BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Borçlular ve yakınları SGK’nın bu hizmetlerinden artık faydalanabilecek

En dramatik durumlardan biri de işlerinin yolunda gitmemesine bağlı olarak ödeme aczine düşmesi nedeniyle SGK primlerini dahi ödeyemeyecek duruma gelen esnaf, sanatkâr ve bağımsız çalışanlar ile diğer iş yeri sahiplerinin sağlık problemlerini dahi tedavi edemeyecek hâle gelmesidir. Zira Bağ-Kur’lular başta olmak üzere gelir testi uygulanan genel sağlık sigortalıları, SGK Kanunu EK-5 maddesi kapsamındaki tarım veya orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz olarak çalışanlar ile EK-6 maddesi kapsamındaki kısmi süreli çalışanlarla bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilerin, SGK genel sağlık sigortasından faydalanabilmeleri için birtakım şartlar öngörülmüştür.
Buna göre tüm sigortalılarda olduğu gibi sağlık hizmeti sunucusuna başvurulan tarihten önceki son bir yıl içinde toplamda en az 30 gün genel sağlık sigortası prim gün sayısının olması gerekmektedir. Bu şartın yanı sıra Bağ-Kur’lular ile yukarıda belirttiğimiz sigortalıların sağlık hizmeti sunucusuna başvurması hâlinde 60 günden fazla prim borçlarının bulunmaması şarttır.
Keza 60 günden fazla prim borçları bulunanların muayene ve tedavi giderleri SGK tarafından karşılanmamaktadır.
 
31 Aralık 2019’a kadar sağlık ücretsiz
 
Genel Sağlık Sigortası ve Bağ-Kur prim borcu olanlar prim borçlarına bakılmaksızın sağlık hizmetlerinden 31 Aralık 2019’a kadar ücretsiz yararlanabilecektir. Konuyla ilgili karar, Resmî Gazete’de yayımlandı.
Karara göre, Genel Sağlık Sigortası ve 4/b (Bağ-Kur) sigortalısı olup sağlık hizmetlerinden yararlanamayan Türk vatandaşları ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişiler, Sağlık Bakanlığı ve bağlı sağlık tesisleri ile devlet üniversite hastanelerinde sunulan sağlık hizmetlerinden 31 Aralık 2019 tarihine kadar ücretsiz olarak yararlanabilecektir.
Ücretsiz sağlık hizmeti hakkından; Genel Sağlık Sigortası ve Bağ-Kur kapsamındaki vatandaşların bakmakla yükümlü olduğu kişiler de yararlanacak.
Ücretsiz sağlık hizmetleri, yıl sonuna kadar geçerli olacaktır.
 
Sağlık aktivasyonlarının açık olup olmadığını nasıl öğrenebilirler?
 
Bağ-Kur’lular da dâhil olmak üzere bütün genel sağlık sigortalısı ve bunların bakmakla yükümlüleri sağlık aktivasyonlarının açık olup olmadığını ve açıksa kimin üzerinden ve hangi kapsamda sağlık hizmeti aldıklarını öğrenmek için Kurum ünitelerimize gelmelerine gerek bulunmamaktadır. Sigortalılar, SGK’nın resmî internet sitesi olan www.sgk.gov.tr adresi E-SGK>>E-Hizmetler>>Provizyon Sorgulama bölümüne kişisel bilgilerini girerek sağlık aktivasyon durumları hakkında bilgi sahibi olabilirler.
 
Sistem ile ilgili problemle karşılaşanlar
 
Kendi nam ve hesabına bağımsız çalışanlar yani Bağ-Kur’lular ile gelir testi sonucu prim ödeme yükümlüsü olan genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin 30 gün prim ödeme şartıyla birlikte, sağlık hizmeti sunucusuna başvurduğu tarihte 60 günden fazla prim ve prime ilişkin borçları nedeni ile başvurdukları hastanede sistemsel problem yaşayanlar sağlık hizmetlerinden faydalanmak için bulundukları ildeki SGK ünitelerine başvurarak sağlık aktivasyonu yapabilirler.
Başvuruda kimlik dışında başka belge ibraz etmeye gerek bulunmamaktadır.
 
SSK’lı ve Emekli Sandığı sigortalılarının durumu
 
Genel Sağlık Sigortalısı sayılanların 18 yaşından küçük çocukları, prim ödeme gün sayısı ile prim ve prime ilişkin borcu olup olmadığına bakılmaksızın sağlık hizmetlerinden faydalandırılmaktadır. Bunlar için herhangi bir şart yoktur.
4/1-c (Emekli Sandığı) kapsamında sigortalı olanlardan muvazzaf askerlik süresince ilgili kanunları gereği aylıksız izinli sayılanlar bu sürede kendileri er/erbaş kapsamında, bakmakla yükümlü olduğu kişiler ise anılan kapsamda sigortalı üzerinden sağlık hizmetlerinden faydalanacaktır.
4/1-a (SSK) ve 4/1-c (Emekli Sandığı) kapsamında sigortalı olanlardan gerek işçi gerekse memur sendikalarındaki görevi nedeniyle aylıksız/ücretsiz izinli sayılanlar ile bunların bakmakla yükümlü olduğu kişiler bu süre zarfında Genel Sağlık Sigortası hizmetlerinden yararlanabilmektedir.
 
Borcunu taksitlendirenler her zaman faydalanır
           
01.01.2020 tarihinden sonra ise 60 günden fazla prim borçları olanlar SGK sağlık yardımlarından faydalanamayacaktır. Ancak borcu olmakla birlikte borçlarını yapılandırıp tecil ve taksitlendirmeleri devam edenler ise borçlarını düzenli bir şekilde ödemeleri hâlinde kendileri ve bakmakla yükümlü oldukları kişiler SGK sağlık sigortasından yararlanmaya devam edeceklerdir.
             ***
“Bir kez kendini bulmuş olan bir kişinin yeryüzünde yitirecek bir şeyi yoktur artık.” Stefan Zweig
  • Facebook'ta paylaş
  • Twitter'da paylaş
  • Twitter'da paylaş
609348 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/isa-karakas/609348.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
loading
Kapat
KAPAT