BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Yakınlarınızın SGK sağlık yardımlarından faydalanmasında bilinmeyenler

SSK’lıların (4/1-a), Bağ-Kur’luların (4/1-b) ve Emekli Sandığı sigortalıların bakmakla yükümlü olduğu eşleri, çocuklar ile anne ve babaları SGK genel sağlık sigortasından faydalanabilmektedir.
Ana ve babası boşanmış çocukların, genel sağlık sigortası kapsamındaki hakları, mahkeme kararı ile velayet hakkı verilmiş olan genel sağlık sigortalısı, ana ya da baba üzerinden sağlanmaktadır.
Velayet hakkı verilmeyen kişinin üzerinden de sağlık hizmeti ile yol gideri, gündelik ve refakatçi hakları sağlanabilir. Bu durum, çocuğun sağlık hizmeti ve yol gideri, gündelik ve refakatçi haklarından yararlandırılacağı ana ya da baba tarafından SGK’ya verilecek bir dilekçe ile belgelenmesi gerekmektedir.
SGK, genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu; eşinin, 18 yaşını doldurmuş çocuklarının, ana ve babasının sağlık hizmetlerinden ve yol gideri, gündelik ve refakatçi haklarından yararlanma hakkının devam edip etmediğini öncelikle elektronik ortamda periyodik olarak kontrol etmektedir. Bunun mümkün olmaması hâlinde gerekli belgeleri kişilerden isteyerek kontrolü yapmaktadır.
Genel sağlık sigortası uygulanmasında evli olanlar için eşlerden ikisi de sigortalı ise çocukların hangisinin üzerinden bakmakla yükümlü olunan kişi olacağı kendi tercihlerine göre belirlenmektedir. Tercih bildiriminde bulunmayanların durumları ise SGK  tarafından belirlenmektedir.
Lise ve dengi okullardan mezun olan çocukların mezun olmaları hâlinde SGK programlarında gerekli düzenlemeleri yapılmış olduğundan bu kişiler 120 gün daha sağlık hizmetlerinden otomatik olarak yararlandırılması sağlanmıştır. Ancak, MEB veya SGK veri tabanındaki bilgi eksikliği veya sistem hataları nedeniyle anılan dönemler için söz konusu öğrencilerin sağlık hizmetlerinden yararlanamadığının anlaşılması durumunda genel sağlık sigortalısının ya da bakmakla yükümlü olunan öğrencinin SGK  birimlerine müracaatı üzerine veya ünitece yapılan tespitlere göre sağlık provizyon işlemleri yapılmaktadır.
 
Evlat edinilen çocuklarla ilgili özel durumlar
 
Evlat edinilen çocuk, talep etmesi hâlinde genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişisi olarak öz anne ve babası üzerinden sağlık yardımlarından faydalanması mümkün bulunmaktadır.
Evlatlık verilen çocuğun öz anne ve babasının da SGK’dan talep etmeleri hâlinde bu çocukları üzerinden sağlık hizmetlerinden faydalandırılmaktadır.
Ancak evlat edinen kişiler, evlat edindikleri çocuklar üzerinden SGK sağlık hizmetlerinden faydalandırılmamaktadır. Burada amaç muvazaalı evlatlık edinme yoluyla SGK yardımlarının istismar edilmesinin önüne geçilmesi amaçlanmıştır.
 
Anne ve babaların sağlıktan faydalandırılması
 
Geçimi sigortalılar tarafından sağlandığı beyan edilen, yapılan gelir testi tespiti sonucuna göre aile içinde fert başına düşen gelir miktarı asgari ücrete kadar olduğu tespit edilen, diğer çocuklarından sağlık yardımı almayan anne ve baba, sigortalının bakmakla yükümlü olduğu kişisi sayılarak sağlık yardımlarından faydalandırılmaktadır.
Genel sağlık sigortalısının anne/babasının, bakmakla yükümlü olunan kişi olarak sağlık hizmetlerinden faydalandırılmasında nüfus kayıtları esas alınmaktadır.
Anne ile baba arasında resmî nikâh olup olmadığının bir önemi bulunmamaktadır. Anne ile babanın, genel sağlık sigortalısı olan farklı çocukları üzerinden ayrı ayrı sağlık hizmetlerinden faydalandırılmaları da mümkündür.
 
Türk vatandaşı olmayan anne ve baba
 
Genel sağlık sigortalısı üzerinden sağlık hizmetlerinden yararlandırılması talep edilen yabancı uyruklu ana/babanın yakınlık bilgisinin gerek nüfus kayıtlarından gerekse uyruğunda bulunduğu ülke konsolosluğundan alınacak belge ile veya ibraz edilecek kimlik belgesi, pasaport, ehliyet, evlilik cüzdanı... tespit edilmesi hâlinde, genel sağlık sigortalısı olan çocukları üzerinden bakmakla yükümlü olunan kişi sayılarak sağlık hizmetlerinden faydalandırılmaları da mümkündür.
Yabancı uyruklu ana ve babanın, uyruğunda bulunduğu ülke mevzuatına göre primsiz aylık, işsizlik ödeneği, nakdi yardım, sosyal yardım gibi kendi çalışmalarına dayanmayan aylık/nakdi yardım alması ve bunun miktarının asgari ücretin brüt miktarı kadar olduğunun beyan ve taahhüt edilmesi hâlinde genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişisi sayılacaktır.
               ***
“Dün iptal edilmiş bir çektir, yarın emre hazır bir senettir, bugün ise peşin paradır. Bugünden yararlanınız. Kay Lydns
  • Facebook'ta paylaş
  • Twitter'da paylaş
  • Twitter'da paylaş
606852 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/isa-karakas/606852.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
loading
Kapat
KAPAT