BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

​İş kazası yardımlarından faydalanmanın püf noktaları!

Gerek SSK’lı gerekse Bağ-Kur’lu sigortalıların iş kazasına maruz kalmaları hâlinde SGK tarafından yardımlar yapılmaktadır. Bunun için kazayı geçiren kişinin sigortalı olması, kaza sonucu bedence veya ruhça engelli hâle gelmesi, kaza ile sonuç arasında uygun bir illiyet bağının bulunması, şartlarının bir arada bulunması gerekmektedir.
 
İş kazası kabul edilen durumlar
 
SSK’lıların iş yerinde bulunduğu sırada başlarına gelen her türlü olay iş kazası sayılmaktadır. Hatta kalp krizi, beyin kanaması da buna dâhildir. İş yerini sadece işçinin işini yürütürken bulunduğu yer olarak düşünmemek gerekir. İşçinin iş yerinde üretilen mal veya verilen hizmet ile nitelik yönünden bağlılığı bulunan ve aynı yönetim altında örgütlenen iş yerine bağlı yerler, dinlenme, çocuk emzirme, yemek, uyku, yıkanma, muayene ve bakım, beden veya meslek eğitimi yerleri, avlu ve büro gibi diğer eklentiler ile araçlar da iş yerinden sayılmaktadır. Çalışanın iş yerinde bulunduğu sırada meydana gelen olayların yapılan işle ilgili olup olmadığına bakılmaksızın iş kazası sayılması gerekmektedir.
Diğer yandan işini yaparken, işveren tarafından verilen görev nedeniyle asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda, kadın işçinin çocuğunu emzirirken geçen zamanlarda veya işveren tarafından sağlanan bir araçla işe gelip giderken meydana gelen kaza ve diğer olaylar nedeniyle ölmesi, sakatlanması, yaralanması ya da ruh sağlığını kaybetmesi durumları iş kazası sayılmaktadır.
 
İzinde ve dinlenme anında meydana gelen kazalar  
 
Bu bakımdan sigortalıların avluda yürürken düşmesi, dinlenme saatinde top oynarken ayağının burkulması, bahçede meyve ağacından meyve toplarken düşmesi, tarlada çalışırken traktör ile kaza geçirmesi, yemek yerken elini kesmesi, dinlenme odasında dinlenirken sobadan zehirlenmesi, iş yerinde intihar etmesi, iş yeri sınırları içinde bulunan havuzda boğularak ölmesi, ücretli izinli bulunduğu sırada çalıştığı iş yerindeki arkadaşlarını ziyaret için geldiğinde kaza geçirmesi, araçlarla çalışanların bu araçlarda geçirecekleri kazalar iş kazası olarak kabul edilmektedir...
 
Bağ-Kur’lular açısından iş kazası sayılan hâller
 
Bağ-Kur’lu sigortalıların iş yerinde bulunduğu sırada ve yürütmekte oldukları işleri nedeniyle maruz kaldıkları kazalar iş kazası sayılmaktadır. Birden fazla iş yerinde sigortalılık niteliği devam eden Bağ-Kur (4/1-b) kapsamında sigortalı sayılanlar bakımından her bir iş yerinde meydana gelen olaylar bu kapsamda değerlendirilecektir. Sigortalının iş yeri, kuruma yapılan iş kazası bildirimlerinden tespit edilebileceği gibi, yapılacak araştırmalarla sigortalılık niteliğine ilişkin elde edilebilecek belgelerden de tespit edilebilir. Örneğin; kolektif ve limited şirketlerin ortaklığı ile sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketin komandite ortaklığını aynı anda üzerinde bulunduran sigortalı üç şirkete ait iş yerlerinden herhangi birinde denetim yaparken düşmesi sonucu yaralanması iş kazası sayılacaktır.
 
İş kazası hâlinde SGK’nın yapacağı yardımlar
 
İş kazası hâllerinde sigortalılara sağlanan haklar; Sigortalıya geçici iş göremezlik süresince günlük geçici iş göremezlik ödeneğinin verilmesi ile;
  • Sigortalıya sürekli iş göremezlik geliri bağlanması,
  • İş kazası ve meslek hastalığı sonucu ölen sigortalının hak sahiplerine gelir bağlanması,
  • Gelir bağlanmış olan kız çocuklarına evlenme ödeneği verilmesi ve
  • İş kazası ve meslek hastalığı sonucu ölen sigortalı için cenaze ödeneği verilmesinden ibarettir.
Yararlanma şartları
 
Sigortalıların iş kazasına bağlı olarak geçici iş göremezlik ödeneklerinden yararlanabilmeleri için SGK’ya yapılan bildirimin iş kazası olarak kabul edilmesi gerekir. SSK sigortalılarına iş kazası ve meslek hastalığı nedeniyle iş göremedikleri sürece prim ödeme gün sayısı şartı aranmaksızın ilk günden itibaren her gün için geçici iş göremezlik ödeneği verilecektir.
Bağ-Kur (4/1-b) kapsamında sigortalı sayılanlara iş kazası hâlinde geçici iş göremezlik ödeneği, genel sağlık sigortası dâhil prim ve prime ilişkin her türlü borçlarının ödenmiş olması şartıyla yatarak tedavi ve bu tedavi sonrası ayaktan tedavilerine ilişkin verilen istirahat süreleri için ödenecektir. Tarım veya orman işlerinde hizmet akdiyle süresiz olarak çalışanlar, 4/1-a (SSK) kapsamında sigortalı sayılırlar. Bunlar hakkında kısa vadeli sigorta kolları bakımından yalnızca iş kazası ve meslek hastalığı sigortası uygulanmaktadır.
 
Çaresiz değilsiniz
 
SSK’lılar kaçak çalıştırılmış olsa bile iş yerinde geçirdikleri tüm kazalar iş kazası sayılmakta ve tüm yardımlara hak kazanmaktadır. İşverenin iş kazasını bildirmemesi de bu durumu değiştirmez. Kendiniz yazacağınız bir dilekçe ile avukata bile ihtiyaç duymadan SGK yardımlarından faydalanabilirsiniz. Dileyen herkes bizimle iletişime geçip dilekçe örneğine kolayca erişebilir. Kazasız bir çalışma hayatı dileklerimle...
 
  • Facebook'ta paylaş
  • Twitter'da paylaş
  • Twitter'da paylaş
609181 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/isa-karakas/609181.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
loading
Kapat
KAPAT