BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Öğretmenlere yıpranma hakkıyla birlikte erken emeklilik!

Çalışanlara yenilik ve avantajlar öngören düzenlemeleri değerli okuyucularımızla paylaşmaya devam ediyoruz. Bu yazımızda öğretmenlere yıpranma hakkı verilmesi ile birlikte erken emekli olmalarını sağlayacak TBMM’de yer alan kanun teklifini değerlendireceğiz.
Bu konuda hükûmetle aynı ittifakta yer alan parti milletvekillerince verilen 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi TBMM komisyonlarında görüşülmektedir.
 
Yıpranma kapsamındaki mesleklerde çalışanların avantajları
Yapılan iş ve mesleğin riskleri ve yıpratıcılığı sebebiyle bazı işlerde çalışanlar için emeklilik bakımından yıpranma (fiilî hizmet süresi zammı) hakkı uygulanmaktadır.
SGK uygulamasında da yıpratıcı işlerde çalışanların hem primleri artırılarak hem de yaş düşürülerek emeklilikte avantajlı olmakta ve diğer çalışanlara göre daha erken emeklilik söz konusu olmaktadır.
En son olarak 03/08/2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan kanunla sağlık çalışanlarına verilen yıpranma hakkı ile birlikte yıpranma kapsamında olan iş yerleri/işler 20’yi aşmış oldu.
 
Öğretmenlere  90 gün yıpranma hakkı var
İktidar partisiyle aynı ittifakta yer alan parti milletvekilleri tarafından verilen kanun teklifinde; SGK (5510 S.) kanununda düzenlenen "Fiilî Hizmet Süresi Zammı” ile zahmetli, ağır, yıpratıcı ve riskli işlerde çalışanların korunmasının amaçlandığı, bu hüküm kapsamında çalışan sigortalıların prim ödeme gün sayılarına, bu iş yerlerinde ve işlerde geçen çalışma sürelerinin her 360 günü için karşılarında gösterilen gün sayıları, fiilî hizmet süresi zammı olarak eklenmekte olduğu böylelikle zahmetli, ağır ve yıpratıcı işlerde çalışan sigortalılara, kanunda öngörülmüş olan ek sigortalılık süresi ve ek prim ödeme gün sayısı ilave edilmek suretiyle diğer sigortalılara nazaran avantaj sağlanarak erken emeklilik imkânı sağlandığı tespitine yer verilmiştir.
Bu bağlamda Millî Eğitim Bakanlığında Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı kapsamına dâhil öğretmen unvanında fiilen görev yapanlara, çalışma sürelerinin her 360 günü için 90 gün fiilî hizmet süresi zammından yararlanma imkânı getirilerek ortadaki eşitsizliğin kaldırılması ve mağduriyetlerin giderilmesinin amaçlandığı belirtilmiştir.
 
4 yıl çalışan öğretmen 5 yıl çalışmış sayılacak
Bahse konu kanun teklifi yasalaşırsa her 360 gün çalışan öğretmen 90 gün fiilî hizmet süresi zammından yararlanma hakkı elde edecektir. Bu durum ise 4 yıl çalışan bir öğretmenin 1 yıl yıpranma hakkı kazanması anlamına gelmektedir.
Özetle her 4 yıllık çalışma karşılığı öğretmenin primleri 5 yıl sayılabilecek ve yıpranma kapsamındaki hizmet süresine göre 3 yıla kadar daha erken emekli olma avantajı elde edebilecektir.
Umarız bu kanun teklifi yasalaşır ve her şeyin en iyisine layık olan öğretmenlerimiz bir nebze de olsa rahat bir nefes alır…
 
BAŞIN DÜŞERSE DARA İSA KARAKAŞ’I ARA
Turgut ÇELEBİ Bey, vergi affı ya da yapılandırılması için henüz herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır.
Çalıştığım iş yerinden 6 haftalık bildirim süresi kullandırılarak işten çıkarıldım. Bu süre kıdemden sayılır mı? Kenan FİDAN
Kenan Bey, iş sözleşmesi ihbar süresine ait ücret peşin ödenmişse ihbar süreleri kıdemden sayılmaz. Ancak ihbar sürelerinde çalışılmışsa bu süreler kıdemden sayılmaktadır.
 
Annelerin SGK yardımlarından faydalanması
İsa Bey, 4 yıldan beri muhasebe ofisinde çalışmaktayım. 5 aylık hamileyim hangi SGK yardımlarından faydalanabilirim? Gülhan KURT
Gülhan KURT Hanım, SGK, (4/1-a’lı) çalışan sigortalılar için, doğumdan önceki 1 yıl içinde en az 90 gün kısa vadeli sigorta kolları primi bildirilmiş olan annelere doğum nedeniyle raporlu olarak çalışamadığı günler için ödenek vermektedir.
Emzirme ödeneği için ise 1 yıl içinde en az 120 gün kısa vadeli sigorta kolları primi bildirilmiş olması şartı aranmaktadır. Burada çalışanın kısmi-tam süreli çalışması, belirli-belirsiz süreli çalışması arasında bir ayrım bulunmamaktadır.
“Eğitim demek, vücutta ve ruhtaki güzelliği ve mükemmelliği son mertebesine kadar geliştirmek demektir.” 
PLATON 
  • Facebook'ta paylaş
  • Twitter'da paylaş
  • Twitter'da paylaş
612375 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/isa-karakas/612375.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
loading
Kapat
KAPAT