BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

"Çocuklar askere gidince mi bu yönetmelik çıkacak?"

Son 15 yılda gerçekten çalışanlara birçok hak verildi. Kadınların özellikle de annelerin çalışma hayatına daha kolay girmesine yönelik birçok kolaylıklar sağlandı. En son verilen yeni haklardan biri de yarım zamanlı çalışma hakkıdır.
Yarım zamanlı çalışmaya ilişkin "Torba Kanun" 10 Şubat 2016 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanmıştı. İşçilerle ilgili yönetmelik 8 Kasım 2016 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlandı. İşçi anneler bu haktan uzun süredir yararlanmaktadır.
Ancak memur anne-babalar yaklaşık üç yılı aşkın süredir Kanunun yayımlanmasına rağmen bugüne kadar yönetmelik yayımlanamadığından maalesef bu haklardan faydalanamamaktadır. Bu nedenle anne memurlardan her gün yüzlerce e-Mail yazısı gazetemize gelmektedir. Ayrıca başta CİMER olmak üzere çok sayıda idari yere bu hususta yakınmalar olmaktadır.
Süreye bağlı bu haktan gecikmeler nedeniyle mağduriyetlerin yaşanmaması için bir an önce yönetmeliğin yürürlüğe konması gerekmektedir.
Bu kanun, eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu döneminde yürürlüğe girdi. Daha sonra  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına kadın Bakan Jülide Sarıeroğlu’nun gelmesi ile  sevinen memur annelerin beklediği yönetmelik bir türlü çıkmadı. Annelerin gözleri şimdi mevcut kadın Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'ta. Gerekli düzenlemenin bir an önce yürürlüğe girmesini beklemektedir. Keza bu düzenleme süreye bağlı olduğundan haklı olarak bize ulaşan anneler espri ile “Çocuğumuz askere gidince mi bu yönetmelik çıkacak?" diyorlar.
 
Yönetmeliğin taslak çalışması hazır
 
Milyonlarca memurun sabırsızlıkla beklediği yarım zamanlı çalışma hakkının kullanımına ilişkin usul ve esasları düzenleyen yönetmelik aslında uzun süre önce yapılan çalışmalarla şekillenmişti. Buna göre memurların doğum sonrası yarım zamanlı çalışma hakkının kullanımına ilişkin usul ve esaslar ile bu haktan yararlanamayacak memurların hizmet sınıfı, kadro unvanı, kurum veya teşkilat bazında belirlenecek. Taslak mevcut hâliyle yayımlanırsa memurlar yarım zamanlı çalışma hakkından  aşağıdaki şartlarla faydalanacak.
 
Yarı çalışmadan faydalanma süresi
 
Doğum yapan anne memurun yarım zamanlı çalışmadan faydalanacağı süre; doğum sonrası analık izninin veya çocuk sayısına göre değişen ilk çocukta 2 ay, ikinci çocukta 4 ay, 3 ve daha fazla çocukta 6 ay süreyle  süt izni verilmeksizin günlük çalışma süresinin yarısı kadar kullanılan iznin bitiminden itibaren çocuğun mecburi ilköğretim çağını takip eden ay başına kadar olan dönemle sınırlı olacaktır.
 
Babalar da faydalanacak
 
Eşi doğum yapan erkek memur da yarım zamanlı çalışma hakkından faydalanacak. Erkek memurlar babalık izninin bitiminden itibaren çocuğun mecburi ilköğretim çağını takip eden ay başına kadar olan süreyle sınırlı olmak üzere yarım zamanlı çalışma hakkından faydalanabilecek.
 
Yararlanmak için öngörülen şartlar
 
Doğum hâlinde yarım zamanlı çalışma hakkından yararlanabilmek için memurun;
  • Kendisinin veya eşinin doğum yapmış olması,
  • Çocuğunun sağ olması,
  • Aynı çocuk için daha önce bu haktan yararlanmamış olması ile
  • Kadro unvanının belirlenecek yönetmelik eki cetvellerde yer almıyor olması, şartlarının tamamının bulunması gerekmektedir.
Başvuruda dikkat edilecek hususlar
 
Memur, yarım zamanlı çalışma döneminin herhangi bir periyodunda, yarım zamanlı çalışmayı talep edebilecek. Bu talebi, yarım zamanlı çalışmaya başlamadan bir ay önce dilekçe ile kurumuna bildirecek. Dilekçede, çalışma usulü ile günlük çalışma saatlerinin başlangıç ve bitiş tercihini de belirtecek.
Müracaatlar, yararlanma şartlarına uygunluk yönünden değerlendirilerek sonuçlandırılacak. Değerlendirme neticesinde memurun çalışma usulü ve günlük çalışma saatlerinin başlangıcı ve bitişi yetkili amir tarafından belirlenecek.
 
Part-time veya gün bazında tercih hakkı
 
Yarım zamanlı çalışma hakkından yararlanan memur yaptığı işin niteliği göz önünde bulundurularak çalıştığı Kurumca;
Memurun haftalık çalışma süresi, haftada 3 günü ve günde 8 saati aşmamak kaydıyla günlere bölünebilecektir. Bu şekilde çalışan memurun günlük çalışma süresi eşit olabileceği gibi farklı da belirlenebilecektir. Veya memurun haftalık çalışma süresi, günde 3 saatten az olmamak kaydıyla günlere bölünebilecektir. Bu şekilde çalışan memurun günlük çalışma süresi eşit olabileceği gibi farklı da belirlenebilecektir. Netice itibarıyla yarım zamanlı çalışma hakkından yararlanan memurun haftalık çalışma süresi, normal haftalık çalışma süresinin yarısı olarak düzenlenecektir.
          ***
“Çalışanlarının haklarını savunabilecek cesareti olmayan hiç kimse yöneticilik koltuğunda oturmamalı” Peter Drucker        
  • Facebook'ta paylaş
  • Twitter'da paylaş
  • Twitter'da paylaş
606588 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/isa-karakas/606588.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
loading
Kapat
KAPAT