BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Esnaf-sanatkâr ve iş yeri sahipleri de malulen emekli olabilir

Kendi nam ve hesabına bağımsız çalışması bulunan esnaf-sanatkâr ve diğer iş yeri sahibi Bağ-Kur'lular da malulen emekli olabilir.
Bağ-Kur (4/1-b) sigortalıların malul sayılması için çalışma gücünün veya iş kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünün en az %60'ını kaybettiği, SGK Sağlık Kurulunca tespit edilmesi gerekmektedir.
Malullük aylığına hak kazanmak için ayrıca;
  • En az 10 yıldan beri sigortalı olmak ve toplam olarak 1800 gün uzun vadeli sigorta kolları primi ödenmesi, başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul olanlar ise sigortalılık süresine bakmadan 1800 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olması,
  • SGK’ya yazılı (“Tahsis Talep ve Beyan Taahhüt Belgesi” ile) talepte bulunması ve kendi sigortalılığı nedeniyle SGK’ya genel sağlık sigortası primi dâhil, prim ve prime ilişkin borcu olmaması,
Şartlarının tamamının birlikte yerine getirilmiş olması zorunlu bulunmaktadır.
 
Başvuru ve sevk masrafları
 
Malullük aylığı bağlanabilmesi için; Bağ-Kur (4/1-b) kapsamındaki sigortalılarının iş yerini kapattıktan veya devrettikten sonra kendisinin veya varsa vekilinin tahsis talep ve beyan taahhüt belgesi ile kurumun ilgili ünitesine başvurması veya PTT’den alınacak e-Devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr internet adresinden tahsis talep ve beyan taahhüt belgesini vermesi şarttır.
Sigortalılarca adi posta yolu veya kargo veya kuruma doğrudan yazılı başvurularda, tahsis talep tarihi olarak dilekçenin kurum kayıtlarına intikal ettiği tarih, taahhütlü, iadeli taahhütlü, APS, Alo Post veya PTT-Kargo yoluyla gönderilen tahsis taleplerinde ise dilekçenin postaya verildiği tarih kuruma intikal tarihi olarak kabul edilmektedir.
Sigortalıların malullük durumunun tespiti için kurumca yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularına sevk edilmeleri hâlinde, en az 1800 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olması şartıyla maluliyet tespitine ilişkin masrafları SGK tarafından karşılanmaktadır.
 
Malullük aylığının başlangıcı
 
Bağ-Kur (4/1-b) kapsamındaki sigortalıların malullük aylığı;
  • Malul sayılmasına esas tutulan rapor tarihi yazılı istek tarihinden önce ise yazılı istek tarihini,
  • Malul sayılmasına esas tutulan rapor tarihi yazılı istek tarihinden sonra ise rapor tarihini,
takip eden ay başından itibaren başlatılmaktadır.
             ***
“Başarısızlık da bir seçenektir. Eğer ki başarısız olmuyorsanız yeterince girişimde bulunmuyorsunuz demektir.” Elon Musk
 
 
 
“BAŞIN DÜŞERSE DARA, İSA KARAKAŞ’I ARA”
 
"İsa Bey, eşim SSK’lı olarak çalışmakta iken 27 Mayıs 2019 günü öldü. 4860 gün primi vardı. Benim öğrenmek istediğim ilköğretim, lise ve üniversitede okuyan üç erkek çocuğuma maaş bağlanır mı?" Nurhayat Birsel
Nurhayat Hanım, erkek çocuklara ölüm aylığı bağlanabilmesi için öğrenci değilse 18, ortaöğrenim yapması hâlinde 20, yükseköğrenim yapması hâlinde 25 yaşını doldurmamış olması gerekmektedir. Ortaöğrenimin 20, yükseköğrenimin ise 25 yaşından önce bitirilmesi hâlinde, ölüm aylıkları bu yaşlar beklenmeden kesilir, erkek çocukların evlenmesi hâlinde aylıkları kesilmez.
 
Hangi eşten aylık bağlanır?
 
"2009 yılında ölen Bağ-Kur’lu eşimden maaş almakta iken 2011 yılında evlendim. Bu eşim SSK’lı çalışırken vefat etti. Her iki eşimden bana maaş bağlanır mı?" Gülsüm Çakır
Gülsüm Hanım, iki eşinizden maaş bağlanmaz. Evliliğin ölüm nedeniyle sona ermesi durumunda sonraki eşten de aylığa hak kazananlara tercih ettiği aylığı bağlanmaktadır. Bu nedenle hangi eşinizden daha yüksek maaş bağlanacaksa onu tercih edin.
"Market iş yerimde bu ay işçi sayımız 4’ten 6’ya çıkacaktır. İşçilerimin ücretlerini banka aracılığıyla ödemem zorunlu mudur?" Serdar Tabaklı
Serdar Bey, iş yerleri ve işletmelerinde İş Kanunu hükümlerinin uygulandığı işverenler ile üçüncü kişiler, Türkiye genelinde çalıştırdıkları işçi sayısının en az 5 olması hâlinde, çalıştırdıkları işçiye o ay içinde yapacakları her türlü ödemenin vergi, sigorta primi ve diğer kanunî kesintiler düşüldükten sonra kalan net tutarını, bankalar veya finans kuruluşları (katılım bankaları) aracılığıyla ödemekle yükümlü tutulmuştur. Bu bağlamda dikkat edilmesi gereken en önemli husus 5 ve üzeri işçi çalıştırılması şartıdır. 5 işçiden az işçisi bulunan iş yerleri çalıştırdıkları işçilerinin ücretlerini isterler ise elden veya banka kanalıyla ödeyebilirler. 5 ve üzeri işçi çalıştıran iş yerlerinin ise böyle bir keyfiyeti bulunmamaktadır. Sadece bankalar aracılığıyla ödemekle yükümlü tutulmuştur.
             ***
“Son ağaç kesilip, son nehir kirletilip, son balık da tutulduktan sonra beyaz insanlar paranın yenmediğini anlayacaktır!” Kızılderili Atasözü
  • Facebook'ta paylaş
  • Twitter'da paylaş
  • Twitter'da paylaş
608512 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/isa-karakas/608512.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
loading
Kapat
KAPAT