BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Koronavirüs gribi iş kazası sayılacak mı?

Koronavirüs (2019-nCoV), ilk olarak Çin’in Vuhan eyaletinde aralık ayının sonlarında solunum yolu belirtileri (ateş, öksürük, nefes darlığı) gelişen bir grup hastada yapılan araştırmalar sonucunda 13 Ocak 2020’de tanımlanan bir virüstür. Salgın başlangıçta bu bölgedeki deniz ürünleri ve hayvan pazarında bulunanlarda tespit edilmiştir. Daha sonra insandan insana bulaşarak Vuhan başta olmak üzere Hubei eyaletindeki diğer şehirlere ve Çin Halk Cumhuriyeti’nin diğer eyaletlerine, akabinde İtalya, Güney Kore, Japonya, İran, Fransa, Almanya, Irak… gibi dünyanın birçok ülkesine yayılmıştır.
 
UKRAYNA SEFERİNDE İŞÇİ GRİP KAPTI
 
Şu ana kadar ülkemizde koronavirüs tespit edildiğine dair resmî bir açıklama yapılmamıştır. Ancak Yargıtay'ın geçmişte domuz gribi (H1N1) ile ilgili vermiş olduğu emsal nitelikteki kararlarında  bazı çalışanların durumunun iş kazası sayıldığı görülmektedir.
Tır şoförü olarak çalışmakta iken ölen sigortalının mirasçıları tarafından açılan dava bu konuda emsal niteliktedir. Yargıtaya intikal eden davada işçinin tır şoförü olarak Ukrayna'ya gittiği, iş yerinin bulunduğu Trabzon iline dönerken kendisini iyi hissetmediği için ... Devlet Hastanesi'ne müracaat ettiği ve söz konusu hastanede muayene edilerek raporun teşhis kısmına; “akut üst solunum yolu enfeksiyonu, tanımlanmamış” yazıldığı, murise iğne yapılıp ilaç verildiği, daha sonra murisin Trabzon iline gittiği, işveren tarafından yine Ukrayna'ya gitmek üzere görevlendirildiği, ancak Çarşamba ilçesinde trafik kazası geçirdiği ve bu kaza nedeni ile götürüldüğü Çarşamba Devlet Hastanesi'nde muayene edildiği, düzenlenen raporda; trafik kazası nedeni ile başvuran murisin tüm bulgularının normal olduğunun belirtildiği, ancak murise “devaljin ampul” isimli ilaç verildiği, kazadan sonra murisin tekrar Trabzon iline döndüğü ve iki gün sonra KTÜ ... Hastanesi'ne “bir haftadır öksürük, balgam, hâlsizlik, 2 gündür 40 derece ateş” şikâyetleri ile başvurduğu, hastane tarafından H1N1 (domuz gribi) ve ARDS (akut solunum sıkıntısı sendromu) teşhisiyle tedavi altına alındığı ve 10 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra vefat ettiği belirtilmiştir.
 
MÜFETTİŞ İŞ KAZASI İLE İLİŞKİLENDİRMEDİ
 
Olayla ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı müfettişi tarafından düzenlenen raporda ise; murisin geçirdiği kazanın iş kazası olduğunun; ancak 26.12.2009 tarihinde vefat etmesi sonucu hastane raporunda ölüm teşhisi olarak H1N1 (domuz gribi) pnömoni, akut böbrek yetmezliği... belirtilmesi nedeni ile ölümünün geçirmiş olduğu iş kazası ile ilişkilendirilemeyeceği belirtilmiştir.
 
ADLİ TIP KURUMU RAPORU
 
Olayla ilgili Adli Tıp Kurumu ... 1. Adli Tıp İhtisas Kurulu'nun raporunda; murisin ölümünün H1N1 (domuz gribi) enfeksiyonu ve gelişen komplikasyonlarından meydana gelmiş olduğu, ..... Devlet Hastanesi’ne başvurusundaki şikâyetlerin H1N1 enfeksiyonunun başlangıç belirtileri olabileceğinin, H1N1 virüsünün kuluçka süresinin 1-4 gün arasında değiştiğinin, … şikâyetlerin hastalığın başlangıç belirtileri olduğu takdirde H1N1 enfeksiyonunun bulaşımının kaza tarihinden önceki 1-4 günlük zaman dilimi içerisinde gerçekleşmiş olacağının, meydana gelen trafik kazasında hastalığın etkisi olduğunu gösterir tıbbi bulgu olmadığının bildirildiği, Adli Tıp Genel Kurulu'nun … tarihli raporunda da; Birinci İhtisas Kurulu gibi görüş bildirmiştir.
 
