BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Erkek çocukların SGK yetim aylığındaki püf noktaları

Ölen sigortalının hak sahipleri arasında bulunan erkek çocukların durumu eş ve kız çocuklarına göre özellik arz etmektedir. Erkek çocuklara ölüm aylığı bağlanabilmesi için öğrenci değilse 18, orta öğrenim yapması hâlinde 20, yüksek öğrenim yapması hâlinde 25 yaşını doldurmamış olması gerekmektedir.
Orta öğrenimin 20, yüksek öğrenimin ise 25 yaşından önce bitirilmesi hâlinde, ölüm aylıkları bu yaşlar beklenmeden kesilmekte, erkek çocukların evlenmesi hâlinde aylıkları kesilmeyecektir. Ayrıca, lisansüstü eğitim ve doktora eğitimi de yükseköğrenim kapsamında değerlendirilmekte olup, lisansüstü eğitimine veya doktora eğitimine devam eden erkek çocukların aylıkları 25 yaşını dolduruncaya kadar kesilmeyecektir.
 
Çırak ve stajyerlerin yetim aylığı
 
Mesleki Eğitim Kanununa tabi olarak çırak, kalfa ve ustaların eğitimi ile okullarda ve işletmelerde yapılacak mesleki eğitime devam eden 18 yaşından büyük öğrencilere ölüm geliri/aylığı bağlanmasına imkân bulunmamaktadır.
Zihinsel yetersizliği olmakla birlikte zorunlu temel eğitim kapsamında kayıt ve devam zorunluluğu olan ve Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğinde belirtilen özel eğitim mesleki eğitim merkezleri ile özel eğitim iş uygulama merkezlerine devam edenlere ise 20 yaşını dolduruncaya kadar, belirtilen diğer şartların yerine gelmesi şartıyla ölüm gelir/aylığı bağlanacaktır.
 
Açık öğretimde okuyanların yetim aylığı
 
Millî Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Lisesi Yönetmeliğinde; uzaktan eğitim yöntemiyle eğitim öğretim hizmeti veren açık öğretim liselerinin orta öğretim kurumu olmaları nedeniyle öğrenim süresi ve yaşında bir sınırlama bulunmadığı, öğrenim süresinin 8 dönem olduğu, öğrencilik süresi 12 dönemi aşanların öğrenim görme hakkını kullanmaya devam edebilecekleri ancak öğrencilik haklarından yararlanamayacakları belirtilmektedir. Buna göre;
  • Yeni kayıt olan veya kaydını süresinde yenileyen öğrenciler aktif öğrenci sayılmakta olup bunlar yetim aylığı alabileceklerdir.
  • Öğrenci belgesinde öğrencilik durumu “Kaydı Dondurulmuş Öğrenci” şeklinde olanlar için, azami eğitim süresi içinde olmak kaydıyla bir dönem kaydını dondurup ikinci dönem kaydını yeniden yaptıranların kaydını dondurduğu dönem için de ölüm gelir/aylığı ödenecektir.
  • Kaydı “silik” hâle gelenlerin, silik duruma düştüğü tarihi takip eden ödeme döneminden itibaren ölüm/gelir aylığı kesilecek veya ölüm gelir/aylığı bağlanmayacaktır.
  • Öğrencinin en az bir dönemi geçen ceza alması durumunda, bu dönemde öğrencilik hakları devam etmeyeceğinden, SGK tarafından ölüm gelir/aylığı bağlanmayacak ancak, bu cezaların bir dönemi geçmemesi hâlinde, öğrencilere ölüm gelir/aylığı ödenecektir.
             ***
"Hayat bir bisiklete binmek gibidir. Dengenizi korumak için hareket etmeye devam etmelisiniz.”  Albert Einstein
 
 
“BAŞIN DÜŞERSE DARA, İSA KARAKAŞ’I ARA”
 
Hasan Basri Özaydın Bey, annenizin babanızdan dolayı almakta olduğu dul aylığında babanızın emekli sandığı kapsamında bahsettiğiniz çalışmalarının yansımadığını düşünüyorsanız bu durumda annenize dul aylığı bağlayan SGK ünitesine bir dilekçe yazarak bu aylığın yeniden gözden geçirilmesi talebinde bulunabilirsiniz.
 
Hem eşinizden hem babanızdan emekli maaşı alabilirsiniz
 
"İsa Bey, 3 Haziran 2014 tarihinde vefat eden 2925 Tarım Sigortalısı eşimden dolayı 15/07/2014 tarihinden itibaren ölüm aylığı almaktayım. 29 Ocak 2019 tarihinde SSK’lı iken vefat eden babamdan da emekli maaşı alabilir miyim?" Ebru Özer
Ebru Hanım, 2925 Sayılı Kanun kapsamında sigortalı iken vefat eden eşinizden dolayı ölüm aylığı alan hak sahibinin, Kanuna göre babasından SSK (4/1-a) statüsünden ölüm aylığına hak kazanması durumunda, SGK tarafından her iki aylık farklı kanunlara göre değerlendirildiğinden iki aylık da tam olarak ödenecektir.
             ***
Nihalettin Albayrak Bey, 19 aylık askerlik süreniz ilk sigorta girişinizden önce ise emeklilik yaşınız ve prim gün sayınızı doldurmanız açısından elbette faydalı olur. SSK’ya geçmek keyfî değildir. Gerçekten SSK kapsamında fiilen çalışmanız hâlinde geçerli olmaktadır. Aksi takdirde sahte sigorta kapsamında bu çalışmanın iptal edilmesi riski bulunmaktadır.
             ***
Yunus Zengin Bey, babanızın Bağ-Kur maaşının az bağlandığını düşünüyorsanız bu konuda daha önceden yazdığımız yazımızı okuyarak bir dilekçe ile maaşı bağlayan SGK müdürlüğüne itiraz edebilirsiniz.
             ***
“Metodu olan topal, metotsuz koşandan daha çabuk ilerler.”  Francis Bacon
  • Facebook'ta paylaş
  • Twitter'da paylaş
  • Twitter'da paylaş
606542 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/isa-karakas/606542.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
loading
Kapat
KAPAT