BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

​Çalışanlar 2020 yılında hesabınıza bu para doğru yatırılıyor mu?

 
Her yıl değişen asgari ücrete bağlı olarak asgari geçim indirimi (AGİ) tutarları da değişmektedir. Keza asgari geçim indirimi; ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan asgari ücretin yıllık brüt tutarının;
  • Mükellefin kendisi için %50’si,
  • Çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi için %10’u,
  • Çocukların her biri için ayrı ayrı olmak üzere; ilk iki çocuk için %7,5, üçüncü çocuk için %10, diğer çocuklar için %5’i
oranında uygulanmaktadır. Okuyucularımız çalıştıkları iş yerlerinde asgari geçim indirimi tutarının maaşlarına doğru yatıp yatmadığını, bunu nasıl öğrenebileceklerini sormaktadır. Keza maaşlara her ay ilave edilen AGİ tutarı çalışanların bütçesinde önemli bir yer tutmaktadır.
 
MAAŞ BORDRONUZDAKİ AGİ TUTARINI KARŞILAŞTIRIN
 
Asgari geçim indirimi tutarının eksik yatıp yatmadığı, aile durumu, evli-bekâr, çocuk sayısı ve eşin çalışıp çalışmadığına göre aşağıdaki tablodan bakılarak maaşa eklenmesi gereken AGİ tutarı öğrenilebilir.
 
 
 * Asgari ücretin 2020 yılı gelir vergisi tutarı aylık 375,23 TL olduğundan asgari geçim indirimi 2020 yılında aylık 375,23 TL'yi aşamayacaktır.
 
AGİ İNDİRİMİNİN TESPİTİNDE PÜF NOKTALAR
 
Asgari geçim indirim tutarının tespitinde mükellefin, gelirin elde edildiği tarihteki medenî hâli ve aile durumu esas alınmaktadır. Ayrıca;
  • İndirim, belirtilen oranlara göre hesaplanan tutarları aşmamak kaydıyla, ücret geliri elde eden aile fertlerinden her biri için ayrı ayrı, çocuklar için eşlerden yalnızca birisinin gelirine uygulanmaktadır.
  • Boşananlar için indirim tutarının hesabında, nafakasını sağladıkları çocuk sayısı dikkate alınmaktadır.
  • Ücretlerin vergilendirilmesinde asgari geçim indirimi uygulandıktan sonra, varsa teşvik amaçlı diğer indirim ve istisnalar dikkate alınmaktadır.
  • Engellilik indirimi bulunan çalışanın gelir vergisi matrahı hesaplanırken engellilik indirimi de mahsup edilecek, engellilik indiriminin mahsubundan sonra kalan gelir vergisi matrahı üzerinden hesaplanan gelir vergisi tutarından da yıllık asgari geçim indirimi tutarının 1/12'si mahsup edilecektir. Mahsup edilecek tutar, kalan gelir vergisi tutarını aşamayacak ve asgari geçim indirimi farkı diğer dönemlerde de değerlendirilmeyecektir. Ödenecek AGİ tutarı, aylık asgari ücret üzerinden hesap edilen vergiden fazla olamayacaktır.
“Bir kitabın kaderi okuyanın zekâsına bağlıdır.” Latin atasözü
  • Facebook'ta paylaş
  • Twitter'da paylaş
  • Twitter'da paylaş
612484 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/isa-karakas/612484.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
loading
Kapat
KAPAT