BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Dikkat! Engellilik maaşınız kesilmesin!..

Engelliliği nedeniyle vergi indiriminden yararlanması dolayısıyla yaşlılık aylığına hak kazanarak emeklilik aylığı alanlar, SGK tarafından kontrol muayenesine tabi tutulabilmektedir. Bu nedenle SGK’nın kontrol muayenesi çağrısına uymak zorunlu. Aksi takdirde engellilik maaşı kesilebilmektedir. Keza engellilik aylığı yaşlılık aylığı gibi daimî değildir. Engelilik durumu devam ettiği sürece alınabilmektedir.
 
Kontrol gerektiren durumlar
 
Vergi indirimi hakkını elde etmesi nedeniyle SGK tarafından bu kapsamda yaşlılık aylığı bağlananların vergi indiriminden yararlanmaya esas sağlık kurulu raporlarında yer alan klinik muayene bulguları, engellilik bulguları ve teşhislerinin gerçeği yansıtmadığı yönünde herhangi bir ihbar veya şikâyet alınması, sigortalıların engellilik oranlarıyla ilgili olarak bir tereddüde düşülmesi ya da yapılan teftişler sonucunda kontrol muayenesine tabi tutulmasının talep edilmesi hâlinde sigortalılar engellilik indiriminden yararlanılmasına ilişkin rapor vermeye yetkili sağlık kurumlarına sevk edilmektedir. Düzenlenen sağlık kurulu raporları Gelir İdaresi Başkanlığı Merkez Sağlık Kuruluna gönderilerek sonucuna göre işlem yapılmaktadır.
 
SGK tarafından yapılan işlemler
 
Engelliliği nedeniyle vergi indiriminden yararlanmaya hak kazanmış olmalarından dolayı yaşlılık aylığı bağlananların kontrol muayene işlemlerinde belirli usul ve esaslar dâhilinde işlemleri yürütülmektedir. Bu kapsamda yaşlılık aylığı bağlananlardan;
  • Merkez Sağlık Kurulu tarafından engellilik derecesi tespiti yapılırken kontrol muayene tarihi konulanlar,
  • Hastanelerden aldıkları sağlık kurulu raporlarında yer alan klinik muayene bulguları, engellilik bulguları ve teşhislerinin gerçeği yansıtmadığı yönünde SGK tarafından yapılan ihbar veya şikâyetler sonucunda engellilik oranlarıyla ilgili tereddüde düşülenler,
  • SGK denetim elemanlarınca yapılan inceleme ve soruşturmalar sonucunda düzenlenen raporlarda kontrol muayenesine tabi tutulması istenenler,
Kontrol muayenesine gönderilmektedir. Merkez Sağlık Kurulu tarafından engellilik derecesi tespiti yapılırken kontrol muayene tarihi konulanlar, Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre rapor düzenlemeye yetkili hastanelere sevk edilmektedir.  Böylece temin edilen raporlar değerlendirilmek üzere Merkez Sağlık Kuruluna gönderilmektedir.
Usulüne uygun yapılmış ihbar, şikâyet veya denetim sonucu kontrol muayenesine tabi tutulması öngörülenlere, kontrol muayenesine tabi tutulacağına ilişkin bilgilendirme yazısı ile birlikte sevk yazısı da gönderilmektedir. Bilgilendirme yazısının tarihi esas alınarak 3 ay sonrasına kontrol muayene tarihi oluşturulmaktadır.
 
Muayene sonucunda engellilik aylığının kesilmesi
 
Kontrol muayenesi nedeniyle sevk edildikleri hastanelerden temin edilen sağlık kurulu raporlarında engellilik oranı; %40’ın altında belirlenenler ile %40’ın üstünde belirlenmiş olmakla birlikte, engellilik derecesi tahsis talep tarihi itibarıyla aylığa hak kazanma şartına esas engellilik derecesinin altına düşenlerin raporları Merkez Sağlık Kuruluna gönderilmektedir. Bu Kurul tarafından belirlenecek dereceye göre aylık bağlama işlemleri sonuçlandırılmaktadır.
 
Aylığın başlatılması
 
Kontrol muayenesi nedeniyle gönderildikleri hastanelerden temin edilen sağlık kurulu raporlarında engellilik oranı %40’ın üstünde belirlenenlerden tahsis talep tarihi esas alınarak yeni engellilik derecesine göre aylığa hak kazanma şartlarını sağlayanların söz konusu raporları Merkez Sağlık Kuruluna gönderilmemektedir. Bu şekilde kontrol muayene tarihi oluşturulanlardan, aylık bağlanmasına esas engellilik hâlinin devam ettiğine karar verilenlerin rapor tarihinin;
  • Kontrol muayene tarihinden itibaren 3 ay içinde olması durumunda aylıkları kesildiği tarih,
  • Kontrol muayene tarihinden itibaren 3 ay geçtikten sonra olması durumunda ise aylıkları yeni rapor tarihini takip eden ay başı,
İtibarıyla başlatılacaktır. Kontrol muayenesi sonucunda aylık bağlanmasına esas engellilik hâlinin devam etmediğine karar verilenlerin aylıkları ise kontrol muayene tarihini takip eden ödeme dönemi itibarıyla kesilecektir. Ancak, engelliliğe esas rapor tarihinin, bilgilendirme yazısı tarihi ile ihbar veya şikâyete istinaden oluşturulan kontrol muayene tarihi arasında olması durumunda sigortalının engellilik hâlinin;
  • Devam ettiğine karar verilmesi hâlinde oluşturulan kontrol muayene tarihi kaldırılarak aylıkların ödenmesine devam edilecek,
  • Devam etmediğine karar verilmesi hâlinde ise ödenmekte olan aylıklar
Yeni rapor tarihini takip eden ödeme dönemi itibarıyla kesilecektir.
               ***
"Zamanın kıymetini bilin. Hayat problemlere takılmak ve cesaretini kaybetmek için çok kısa. Gülün, bir ayağınızı diğerinin önüne koyun ve ilerlemeye devam edin." Kobe Bryant
  • Facebook'ta paylaş
  • Twitter'da paylaş
  • Twitter'da paylaş
611972 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/isa-karakas/611972.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
loading
Kapat
KAPAT