YARGITAY İŞ KAZASI SAYDI
 
Olayın, Yargıtay'ın 21. Hukuk Dairesine intikal etmesi üzerine bu dairenin vermiş olduğu kararda; “Yasada iş kazası, sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen ya da ruhen engelli hâle getiren olay olarak tanımlandığından, olayın etkilerinin bir süre devam ederek zaman içinde artması ve buna bağlı olarak sonucun daha sonra gerçekleşmesi mümkündür. Yani, iş kazası ani bir olay şeklinde ortaya çıkıp, buna bağlı olarak zarar, derhâl gerçekleşebileceği gibi, gazdan zehirlenme olayında olduğu şekilde etkileri daha sonra da ortaya çıkabilir. Sonradan oluşan zarar ile olay arasında uygun illiyet bağı bulunması şartıyla olay iş kazası kabul edilmelidir. Yasanın iş kazasını sigortalıyı zarara uğratan olay biçiminde nitelendirmiş olması illiyet (nedensellik) bağını iş kazasının bir unsuru olarak ele almayı gerektirmiştir. Ne var ki, burada aranan “uygun illiyet (nedensellik) bağı” olup, bu da yasanın aradığı hâl ve durumlardan herhangi birinde gerçekleşme olgusu ile sonucun birbiriyle örtüşmesi olarak anlaşılmalı, yasada olmadığı hâlde, herhangi başkaca kısıtlayıcı bir şartın varlığı aranmamalıdır…
Somut olayda, tır şoförü olan davacı murisinin … tarihinde davalı işveren tarafından Ukrayna’ya sefere gönderildiği, … tarihinde Türkiye’ye giriş yaptığı, Adli Tıp Kurumu raporunda, H1N1 virüsünün kuluçka süresinin 1-4 gün arasında değiştiği, murisin … tarihli hastaneye başvurusunda belirttiği şikâyetlerin hastalığın başlangıç belirtileri olduğu takdirde hastalığın bulaşmasının bu tarihten 1-4 gün öncesinde gerçekleşmiş olacağının bildirildiği, buna göre davacı murisinin, işveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle Ukrayna’ya yapılan sefer sırasında bulaştığı yukarıda belirtilen rapor kapsamından anlaşılan H1N1 virüsüne bağlı olarak, daha sonra meydana gelen ölümünün iş kazası olarak kabul edilmesi gerektiği açıktır” hükmüne varmıştır.
 
ÇİFT MAAŞ BAĞLANABİLİR
 
Bu bağlamda işçiler, iş yerlerinde bulundukları esnada ya da işveren tarafından herhangi bir şekilde yurt içinde ya da yurt dışında görevlendirildikleri esnada koronavirüs gribine yakalanmaları hâlinde bu durum hiçbir duraksamaya mahal vermeyecek şekilde iş kazası sayılacaktır.
Belirtilen hastalık nedeniyle işçi yaşıyorsa SGK, prim ve yaş şartı aramadan sigortalıya geçici veya sürekli iş göremezlik geliri bağlayacaktır. İşçinin ölümü hâlinde ise iş kazası sigortasından yakınlarına hiçbir şart aramadan ölüm geliri bağlayacaktır. 5 yıl sigorta süresi ve 900 gün prim ya da 1800 gün prim varsa ayrıca ikinci bir maaş bağlanmaktadır. Ayrıca iş kazası ölümlerinde  gelir bağlanmış olan kız çocuklarına evlenme ödeneği ve hak sahiplerine cenaze ödeneği verilmesi söz konusu olmaktadır.
  • Facebook'ta paylaş
  • Twitter'da paylaş
  • Twitter'da paylaş
612515 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/isa-karakas/612515.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
loading
Kapat
KAPAT