BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Çalıştığı işten dolayı hastalananlara şartsız hemen emeklilik

SGK, birden çok riske karşı güvence sağlamaktadır. Bu risklerden biri de çalışanların yaptıkları işten dolayı hastalanmalarıdır. Yaptığı işten dolayı hastalandıkları tespit edilenler kaç yaşında olurlarsa olsunlar hiçbir yaş şartı gerekmeksizin hemen SGK’dan gelir almaya hak kazanabilmektedir.
Daha da ileri gidelim. Yaptığı işten dolayı hastalananlara sigortalılık süresi ve prim ödeme gün sayısı şartları bile aranmadan gelir bağlanmaktadır.
 
Hastalığın yapılan işten kaynaklanması şart
 
Sigortalının çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal engellilik hâlleri nedeniyle SGK meslek hastalığı sigortasından gelir bağlanması mümkün bulunmaktadır.
Yapılan işten kaynaklı hastalıklar genel olarak;
 • Kimyasal maddelerle olan meslek hastalıkları,
 •  Mesleki cilt hastalıkları,
 •  Pnömokonyozlar ve diğer mesleki solunum sistemi hastalıkları,
 •  Mesleki bulaşıcı hastalıklar ve
 •  Fiziki etkenlerle olan meslek hastalıkları,
olmak üzere 5  grupta yer almaktadır. Yapılan işten dolayı vuku bulan hastalığı sadece fiziksel olarak vucutta meydana gelen rahatsızlıkları anlamamak gerekir. Psikolojik-ruhsal hastalıklar da olabilir.
Sigortalının çalıştığı işten dolayı meslek hastalığına tutulduğunun; SGK tarafından yetkilendirilen sağlık hizmet sunucuları tarafından usulüne uygun olarak düzenlenen sağlık kurulu raporu ve dayanağı tıbbî belgelerin incelenmesi sonucu SGK Sağlık Kurulu tarafından tespit edilmesi gerekmektedir.
 
Esnaf ve sanatkârlar ile çırak ve stajyerler de faydalanabilir
 
Çalışılan işten dolayı hastalandığı SGK Sağlık Kurulu tarafından tespit edilen;
 • İşçiler ve diğer SSK (4/a) sigortalıları,
 • Kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlar ile köy ve mahalle muhtarları ile Bağ-Kur’lular
 • Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevlerinde çalışanlar,
 • Aday çırak, çırak ve stajyerler, İntörn öğrenciler
 • Harp Malulleri ile Vazife Malullüğü aylığı bağlanmış malullerden (4a) ve (4b) kapsamında çalışanlar ile
 • Türkiye İş Kurumu kursiyerleri, ev hizmetlerinde çalışan sigortalılara da SGK meslek hastalığı sigortasından geçici veya sürekli gelir bağlanması mümkündür.
Sigortalının ölümü hâlinde hak sahibi eş-çocuk, anne  ve babasına SGK ölüm geliri bağlanmaktadır. Ayrıca cenaze ödeneği ve çeyiz yardımı da yapılmaktadır.
              ***
“Mutlu mu olmak istiyorsun? Kimseden bir şey bekleme!” Bob Marley
 
 
BAŞIN DÜŞERSE DARA İSA KARAKAŞ’I ARA
 
İsteğe bağlı sigortada 2000 gün daha fazla prim ödersiniz
 
"İsa Bey,  03.02.2000 tarihinde SSK’lı olarak işe başladım. 01.04.2017 tarihinden itibaren isteğe bağlı sigortalıyım. Ne zaman emekli olabilirim?" Şemsettin Aslan
Şemsettin Bey, emeklilikte özelikle işe başlama tarihi önem taşımaktadır. İşe başlama tarihinize göre 60 yaşını doldurup 7000 gün prim ödeme gün sayınız olmadan emekli olamazsınız.
Diğer yandan 01.10.2008 tarihinden itibaren isteğe bağlı sigortalılık 4/1-b (Bağ-kur) kapsamında sayıldığından bu duruma dikkat etmeniz gerekmektedir. Aksi takdirde 9000 gün prim ödemek zorunda kalırsınız. Daha açık bir ifadeyle 2000 gün daha fazla primle emekli olursunuz. Size tavsiyem emekliliğinize son 4 yıl (3,5 yıl da yeterli) kala kesinlikle işçi olarak 4/1-a (SSK) kapsamında prim ödeyerek çalışmanız olacaktır.
 
At jokeyinin sosyal güvenliği
 
"İsa Bey, at yarışlarında jokey olarak çalışmaktayım. Benim sigorta hakkım var mı, nasıl yapayım?" Mustafa Çelikkan
Mustafa Bey, "At Yarışları Hakkında Kanun"a tabi jokey ve antrenörlerin sigortalılıkları lisans belgesine istinaden fiilen çalışmaya başladıkları tarihten itibaren başlamaktadır. Bu tarih  esas alınarak Türkiye Jokey Kulübü tarafından 1 ay içerisinde SGK’ya bildirilmesi zorunludur. Fiilî çalışma ise lisans belgesinin onaylanması ile başlamaktadır. Bu şekilde sigortanız gösterilmemiş ise bulunduğunuz ildeki SGK’ya lisan belgenizin fotokopisini de ekleyecek şekilde yazılı başvuruda bulunarak sigortanızı yaptırabilirsiniz.
 
Ücretin ne kadarı haczedilebilir?
 
"Kredi kartları borçları yüzünden ödeyemediğim 17 bin TL borcum var. Banka 3 bin 600 TL’lik aylık ücretimin her ay tamamına mı el koyacak?" Hasan Kuşan
Hasan Bey, İş Kanununa göre işçilerin aylık ücretlerinin dörtte birinden fazlasının haczedilemeyeceği veya başkasına devir ve temlik olunamayacağı (nafaka borçları hariç) hükme bağlanmıştır. Buna göre her ay en fazla aylığınızın 900 TL’sine el konulabilir.
            ***
 “Çaresizlik tuzağına düşme. Her zaman bir umut ışığı olduğunu aklından çıkarma.”  (Bakara 156)
 • Facebook'ta paylaş
 • Twitter'da paylaş
 • Twitter'da paylaş
606185 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/isa-karakas/606185.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
loading
Kapat
KAPAT