BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

​PAYINI DEVREDEN ŞİRKET ORTAKLARININ SGK’YA KARŞI SORUMLULUĞU

Limited şirket ortakları şirketten tamamen veya kısmen tahsil edilemeyen veya tahsil edilemeyeceği anlaşılan amme alacağından sermaye hisseleri oranında doğrudan doğruya sorumlu bulunmaktadır.
Ortağın şirketteki sermaye payını devretmesi hâlinde, payı devreden ve devralan şahıslar devir öncesine ait SGK alacaklarının ödenmesinden müteselsilen sorumlu tutulmaktadır. Bu bağlamda SGK, limited şirket ortakları hakkında yaptığı takiplerde aşağıdaki hususlara göre işlem yapmaktadır.
 • Öncelikle şirketten tamamen veya kısmen tahsil edilemeyen veya tahsil edilemeyeceği anlaşılan SGK alacağının doğduğu ve ödenmesi gerektiği zamanlarda şirket ortaklarının kimler olduğu ve bu ortakların sermaye hisseleri, şirket ana sözleşmesi, ana sözleşme değişikliği veya pay defterindeki kayıtlardan tespit edilmektedir.
 • Her bir ortağın sermaye hissesine göre takip konusu olan SGK alacağından sorumlu olduğu tutarlar dönem bazında belirlenmektedir.
 • Şirketten tamamen veya kısmen tahsil edilemeyen veya tahsil edilemeyeceği anlaşılan SGK alacağının ödenmesinden sermaye hissesi oranında sorumlu tutulması gereken ortağın hissesini devredip devretmediği araştırılmakta, hisse devrinin söz konusu olduğu hâllerde, devralan şahsın devir tarihi itibarıyla vadesi geldiği hâlde ödenmemiş şirket borçlarından sorumlu tutulacağı tutar tespit edilmektedir.
 • Ortaklar hakkında takip işlemlerine Amme Alacakları Kanununa göre düzenlenecek ödeme emrinin tebliği suretiyle başlanılmaktadır.
“Bilgi insanı şüpheden, iyilik acı çekmekten, kararlı olmak korkudan kurtarır.” KONFÜÇYÜS
 
BAŞIN DÜŞERSE DARA İSA KARAKAŞ’I ARA
 
İş yeri dışında meydana gelen kaza iş kazası sayılır mı?
 
Eğitim-danışmanlık faaliyetinde bulunan şirketimizde çalışan personelimiz Antalya’da düzenlediğimiz seminerde katılımcılarla ilgilenmek üzere görevli gönderilmiştir. Seminer odasında hazırlık yaparken merdivenden düşmesi sonucu sol ayağını kırdı. Bu olay iş kazası sayılır mı? Ahsen Çetin
Ahsen Hanım, sigortalının işveren tarafından görev ile başka bir yere gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda meydana gelen kazaların iş kazası sayılması gerekmektedir. Bu bağlamda, bahse konu personelinizin maruz kaldığı kazanın işverenliğinizce verilen görevle ilgili olması ayrıca görevin yapılması için geçen süre içinde meydana gelmesi nedeniyle iş kazası sayılması gerektiği düşünülmektedir.
 
Nasıl doğum parası alınabilir?
 
Muhasebe elemanı olarak çalışmaktayım. Doğum nedeniyle SGK’dan istirahat parası almam için hangi şartlar gerekmektedir? Büşra Dinç
Büşra Hanım, doğum nedeniyle analık sigortası kapsamında SGK tarafından geçici iş göremezlik ödeneği verilmektedir. Bu ödeneğin ödenebilmesi için;
 • İstirahatin başladığı tarihte sigortalılık niteliğinin sona ermemesi,
 • Doğumdan önceki 1 yıl içinde en az 90 gün kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olması,
 • Bu süre içinde iş yerinde çalışmamış olması,
 • Doğum olayının gerçekleşmiş olması,
gerekmektedir. Belirtilen şartların bulunması hâlinde geçici iş göremezlik ödeneği hekimin vereceği istirahate bağlı olarak doğumdan önceki ve sonraki 8 haftalık sürede, çoğul gebelik hâlinde doğumdan önceki 8 haftalık süreye 2 haftalık süre ilave edilerek çalışmadığı her gün için ödenmektedir. Sigortalı kadının isteği ve hekimin onayı ile doğuma 3 hafta kalıncaya kadar çalışması hâlinde, doğum sonrası istirahat süresine çalışılan süre eklenecektir. Bu sürelerin eklenebilmesi için doğumdan önceki 3 haftaya kadar çalışmasının uygun olduğuna dair sağlık raporu yetkilendirilen sağlık hizmet sunucularınca düzenlenmesi gerekmektedir.
 
Askerlik nedeniyle işsizlik maaşı nasıl alınır? Fatih Akdamar
 
Fatih Bey, herhangi bir askerî veya kanuni ödev dolayısıyla işinden ayrılan sigortalı işsizler bu ödevin sona ermesinden itibaren mücbir sebepler hariç 30 gün içinde İŞKUR’a başvurmaları gerekmektedir.
30 gün süreden sonra başvurulması hâlinde başvuruda gecikilen süre toplam hak sahipliği süresinden düşülmektedir.
Terhis belgesinde yer alan askerliğe sevk tarihinden önceki 90 günlük süre içindeki askerlik gerekçesiyle yapılan fesihler de bu kapsamda yapılan fesih olarak değerlendirilmektedir.
Bu süreden daha önce yapılan fesihleri İŞKUR askerlik gerekçesiyle yapılmış fesih olarak değerlendirilmediğinden ödenek vermemektedir.
“Yıllar sonra öğrendim ki; Bağırıp çağırmana gerek yok. Seni duymak isteyene bir fısıltın yeter”  Ferid Farjat
 • Facebook'ta paylaş
 • Twitter'da paylaş
 • Twitter'da paylaş
608295 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/isa-karakas/608295.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
loading
Kapat
KAPAT