BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Müjde! Görevinden uzaklaştırılanlar emeklilik ikramiyesi alabilecek

Mevcut uygulamada emekli ikramiyesi ödenebilmesi için kıdem tazminatına hak kazanma şartlarına uygun olarak memuriyet görevinin sona ermiş olması gerekmektedir.
Çeşitli nedenlerle açığa alınan ya da görevine son verilen ya da atılan memurlara emeklilik şartlarının varlığı hâlinde  emeklilik aylığı bağlanmakta ancak emeklilik ikramiyesi ödenmemektedir.
Emeklilik ikramiyesi alamayan  birçok memur mahkeme yoluna gitmişti.
Nihayet sonuçlanan mahkeme kararları ile birlikte bu durumda olan memurlar ve diğer kamu görevlilerine emeklilik ikramiyesi ödenmesinin önü açıldı.
 
Artık ikramiye ödenecek
 
Başta memuriyet görevlerinin kamu görevinden çıkarılma şeklinde sona erenler olmak üzere memuriyet görevi kıdem tazminatı ödenmesini gerektirecek şekilde sona ermemesi nedeniyle Emekli Sandığı Kanununa tabi geçen hizmet sürelerine emekli ikramiyesi ödenmesi talebiyle SGK aleyhine açılan idari davalar sonucu idare mahkemelerince, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabi Olarak Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi Hakkında Kanunu uyarınca hizmet birleştirme yapmaksızın ilgililerin sadece Emekli Sandığı Kanununa tabi hizmetleri ile borçlanmış oldukları hizmetlerin dikkate alınarak emekli ikramiyelerinin ödenmesi yönünde kararlar verilmeye başlandı.
Şöyle ki, emekli ikramiyesi talepli olarak açılan davalarda;
"Diğer taraftan, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabi Olarak Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi Hakkında Kanunun amacının; herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna tabi olarak geçen hizmet süreleri tek başına aylık bağlanmaya yeterli olmayan sigortalıların bu hizmet sürelerinin, varsa diğer sosyal güvenlik kurumlarına tabi olarak geçen hizmet süreleriyle birleştirilmek suretiyle sosyal güvenliklerine kavuşturmak olduğu, Kanunun belirtilen amacı gözetildiğinde herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna tabi olarak geçen hizmet süresi, tek başına o kurumdan aylık bağlanmasına yeterli olması hâlinde bu sürenin, diğer sosyal güvenlik kurumlarına tabi olarak geçen hizmet süreleriyle birleştirilmesinin, ilgilinin iradesi ve talebine bağlı olması gerektiği açıktır.
Dolayısıyla, hizmetlerinin tamamı Sandığa tabi olarak geçen ve hizmeti, kıdem tazminatı ödenmesini gerektirecek şekilde sona ermemiş olan Sandık iştirakçilerine 5434 sayılı Kanunun 89/1. maddesine göre şartsız ikramiye ödenirken,  Sandığa tabi hizmeti tek başına Sandıktan aylık bağlamaya yeterli olduğu hâlde fazladan, diğer bir ifadeyle hiç ihtiyacı yokken hizmetleri birleştirilmek suretiyle Sandıktan aylık bağlanan iştirakçilerin, Sandığa tabi hizmetinin kıdem tazminatı ödenmesini gerektirecek şekilde sona ermediğinden bahisle ikramiyeden yoksun bırakılmasının, eşitlik ve hakkaniyete aykırılık teşkil ettiği görülmektedir" denilmek suretiyle, dava konusu İşlemin iptali yönünde kararlar verilmiştir.
Yine, emekli ikramiyesi talepli bazı mahkeme kararlarında;
"Bu durumda, davacıya, farklı sosyal güvenlik kurumlarına tabi olarak geçen hizmet süreleri birleştirilmek suretiyle aylık bağlanmış olmakla birlikte, davacının Emekli Sandığına tabi olarak geçen hizmet süresinin tek başına Sandıktan aylık bağlanmaya yeterli olması, başka bir anlatımla, hizmet süreleri birleştirmeye tabi tutulmamış olsa dahi, Sandıktan aylık bağlanabilecek konumda bulunması karşısında, Sandığa tabi hizmetinin ne şekilde sona ermiş olmasına bakılmaksızın, 5434 sayılı Kanunun 89/1. maddesi hükmü uyarınca, ikramiye ödemesinden yararlandırılması gerekmektedir.
Bu itibarla, Emekli Sandığına tabi hizmet süresi emekli aylığı bağlanması için yeterli olan davacıya, 5434 sayılı Kanun'un 89. maddesinin l. fıkrası uyarınca emekli ikramiyesi ödenmesi gerekirken, istemin reddi yolunda tesis edilen işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır. "
Denilmek suretiyle hüküm kurulmuştur. Ayrıca, mahkemelerden alınan bu kararlardan farklı olarak aynı konuda verilen bazı kararlarda, "Bu itibarla, Emekli Sandığına tabi hizmet süresi emekli aylığı bağlanması için yeterli olup olmadığı yönünde bir inceleme yapılarak yeterli olması durumunda davacıya, 5434 sayılı Kanun'un 89. maddesinin l. fıkrası uyarınca emekli ikramiyesi ödenmesi gerekirken, bu yönde bir inceleme yapılmaksızın tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmamaktadır” denilerek, şarta bağlı olarak ikramiye ödenmesi yönünde hüküm kurulduğu görülmektedir.
Konuyu bir örnekle somutlaştıralım. Örneğin  01/01/1966 doğum tarihli erkek sigortalı (A), 01/01/1985-01/01/1988 tarihler arasında 3 yıl SSK kapsamında sigortalı olarak çalıştıktan sonra kıdem tazminatını hak kazanacak (askerlik nedeniyle) şekilde görevinden ayrılmıştır. Daha sonra ilk defa 01/01/1991 tarihinde Emekli Sandığı kapsamında memur olarak açıktan atanmış, bu görevini yürütmekte iken 01/08/2016 tarihinde görevden uzaklaştırılmış ve 13/02 /2017 tarihinde de görevine son verilmiş olduğunu varsayalım.
Mevcut durumda bu kişi emekli aylığını hak ettiğinden SGK bu kişiye sadece emekli aylığı bağlamakta ancak görevine son verildiğinden emeklilik ikramiyesi ödememektedir.
Bahse konu mahkeme kararları ile birlikte adı geçen kişiye ödenmemiş olan emeklilik ikramiyesinin ödenmesi gerekecektir.
İlgililere hayırlı olmasını diliyorum.
 
Sanayileşme politikaları ve demokratikleşme süreci
 
"Sanayileşme politikaları ve demokratikleşme süreci" denilince ülkemizde ilk akla gelen sosyolog Prof. Dr. Vedat Bilgin, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına getirildi. Çalışmaları ve özellikle yetiştirdiği öğrencileri ile ülkemize katma değer katan değerli hocama yeni görevinde başarılar diliyorum.
  • Facebook'ta paylaş
  • Twitter'da paylaş
  • Twitter'da paylaş
606818 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/isa-karakas/606818.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
loading
Kapat
KAPAT