreler muvazzaf askerlik hizmetinden sayılmadığından, söz konusu sürelerde çalışanların SSK’lı gösterilmesi gerekmektedir.
Erken terhis mahiyetinde izinli sayılanlar da bu sürede çalıştıkları takdirde SSK’lı gösterilmeleri mecburidir. Aksi takdirde SGK idari para cezası uygulamaktadır.
            ***
"Kontrole gitmeyenin istirahat parasını SGK keser mi?" Recep Serin
Recep Bey, sigortalının hastalanması nedeniyle SGK’nın ödemekte olduğu iş göremezlik ödenekleri bazı hâllerde SGK yaptırım niteliğinde eksilterek ödemektedir. İş göremezlik ödeneği; kabul edilebilir mazereti olanlar hariç olmak üzere, sigortalının hastalık nedeniyle tedavisini yapan hekim tarafından bildirilen tedbirlere ve yapılan tavsiyelere uymaması nedeniyle, normal tedavi süresi uzamış, iş göremezlik derecesi artmış veya malul kalmış ise, bu hususlar hekim raporu ile tespit ve belgelendirilmesi hâlinde sigortalıya ödenecek geçici iş göremezlik ödeneği dörtte birine kadarı eksiltilerek ödenmektedir.
            ***
"Emeklilikte prime takılanlar için hiçbir gelişme yok mu? Bilgilendirirseniz memnun kalacağım." H. İbrahim Tütüncüoğlu
H. İbrahim Bey, emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili maalesef hiçbir gelişme ve hazırlık yok. Bir önceki yazımızda da kükûmet tarafından hazırlanıp Meclis'e gönderilen 2019 Torba Kanun'da hâlihazırda emeklilikte yaş engeline maruz kalanlarla (EYT) ilgili bir hüküm bulunmadığını yazmıştık. 
Torba Kanun görüşmeleri daha uzun süre devam edecektir. Bu minvalde iktidar partisi milletvekillerinden herhangi birinin bile vereceği bir önerge ile bu konunun Torba Kanun'a girmesi mümkün bulunmaktadır. En ufak bir gelişme olduğunda her zaman olduğu gibi ilk biz sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.
            ***
“İNSANIN EN BÜYÜK DOSTU: Zorluklardır. Çünkü insanı karşılaştığı zorluklar büyütür.” GASSON
  • Facebook'ta paylaş
  • Twitter'da paylaş
  • Twitter'da paylaş
606073 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/isa-karakas/606073.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
loading
Kapat
KAPAT