BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

İstirahatli çalışanlara ücret ödenmesi hâlinde yapılacak SGK işlemleri

SGK’dan istirahat parası (geçici iş göremezlik ödeneği) alan sigortalılara istirahatli oldukları süreler için işverenleri tarafından ücret ödenmesi hâlinde prim ödeme gün sayısının hesaplanması özellik arz etmektedir.
Bu durumlarda ücret ödenmemesi hâlinde çalışanın emeklilik gün hesabında istirahatli kalınan süreler eksik kalmakta iken ücret ödenmesi durumunda ise çalışanın sigortası noksansız olarak lehine işlem görmektedir.
 
İş kazası dâhil olmak üzere tüm primlerin SGK’ya yatırılması zorunlu
 
İşverenlerce SGK’dan geçici iş göremezlik ödeneği alan sigortalılara, SGK tarafından ödenen geçici iş göremezlik ödeneği ile normal günlük kazançları arasındaki fark ücretleri veya SGK tarafından ödenen geçici iş göremezlik ödeneği dikkate alınmaksızın ayrıca normal günlük ücretlerinin ödendiği durumlarda, geçici iş göremezlik ödeneği alan sigortalılara istirahatli bulundukları süreler için işverenlerince yapılan bu ödemeler, tüm sigorta kollarına prime tabi tutulmaktadır.  
SGK’dan geçici iş göremezlik ödeneği alan (ay/dönem içinde istirahatli olan) sigortalıların prim ödeme gün sayıları, ücret aldığı günler dikkate alınmak suretiyle hesaplanmaktadır.
Dolayısıyla prime tabi tutulan bu ödemelerin sigorta primine esas günlük kazanç alt sınırının altında kalması hâlinde, prime esas günlük kazanca tamamlanarak, iş kazası ve meslek hastalığı sigortası primi de dâhil olmak üzere prime tabi tutulması ve bu primlerin ilişkin olduğu sürelerin aylık prim ve hizmet belgesinde prim ödeme gün sayısına ilave edilmesi gerekmektedir.
Örneğin bir fabrika iş yerinde çalışmakta iken 17/3/2019 - 24/3/2019 döneminde istirahatli olması nedeniyle SGK’dan geçici iş göremezlik ödeneği alan bir sigortalı için, işvereni tarafından bu süreler için SGK tarafından ödenen geçici iş göremezlik ödeneği dikkate alınmaksızın tam ücretinin ödendiği varsayıldığında, söz konusu sigortalının 2019/Mart ayındaki prim ödeme gün sayısı 30 olacaktır. İstirahatli sürelerde işverence ücret ödenmemesi hâlinde ise sigortalının 2019/Mart ayı prim ödeme gün sayısı 31-8=23 olacaktır.
 
“Bir şeyleri değiştirmek isteyen insan önce kendisinden başlamalıdır.”        
                                                                                                         SOKRATES
 
BAŞIN DÜŞERSE DARA İSA KARAKAŞ’I ARA
Ramazan bayramında fazla çalışma yapan değerli okurlarımız; bayram günü olarak kabul edilen günlerde işçi normal çalışma süresinin üzerinde çalışıp fazla mesai yaparsa ayrıca ilave bir günlük ücrete ek olarak %50 zamlı fazla çalışma ücretine de hak kazanmaktadır.
Bu nedenle bayram günü çalışan işçiler fazla mesai yapmazlar ise her halükârda çifte yevmiyeye hak kazanacaktır. Fazla mesai yaparlarsa çift yevmiyenin yanı sıra her fazla mesai saati için %50 zamlı fazla çalışma ücretine de hak kazanacaklardır.
Hemen belirtelim ki; fazla mesai ücretleri de işçinin emeklilik maaşının hesabında SGK tarafından dikkate alınmaktadır. Bu konuda sorular yönelten okurlarımıza bu hususları dikkate alarak haklarını talep etmelerini tavsiye ediyorum.
 
İsa Bey, 131 işçisi olan bir firmayız. İşçilerin senelik izinleri için izin kurulu oluşturmak zorunlu mu? İzin kurulu nasıl oluşturulur? Fahriye Sezen
Fahriye Hanım, işçi sayısı 100 ve üzeri olan iş yerlerinde işveren veya işveren vekilini temsilen bir, işçileri temsilen 2 kişi olmak üzere toplam 3 kişiden oluşan izin kurulu kurulması zorunludur.
Oluşturulacak kurula işveren temsilcisi başkanlık eder. Kurulun başkanı dışında kalan işçi üyeleri ve yedekleri iş yerinde varsa, iş yeri sendika temsilcileri tarafından seçilir.
Sendika temsilcileri seçilmemiş iş yerinde izin kurulunun işçi üyeleri ve yedekleri, o iş yerindeki işçilerin yarıdan bir fazlasının katılacağı bir toplantıda açık oyla seçilir. İzin kurulu başkanı ile üye ve yedekleri iş yerinde işveren tarafından ilan edilir. Asil üyelerin yokluğunda yedeklerin biri başkanın çağrısı üzerine toplantıya katılır.
Herhangi bir nedenle eksilen üye ve yedekler aynı şekilde tamamlanır. İzin kurulu üyelerinin seçimi 2 yılda bir yapılır. Yeni izin kurulu üyeleri seçilinceye kadar eski kurul üyeleri görevine devam eder.
 
Sayın Karakaş, 3 aydan beri işsizlik ödeneği almaktayım. Türkiye İş Kurumu tarafından bana işe yerleştirme önerisi gelirse bu öneriyi kabul etmemem hâlinde almakta olduğum ödenek kesilir mi? Lütfi Engin
 
Lütfi Bey, Türkiye İş Kurumu tarafından işe yerleştirilenlerin işsizlik ödenekleri işe yerleştirildikleri tarih itibarıyla kesilmektedir. Durumuna uygun bir işi haklı bir neden olmaksızın reddedenler önerilen işi reddettikleri tarih itibarıyla, işverene gönderilenlerden; işe gitmeyenler ile işe kabul edilmesine rağmen başlamayanların, iş yerine gönderme tarihi itibarıyla, işsizlik ödenekleri kesilir ve tekrar başlatılmaz. Durumuna uygun olmayan bir işi ret edenlerin ise işsizlik ödenekleri kesilmez.
 
Grev ve lokavtta geçen süreler kıdem tazminatının hesabında dikkate alınır mı? Arda Çalışkan
 
Arda Bey, yasa gereği grev ve lokavt süresince hizmet akitleri askıda kalan işçilere bu dönem için işverence ücret ve sosyal yardımlar ödenemez, bu süre kıdem tazminatı hesabında dikkate alınamaz. Toplu iş sözleşmelerine veya hizmet akitlerine bunların aksine hüküm konulamaz… Bu açık hükümler uyarınca grev ve lokavtta geçen süreler kıdem tazminatının hesabında dikkate alınmayacaktır.
                                             
“Bilgi size güç verir. Ancak saygıyı karakterinizle kazanırsınız.”  Bruce Lee
  • Facebook'ta paylaş
  • Twitter'da paylaş
  • Twitter'da paylaş
608349 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/isa-karakas/608349.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
loading
Kapat
KAPAT