BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Yeşil Kart​lılara tamamen bedava sağlık hizmeti

İsa Karakaş
Facebook
SGK reformu öncesinde farklı ve değişik şartlarla sağlık hizmeti sağlayan sosyal güvenlik kurum ve kuruluşları bulunmakta olduğundan vatandaşlar sadece mensup oldukları sosyal güvenlik kuruluşunun verdiği sağlık hizmetlerinden yararlanabiliyordu. Reform sonrasında tüm vatandaşların sağlık hizmetlerine eşit şekilde erişme imkânı sağlanmaya gayret edilmiştir.
Bahse konu reform öncesinde yoksul-muhtaç ve hiçbir güvencesi olmayan vatandaşlar “Yeşil Kart” adı altında sağlık hizmetlerinden faydalandırılmıştır. Sağlık Bakanlığı’nın 2011 Eylül ayı sonuçlarına göre Türkiye’de 9 milyon 161 bin 412 Yeşil Kartlı bulunmakta idi.
Yeşil kartlılar 01.01.2012 tarihinden önce yılda bir kez İl ve İlçe İdare Kurullarına giderek hak sahipliklerinin devam edip etmediğini öğreniyor ve buna göre vize işlemlerini yaptırıyorlardı. 01.01.2012 tarihinden itibaren ise bu işlemler için Aile Çalışama ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarında gelir testine tabi tutulmaya başlandı. Günümüzde Yeşil Kartlı sayısı önemli ölçüde azaldı.
Daha önceden Yeşil Kartlı olarak tabir edilen kişiler, 01/04/2017 tarihinden itibaren, aile içindeki kişi başına düşen gelirleri brüt asgari ücretin üçte birinin (853 TL’nin) altında olduğu tespit edilenler olarak “60/c-1” olarak adlandırılmaktadır.
 
KATILIM PAYI VE GERİ ALINMASI
 
Eski adıyla Yeşil Kartlılar yeni adıyla "60/c-1" kapsamındaki muhtaç vatandaşlar dâhil genel sağlık sigortası sigortalıları ile bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilerin hastane, ilaç, reçete, optik vb. hizmetlerden faydalanırken “katılım payı” adı altında ödemede bulunmak zorundadırlar.
  • İkinci basamak resmî sağlık hizmeti sunucularında  6 (altı)TL
  • Üniversiteler ile ortak kullanılan Sağlık Bakanlığı eğitim ve araştırma hastanelerinde 7 (yedi) TL
  • Üniversite hastanelerine bağlı üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucularında 8 (sekiz) TL ve
  • Özel sağlık hizmeti sunucularında 15 (on beş) TL’dir.
İkinci ve üçüncü basamak resmî sağlık hizmeti sunucularında yapılan muayeneler için öngörülen katılım payı; Kurum'dan gelir ve aylık alanlar ile bakmakla yükümlü oldukları kişiler için gelir ve aylıklarından, diğer kişiler için eczanelerce kişilerden, tahsil edilmektedir.
Muhtaç durumdaki vatandaşlar mevcut uygulamada yapmış oldukları katılım payını ödedikleri tarihten itibaren 2 yıl içerisinde ikamet ettikleri il/ilçedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfına başvurmaları hâlinde buradan geri alabilmektedir.
Başvuru sahiplerinden katılım payı ile ilgili herhangi bir belge veya evrak talep edilmeyecektir. Sadece kimlikleri ile ikamet ettikleri il/ilçedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfına müracaat etmeleri yeterli olmaktadır.
 
KATILIM PAYININ KALDIRILMASI İÇİN YASA TEKLİFİ VERİLDİ
 
Hâlen TBMM komisyonunda işlem görmekte olan Kanun Teklifi ile Yeşil Kart kullanan vatandaşlarımızdan alınan katkı payı uygulamasına tamamen son verilmesi amaçlanmaktadır.
Teklif gerekçesinde; muhtaç durumda bulunan vatandaşlar için sosyal adaleti pekiştirici tedbirler alarak gelir dağılımının adilane bir şekilde tevzi edilmesini sağlamak, sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı teşvik etmek amacıyla maddi durumu yeterli olmayan vatandaşlarımıza ücretsiz sağlık güvencesi sağlayan Yeşil Kartlar önemli bir ihtiyacı karşılarken, sonradan getirilen yeni uygulamalar ile bazı aksaklıkları da hâlen bünyesinde barındırmakta olduğu, ayakta muayene olan veya ilaç alan Yeşil Kartlı vatandaşların da artık katılım payı ödemekte olduğu, ödedikleri payı ise daha sonra Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fonu’na başvurarak almak için uğraşmakta olduğu belirtilmiştir.
Bu uygulamanın ise Yeşil Kart kapsamından çıkarılarak genel sağlık sigortalısı yapılan ancak primleri devlet tarafından karşılanan yoksul vatandaşlar da katılım payı ödemeleri verilen bu sosyal devlet hizmetinin amacıyla çelişmekte ve ters düşmekte olduğundan yoksul yurttaşlarımızın faydalandığı Yeşil Kart için katkı payı uygulamasına tamamen bir son verilmesi gerektiği hususlarına yer verilmiştir.
Hazırlanan bu kanun teklifinin yasalaşması hâlinde Yeşil Kartlı vatandaşlarımızın artık katılım payı ödemeyeceği gibi ödedikleri katılım payını geri almak için uğraşmaları da söz konusu olmayacaktır.  
                ***
“Kurban Bayramı'nızı kutlar, sağlık-mutluluk ve huzur ile daim olmanızı diliyorum.”
  • Facebook'ta paylaş
  • Twitter'da paylaş
  • Twitter'da paylaş
609279 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/isa-karakas/609279.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
loading
Kapat
KAPAT