BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

İşçi alacak davaları ile yüksek emeklilik maaşı

İşçinin SSK’sının hiç yapılmaması ya da yapılmış olmakla birlikte gün sayısı veya kazançlarının eksik bildirilmiş ise hizmet tespit davası ile bu sürelere ait geriye dönük SSK hizmeti kazanması mümkündür. Bu davalarda SGK’nın da taraf olması gerekmektedir.
Hâl böyle iken  işçiler, çoğu zaman hizmet tespit davası açmadan sadece alacak ve tazminat davaları da açmaktadır.
Peki işçi alacak davaları sonucunda SSK  hizmeti kazanmak ve yüksek emekli maaşı almak mümkün mü? Şimdi bu sorunun cevabını birlikte bulalım…
 
SSK kazançlarını ve emeklilik maaşını artıran alacak davaları
 
İşçilerin en önemli problemlerinden biri de ücretlerinin, fazla mesai ücretlerinin, hafta tatili, yıllık izin ücretleri, resmî tatil ve bayram ücretleri ile diğer alacaklarının hiç ödenmemesi ya da eksik bildirilmesidir. Bu durumda işçi SSK’lı olsa bile kazançları SGK’ya eksik bildirilmiş olacağından aynı zamanda emeklilik maaşı da düşük olmaktadır. Keza yüksek emeklilik için en belirleyici faktör SGK’ya yüksekten kazanç bildirilmesidir.
SGK Kanunu gereği, toplu iş sözleşmelerine tabi iş yerleri işverenlerince veya kamu idareleri veya yargı mercilerince verilen kararlara istinaden, sonradan ödenen ücret dışındaki ödemelerin hizmet akdinin mevcut olmadığı veya askıda olduğu bir tarihte ödenmesi durumunda, prime esas kazancın tabi olduğu en son ayın kazancına dâhil edileceğinden, alacak davasına konu olan ücret dışı ödemelerin öncelikli olarak hizmet akdi devam ediyorsa ödendiği ayın kazancına, hizmet akdi askıdaysa veya devam etmiyorsa prime esas kazancın tabi olduğu en son ayın kazancına mal edilmektedir.
SSK’sı olan işçi, kazançlarının eksik ödendiğini ileri sürerek işveren aleyhine açacağı alacak davasında, mahkeme tarafından alacak tutarına ilişkin karar verilmiş ise alacak davalarına ilişkin mahkeme kararları SGK tarafından prime esas kazanca tabi olan ücret ve ücret dışı alacaklar yönünden ayrı işleme alınmaktadır.
Alacak davasına konu olan dönemlere ilişkin kazançların ücret olması hâlinde; öncelikli olarak mahkeme kararında dönemler belliyse ücret kazançları ilgili aylara mal edilecektir.
Ücretin dönemi belli değilse SGK tarafından mahkemeden konu hakkında bilgi alınması söz konusu olabilmektedir. Ücret alacaklarının dönemleri mahkemeden temin edilmesi hâlinde ilgili aylara, temin edilememesi hâlinde ise alacak davasına konu olan dönemdeki sigortalılık bildirimi yapılan son ayın kazancına mal edilmektedir.
Sigortalı işçinin alacak davası sonucunda prime tabi kazanacağı ücret ve ücret eklentileri SGK hizmetlerinde değerlendirmektedir. Bu durumda kazançları ne kadar yüksek olursa emekli maaşı da yüksek olacaktır.
 
Sigortasız olanlar, işçi alacak davası ile SSK hizmeti kazanamaz
 
İşçinin alacak davasına konu olan dönemlerde SSK’sının bulunmaması hâlinde SGK tarafından mahkemede karar verilen alacak tutarları için herhangi bir işlem yapılmamaktadır.
Başka bir anlatımla bu hâlde işçi SSK hizmeti kazanamayacaktır.
           ***
“İyi kararlar tecrübe sayesinde alınır, tecrübe ise kötü kararlar sayesinde kazanılır.”  Will Rogers
 
 
“BAŞIN DÜŞERSE DARA, İSA KARAKAŞ’I ARA”
 
Mehmet  O. Bey, hizmet sektörü ile ilgili bahsettiğiniz konuları sizden başka gündeme getiren olmadı. Sizin de bildiğiniz üzere diğer sektörlerde olduğu gibi hizmet sektöründe de işverenlerin hafta tatili, genel tatil, resmî tatiller ile fazla mesai kurallarına uymaması hâlinde bireysel olarak işçiler şikâyet ve ihbarda bulunabileceği gibi ilgili sendikalar da harekete geçerek durumu Baknalığa ya da Çalışma ve İş Kurumu Müdürlükleri’ne bildirebilir. Bildirim üzerine de mutlaka teftişler yapılır.
           ***
Tuncay İşsever Bey,  Askerlik borçlanması sizi daha erken emekli etmez. Ancak borçlanma yapacağınız süreler 08.09.1999 tarihi öncesine ait olduğundan ve bu dönemde aylık bağlama oranı da yüksek olduğundan yüksek oranda olmasa bile emekli maaşınıza mutlaka katkısı olur.
           ***
Meryem Tokmak Hanım, yanlış dönemlere ait yurt dışı borçlanması yaparak emekli olmuşsunuz. Bu nedenle bahsettiğiniz arkadaşlarınıza göre daha düşük emekli maaşı bağlanmış.
              ***
“Anlatırsanız unuturum, gösterirseniz hatırlarım, yaptırırsanız anlarım.” Çin Atasözü
  • Facebook'ta paylaş
  • Twitter'da paylaş
  • Twitter'da paylaş
607038 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/isa-karakas/607038.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
loading
Kapat
KAPAT