BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Yargıtay: Sağlık raporuyla işten kaytaranlar işten atılabilir

Çalışanların hastalanması hâlinde istirahat raporu almaları son derece insani bir durumdur. Ancak sırf işten kaytarmak için sık sık rapor alarak bu hakkı istismar etmek etik değildir.
Diğer yandan iş yerinde üretimin ya da hizmetin aksamasına neden olduğu gibi diğer işçilere de kötü örnek olmakta ve huzursuzluğa yol açmaktadır. Yargıtay, en son vermiş olduğu kararlarında bu hassas durumları dikkate alarak işvereni haklı bulmaktadır.
 
Geçerli fesih nedenleri
 
İş Kanununa göre iş sözleşmesinin işveren tarafından işçinin yeterliliğinden veya davranışlarından kaynaklanan geçerli bir sebebe dayanılarak feshedilebileceği düzenlenmiştir.
Söz konusu geçerli sebepler İş Kanununda belirtilen derhal fesih için öngörülen nedenler yanında, bu nitelikte olmamakla birlikte, işçinin ve iş yerinin normal yürüyüşünü olumsuz etkileyen hâllerdir.
İşçinin yeterliliğinden veya davranışlarından kaynaklanan sebepler ancak iş yerinde olumsuzluklara yol açması hâlinde fesih için geçerli sebep olabilirler. İş ilişkisinin sürdürülmesinin işveren açısından önemli ve makul ölçüler içinde beklenemeyeceği durumlarda, feshin geçerli sebeplere dayandığı kabul edilmektedir. 
 
Sık sık hastalanarak rapor alma

İş Kanununun hükümleri dikkate alındığında hangi hâllerin işçinin yetersizliği nedeniyle geçerli fesih hakkı bahşedeceği örnek kabilinden sayılmıştır. Bunlardan biri de sık sık hastalanarak rapor alma hâlidir. Sık sık rapor alma hâlinde, işveren aralıklı da olsa işçinin iş görme ediminden faydalanamayacaktır.
Sık sık hastalanan ve rapor alan işçinin, bu nedenle devamsızlığının iş yerinde olumsuzluklara yol açacağı açık bir olgudur.
İş Kanunu’nun gerekçesinde sık sık hastalanmanın yeterlilikten kaynaklanan neden olarak örnek kabilinden sayılması, iş yerinde olumsuzluklara yol açtığının kabul edilmesindendir.
 
Yargıtay’ın emsal nitelikteki kararı
 
İşverenin fesih nedeni; “Somut uyuşmazlıkta, davacının iş sözleşmesi..." göreve başladığınız 01.04.2016 tarihinden itibaren sık sık rapor aldığınız, söz konusu alışkanlıklarınız nedeniyle uçuş operasyonlarının aksamasına, iş yerinde olumsuzluklara... sebep olduğunuzdan ve iş ilişkisini çekilmez hâle getirdiğinizden ... iş sözleşmeniz ... İş Kanunu'nun ... maddelerine uygun olarak ...” feshedilmiştir.
Yargıtay’ın Kararı: “...Dosya içeriğine göre, davalı işverenlikte kabin memuru ve hostes olarak çalışan davacı işçinin çalışma süresi boyunca sık sık rapor aldığı görülmüştür.
Davacının haklı neden niteliğinde olmayan ancak sık sık rapor alma şeklindeki davranışının iş akışını bozacağı açık olup, işverenin buna katlanması beklenemez. Davacının iş sözleşmesinin feshinin haklı nedene dayanmadığı, ancak sık sık rahatsızlanarak rapor alan davacının davranışının fesih için geçerli sebep oluşturduğu anlaşılmakta olup davanın reddi gerekirken yanılgılı değerlendirme ile yazılı şekilde karar verilmesi bozma nedenidir…”
                ***
“İnsan bir şeyi sevmedikçe onu öğrenmeye çalışamaz” GOETHE
 
 
“BAŞIN DÜŞERSE DARA, İSA KARAKAŞ’I ARA”
 
Kendi primlerini isteğe bağlı olarak yatıranlar 01.01.2019 ila 31.12.2019 tarihleri arasında ödenebilecek en az aylık isteğe bağlı sigorta primi: 85,28 TL x 30 x % 32=818,69 TL’ye yükseldi.
 
Sigortasız çalışsam doğru olur mu?
 
"İsa Bey, emeklilikle ilgili yaşı bekliyorum. Primler hep yüksekten. İşten çıktım. Şimdi asgari ücretle iş bulsam mı sigortasız çalışmam mı daha doğru olur?" Atalay K.
Atalay Bey, sigortasız çalışmak kanunen suçtur. Sigortasız çalışmamak gibi bir seçeneğiniz de yok. Sigortasız çalıştıran işveren de hem yüklü miktarda SGK cezasıyla karşı karşıya kalmakta hem de teşviklerden mahrum kalmaktadır. Sigortasız çalışmanız durumunda ayrıca bakmakla yükümlü olduğunuz kişilerle birlikte sağlık sigortasından faydalanamazsınız.
 
İşe iade hakkım var mı?
 
"17 çalışanı olan turizm şirketinde çalıyorum. Şirketin tekstil fabrikasında da yüzden fazla işçi var. 'İşe iade davası hakkın yok' diyorlar doğru mu?" Esra Can
Esra Hanım, İş Kanunu’nun iş güvencesi hükümlerden faydalanmak için çalıştığınız iş yerinde en az 30 işçinin çalışmakta olması gerekiyor. Şirketinizin aynı faaliyet kolunda olan başka iş yerlerinde işçileri varsa bunlar da dikkate alınmaktadır. Ancak belirtmiş olduğunuz iş yerlerinin faaliyet kolları faklı olduğundan iş güvencesi kapsamında yer almamaktasınız. Bu nedenle işe iade davası açamazsınız.
                ***
“Gülme, yan etkileri olmayan etkili bir ilaçtır.” Arnold Glashow
  • Facebook'ta paylaş
  • Twitter'da paylaş
  • Twitter'da paylaş
606294 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/isa-karakas/606294.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
loading
Kapat
KAPAT