BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

İşçi başına 150 TL’yi bulan hazine desteği uygulanmaya başladı

1 Ocak 2019 tarihinden itibaren geçerli olacak asgari ücrette, yüzde 26’yı aşkın artış yapıldı. Bu artış nedeniyle işverenlerin mağdur olmaması ve istihdamın desteklenmesi amacıyla aynı tarihten itibaren iş yerlerinde çalışan işçi başına asgari ücret desteği de başladı.
İlk defa 2016 yılında yürürlüğe giren asgari ücret prim desteği, Eylül 2018’e kadar uygulandı. Bu uygulamada günlük 3.33 TL, aylık 101 TL olan asgari ücret desteği 2019 yılında daha farklı ve bazı iş yerlerinde daha yüksek uygulanacaktır. Bu destek işverenlerin SGK’ya ödeyecekleri sigorta primlerinden mahsup edilerek hazine tarafından karşılanacaktır.
 
Teşvik tutarı
 
SGK’da tescil edilmiş iş yeri dosyası bazında uygulanacaktır. İş yerinin 2019 yılı öncesi ve sonrasında faal olup olmadığına (SGK tescilli), işçi sayısının 500’den fazla veya az olup olmadığına ve iş yerinin faaliyet konusunun linyit ve taş kömürü olup olmadığına göre değişmektedir. Buna göre;
  • 2019 yılı öncesi tescil edilen iş yerleri için prime esas günlük kazancı 102 TL (toplu iş sözleşmesine tabi özel sektör işverenlerine ait iş yerleri için 203 TL) ve altında bildirilen sigortalıların toplam prim ödeme gün sayısı aşılmamak kaydıyla 2019 yılında cari ayda bildirilen sigortalıların prim ödeme gün sayısının,
  • 2019 yılında tescil edilen iş yerleri için ise tüm sigortalıların prim ödeme gün sayısının,
  • 2018 yılı Ocak ila Kasım aylarında/dönemlerinde uzun vadeli sigorta kollarından bildirimi yapılan 4/1-a (SSK) kapsamındaki sigortalı sayısı ortalaması;
500’ün altında olan iş yerleri için günlük 5 TL (aylık 150 TL),
500 ve üzerinde olan iş yerlerinde ise 3,36 TL ile çarpımı sonucu bulunacak tutar kadar asgari ücret desteği verilecektir.
“Linyit” ve “taş kömürü” çıkarılan iş yerlerinde yer altında çalışan sigortalılardan dolayı destekten yararlanacak 2019 yılı öncesi tescil edilen iş yerleri için prime esas günlük kazancı 271 TL olarak ve 2018 yılının aynı ayına ilişkin kuruma verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde bildirilen prim ödeme gün sayısının yüzde 50’sini geçmemek üzere, 2019 yılında cari aya ilişkin verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısı dikkate alınacaktır.
 
Aranan şartlar
 
Asgari ücret desteği 01.01.2019-31.12.2019 dönemi boyunca sağlanacaktır. Bu destekten özel sektör iş yeri işverenleri faydalanabilecek.
Teşvikten sadece 4/1-a (SSK) kapsamında haklarında uzun vadeli sigorta kolları (MYÖ) hükümleri uygulanan sigortalılar için yararlanılacak.
Destekten yararlanılacak ayda, 2018 yılı Ocak ila Kasım aylarında/dönemlerinde uzun vadeli sigorta kollarından bildirimi yapılan 4/1-a kapsamındaki sigortalı sayısı ortalamasından daha az bildirimde bulunulması durumunda bu destekten yararlanılamayacaktır.
 
Sahtecilik yapanlara yaptırım uygulanacak
 
2019 yılı Ocak ila Aralık dönemleri için sigorta primine esas kazancın eksik bildirildiğinin veya hiç bildirilmediğinin soruşturma ve incelemelerden veya mahkeme kararları neticesinde anlaşılması hâlinde destekten yararlanılamayacak. Yararlanılmış olması hâlinde, yararlandırılan tutarlar gecikme zammı ve gecikme cezası ile birlikte geri alınacak.
 
İş güvenliği teşviki de yürürlüğe girdi
 
İşsizlik Sigortası Kanunu’nda yapılan değişiklikle iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının etkinleştirilmesi ve iş kazalarının azaltılması için işverenlere destek sağlanması öngörülüyor.
Bu destek, belirli şartlarla uygulanmakta olan işsizlik sigortası işveren prim nispetinde yapılacak indirimlerle 2019 Ocak ayından itibaren başlatıldı. Üstelik diğer teşviklerden farklı olarak bu teşvikten yararlanmak isteyen işverenler için başvuru şartı bulunmuyor. Sosyal güvenlik il müdürlükleri/sosyal güvenlik merkezlerine de herhangi bir belge ibraz edilmesine gerek yok.
              ***
“İnandığınız gibi yaşamazsanız, yaşadığınız gibi inanmaya başlarsınız.” Hazreti Ömer
  • Facebook'ta paylaş
  • Twitter'da paylaş
  • Twitter'da paylaş
606326 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/isa-karakas/606326.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
loading
Kapat
KAPAT