BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Yeni 'Torba Kanun'da çalışanlara ve işverenlere ne var ne yok?

“Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” adı altında yeni bir "Torba Kanun" hükûmet tarafından TBMM’ye sevk edildi. Torba Kanun Yükseköğretim adı altında gönderilmesine rağmen çalışma hayatı ile ilgili yeni düzenlemeler içermektedir. Bu düzenlemelere bakıldığında bazı mağduriyetlerin giderilmeye çalışıldığı görülmektedir.
 
Engellilere geriye dönük yardımlar yapılacak
 
Bakıma ihtiyacı olan engellilerin resmî veya özel bakım merkezlerinde bakım hizmeti alması ya da sosyal yardım yapılmak suretiyle evde bakımına destek verilmesi için hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelirin (asgari ücretin aylık net tutarının 2/3'ünden) 1347 TL’den  az olması gerekmektedir.
Hükûmetin ilk defa geçen sene emeklilere ödemeye başladığı Ramazan ve Kurban Bayramları İkramiyesi ile birlikte engellilere yardım yapılması için bahsi geçen gelir şartının aşılmasına neden oldu. Bu durumda olan engellilere yapılan ödemeler kesilmişti. Yapılan yeni düzenleme ile  bu ikramiyelerin hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir hesaplamasına dâhil edilmemesi suretiyle bakıma ihtiyacı olan engellilerin mevcut yardım ve hizmetlerden faydalanmaya devam edebilmesi amaçlanmaktadır. Düzenleme geçerse bu nedenle yapılan yardımları kesilmiş olanlar bu haklarını geriye dönük alabilecektir.
 
İşverenleri ve iş güvenliği uzmanlarını rahatlatan düzenleme
 
İş güvenliği uzmanları belge türlerine göre iş yerlerinin tehlike sınıfları gözönünde bulundurularak görev yapmaktadır. Ancak tehlikeli sınıfta görev yapacak yeterli sayıda B sınıfı belgeye sahip uzman olmadığından geçici olarak bir alt sınıfta yer alan ve sadece az tehlikeli sınıftaki iş yerlerine hizmet vermesi mümkün olan C sınıfı iş güvenliği uzmanlarına yetki verilmişti. Verilen bu yetkinin 1/1/2019 tarihinden itibaren sona ermesi ile birlikte 3078 adet C sınıfı iş güvenliği uzmanı işsiz kalmış, bunlardan hizmet alan işverenler de mağdur olmuştu.
Yapılan düzenleme ile birlikte tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde görev yapan C sınıfı iş güvenliği uzmanları için daralan iş piyasasının ve iş gücü piyasasının da ihtiyaçları göz önünde bulundurularak 01/01/2020 tarihine kadar bir yıl daha  uzatılmaktadır.
 
3600 ek gösterge ile ilgili düzenlemeler
 
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti seçim beyannamesinde yer alan polis, öğretmen, hemşire ve din görevlilerine ek gösterge imkânı verileceği müjdesini 24 Haziran'da yapılan Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri öncesinde açıklamıştı.
Hâl böyle olunca doğal olarak belirtilen meslek mensupları 24 Haziran'dan beri sabırsızlıkla bu konudaki düzenlemeyi beklemektedir. Çok sayıda okuyucumuz da hemen her gün 3600 ek gösterge düzenlemesini sormaktadır. TBMM’de yer alan mevcut 'Torba Kanun'da henüz bu konuda düzenleme yer almamaktadır. Ancak bu konuda ümit ışığı iktidar partisinden kamuoyuna yansıyan sinyallarden 31 Mart Yerel Seçimler öncesi 3600 ek gösterge düzenlemesinin çıkacağı yönündedir. Önümüzdeki günlerde her an 'Torba Kanun'a bu yönde düzenleme konulması beklenmektedir.
 
EYT, stajyerler, ev hanımları ve annelerin beklentileri  
 
Hükûmet tarafından hazırlanan ve hâlen TBMM’de görüşülmekte olan "Torba Kanun" dolayısıyla yeniden umutlanan 1999 yılında iktidarda bulunan 3’lü koalisyonun mağdur ettiği EYT’li okuyucularımız başta olmak üzere stajyerler, yurt dışındaki kadınlar gibi borçlanma hakkı isteyen yerli ve millî ev kadınları, erkeklerin askerlik borçlanmasında olduğu gibi şartsız doğum borçlanması talep eden anneler kendileriyle ilgili bir hüküm olup olmadığıyla ilgili gazetemizi soru yağmuruna tuttu.
Hemen cevaplayalım. Hâlihazırda TBMM’de yer alan 'Torba Kanun'da bu yönde bir düzenleme bulunmamaktadır. Ancak 'Torba Kanun'un TBMM’de görüşülmesi esnasında daha birçok değişik konu ve alanlarla ilgili düzenlemelerin gireceği kuşkusuzdur. Bu bağlamda EYT’lilerle ilgili daha önceki yazılarımızda belirttiğimiz tek cümlelik bir ilavenin SGK kanununa eklenmesi bu mağduriyetin giderilmesi için kâfi gelecektir… Aynı şekilde stajyerler, ev kadınları ve anneler için de 'Torba Kanun'a yeni bir düzenleme konabilmesi ihtimal dâhilindedir.
           ***
“Haydi, yürekten sevebileceğimiz bir yarını düşleyelim ve şunu bilin ki sevgi tüm yaratılanların kalbindeki en mutlak gerçektir.”  M. Jackson
  • Facebook'ta paylaş
  • Twitter'da paylaş
  • Twitter'da paylaş
606627 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/isa-karakas/606627.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
loading
Kapat
KAPAT