BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Yeni "Torba Yasa" çalışanlara, emeklilere işverenlere ne getiriyor?

Hükûmet tarafından “Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” adı altında yeni hazırlanan "Torba Yasa" TBMM komisyonlarına kadar geldi.
Çok geniş kapsamlı yenilik ve değişiklikler içeren "Torba Kanun" dolayısıyla stajyer ve çırak olarak çalışmış olanlardan EYT’li ve 3600 gösterge bekleyenlere kadar çok sayıda okuyucumuz kendileriyle ilgili bir hüküm olup olmadığıyla ilgili gazetemizi soru yağmuruna tuttu. Biz de her zaman olduğu gibi okuyucularımızın sorularını ve en güncel gelişmeleri anında en güvenilir bir şekilde yazmaya ve okuyucularımızı desteklemeye devam ediyoruz...
 
Vazife ve harp malullerine maaş
 
Emekli Sandığı Kanunu ve 2330 sayılı Kanun kapsamında çalışmakta olan Vazife ve Harp Malulleri genel şartlarla emekli olmak yerine yaş şartı aranmaksızın çok kolay emekli olmaları sağlanmaktadır. Buna göre çalışmaya devam edenlere en az 20 yıllık sigortalılık süresi ve 5000 gün prim ödenmiş olması şartıyla ikinci bir aylık bağlanma imkânı verilmektedir. Ayrıca daha önce prim ödemeleri yanlış hesaplanıp emekli maaşları kesilen malullerin mağduriyetlerinin de bu Torba Yasa ile giderilmesi öngörülmektedir.
 
İşverenlere asgari ücret desteği
 
2019 yılında 500 ve üzeri sigortalı çalıştıran iş yerleri için 101 TL, 500'ün altında sigortalı çalıştıran iş yerleri için ise 150 TL olan asgari ücret desteği, 01/01/2020-31/12/2020 yılında geçerli olmak üzere sektör ve iş yeri ayırımı yapılmaksızın, finansmanı İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacak şekilde, işverenlere, ödeyecekleri sigorta priminden mahsup edilerek günlük 2,50 TL, aylık 75 TL asgari ücret desteği sağlanması öngörülmektedir.
 
Mesleki yeterlilik belge ücretleri 2021 yılına kadar karşılanacak
 
Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşları tarafından yapılan sınavların sınav ve belgelendirme ücretleri Bakanlar Kurulunun yayımladığı tarife kapsamında İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmaktadır.
Torba Yasa ile çalışanların ve işverenlerin desteklenmesi amacıyla, tehlikeli ve çok tehlikeli mesleklerde çalışanlar tarafından alınması gereken Mesleki Yeterlilik Belgesine ilişkin sınav ve belge ücretlerinin İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmasına yönelik uygulamanın 31/12/2021 tarihine kadar uzatılması düzenlenmektedir.
 
Esnaf bu yıl asgari ücretin %2’si oranında ek prim ödemeyecek
 
Bağ-Kur (4/1-b) kapsamındaki sigortalılar için “Esnaf Ahilik Sandığı” kurulması için 2017 yılında yasal düzenleme yapılmıştır.
Bağ-Kur’luların işsizlik ödeneği almalarının ilk adımını prim kesintisi oluşturmaktadır. Bunun için 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren prim kesintisi yapılacaktı. Ancak sonradan yapılan düzenleme ile prim toplanması 1 Ocak 2020 tarihine ertelenmişti. Yeni Torba Yasa ile bu uygulama tekrar ertelenerek Esnaf Ahilik Sandığı uygulamasının 01/01/2021 tarihinden sonra başlatılması düzenlemesine yer verildi. Böylece esnafın bu yıl da en az asgari ücretin %2’si oranında ek prim ödemesi ertelenmiş oldu.
 
Dövizle askerlik
 
Torba Yasa'da dikkat çeken diğer bir düzenleme ise yurt dışında doğup yurt dışında ikamet eden ve süresiz ikamet iznine sahip olan vatandaşlarımızın da çalışma şartı aranmadan dövizle askerlik uygulamasından yararlanabilmelerine imkân sağlanmaktadır.
Diğer bir düzenlemede dernekler tarafından fiziksel ortamda yapılan bildirimler, işlemler, tutulan defter ve alındı belgesi gibi kayıtlar ile yetkili merciler tarafından derneklere ilişkin olarak fiziksel ortamda tutulan her türlü kayıtların, hem dernekler hem de yetkili merciler tarafından elektronik ortamda da yapılabilmesine imkân sağlanması öngörülmektedir.
 
EYT, Stajyer ve 3600 ek gösterge
 
Son olarak okurlarımızın en çok merak ettiği mevcut Torba Yasa'da; EYT, stajyer ile polis, öğretmen, hemşire ve din görevlilerine ek gösterge verilmesine ilişkin herhangi bir düzenleme olmadığını belirtelim. Ancak Torba Yasa henüz daha yasalaşmamıştır. Önümüzdeki günlerde yeni hükümlere yer verilmesi ihtimal dâhilindedir.
              ***
“ Güzel günler kendiliğinden sana gelmez, sen onlara yürüyeceksin!..” Hazreti Mevlâna
  • Facebook'ta paylaş
  • Twitter'da paylaş
  • Twitter'da paylaş
612336 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/isa-karakas/612336.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
loading
Kapat
KAPAT