BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Asgari ücretlilere vergi muafiyeti

Milyonlarca çalışanın ekonomik ve sosyal durumlarının düzenlenmesi için asgari ücret her yıl Asgari Ücret Tespit Komisyonu aracılığı ile belirlenmektedir. Çalışanın kendisi ve ailesinin geçimini sağlayacak ölçüde onurlu bir şekilde yaşayabilmesi için gerekli gelir olarak tarif edilen bu ücret, günümüzde maalesef asgari ihtiyaçları bile karşılamaktan çok uzaktır. Buna karşın asgari ücretliler hâlen en çok vergi ödeyen kesimler arasında yer almaktadır.
 
Kanun teklifi TBMM’de
 
Hâlen TBMM Komisyonunda bulunan kanun teklifi gerekçesinde; Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun Aralık 2018 için açıkladığı yoksulluk sınırının (6.322 TL) neredeyse üçte birine tekabül etmekte ve üzerinde de oldukça fazla vergi yükü bulunduğu tespitine yer verilmiştir.
Ayrıca asgari ücretli çalışanların, ödediği dolaysız mali yükler yanında harcamalar yoluyla dolaylı vergilere de maruz kaldıkları, bu durumun vergi yükünün artmasına neden olduğu belirtilmiştir. Bu bağlamda vergi adaletinin sağlanmasında önemli bir ilke olan en az geçim indirimi kapsamında gelirin marjinal faydasının en yüksek olduğu kısmın vergi dışı bırakılması gerektiği hususları dile getirilmiştir.
 
Asgari ücret tutarında vergi indirimi
 
Diğer taraftan asgari ücret üzerinden vergi ve benzeri birtakım kesintiler yapılması, çalışanın net gelirini azaltırken, diğer taraftan işverenin mali yükümlülüklerini arttırarak kayıt dışılığı teşvik ettiği dolayısıyla bu olumsuzlukların giderilmesi için verilen kanun teklifi ile; asgari ücretin vergi dışı bırakılması öngörülürken, aynı zamanda çalışanların gelirlerinde asgari ücret tutarında vergi indirimi hakkı sağlanması öngörülmektedir. İktidara yakın olan parti milletvekilince verilen bu teklifin yasalaşması hâlinde asgari ücretliler rahat bir nefes alacaktır.
             ***
“Sabah kalktığında hayatta olmanın keyfini, nefes almanın, sevmenin nasıl bir ayrıcalık olduğunu düşün...”  M. AURELİUS 
 
 
BAŞIN DÜŞERSE DARA İSA KARAKAŞ’I ARA
 
İşten atılanın yıllık izin ücreti
 
"İsa Bey, iş yerinde kavga sonucu işten atıldım. Kullanmadığım 45 günlük iznim var. İşveren hakkın yok diyor. Bu doğru mu?" Aziz Yakut
Aziz Bey, iş sözleşmesinin herhangi bir nedenle sona ermesi hâlinde, işçiye kullandırılmayan yıllık izin sürelerine ait ücretlerin son ücret üzerinden ödenmesi gerekmektedir.
Yıllık izin hakkının ücrete dönüşmesi için iş sözleşmesinin feshi şarttır. Bu noktada, sözleşmenin sona erme şeklinin ve haklı nedene dayanıp dayanmadığının önemi bulunmamaktadır.
 
Emekli Sandığından dul ve yetim aylığı
 
"İsa Bey, polis emeklisi babam geçen hafta vefat etti. Bana, anneme ve kardeşime hangi şartlarla ne zamana kadar maaş bağlanacak?" Ülkü Ayhan
Ülkü Hanım, Emekli Sandığı Kanununa göre emekli aylığı almakta iken vefat edenlerin eşlerine, evli ve devlet memuru olmayan kız çocuklarına, malul ve muhtaç erkek çocukları ile yine malul ve muhtaç ana ve babalarına aylık bağlanmaktadır.
Ayrıca, ölüm tarihinde 18 yaşını, orta öğrenimde 20 yaşını ve yükseköğrenim yapmakta ise 25 yaşını doldurmamış çocuklara aylık bağlanmaktadır.
 
Nereye şikâyet edeyim?
 
"İsa Bey, çalıştığım iş yerinde zorla kâğıt imzalatarak keyfî iş yerinden beni çıkardılar. Nereye şikâyet edeyim?" Ferhat Çıngı
Ferhat Bey, işten çıkarılan işçi, fesih bildiriminde sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli olmadığı iddiası ile fesih bildiriminin tebliği tarihinden itibaren bir ay içinde işe iade talebiyle dava açmadan önce ara bulucuya başvurmak zorundadır. Bu nedenle şikâyetiniz işleme alınmaz. Ara bulucuya başvurun.
Ara buluculuk faaliyeti sonunda anlaşmaya varılamaması hâlinde ise son tutanağın düzenlendiği tarihten itibaren, 2 hafta içinde iş mahkemesinde dava açabilirsiniz.
 
Malullük aylığı alanın yurt dışında çalışması
 
"SSK malullük aylığı alıyorum. Suudi Arabistan’a çalışmaya gideceğim. SGK maaşımı keser mi?" Yağız Narin
Yağız Bey, malullük aylığı alanlardan yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında çalışmaya başlayanların da malullük aylıkları kesilecek, ancak bunların ülkemizde herhangi bir çalışması bulunmadığından bunlardan aylık almadıkları süre için herhangi bir prim alınmayacaktır.
             ***
“Dürüstlük çok pahalı bir hediyedir, onu ucuz insanlardan beklemeyin.”  W. BUFFETT
  • Facebook'ta paylaş
  • Twitter'da paylaş
  • Twitter'da paylaş
606104 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/isa-karakas/606104.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
loading
Kapat
KAPAT