BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

SGK’dan kontrol muayene tarihlerine erteleme

Koronavirüs (COVID-19) alınan bütün tedbirlere rağmen tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de maalesef hâlen tamamen ortadan kalkmış değildir. Hâl böyle iken devletin tüm kurum ve kuruluşları bu kapsamda tedbirler almaya devam etmektedir.
SGK’da bu kapsamda malullük aylığı veya sürekli iş göremezlik geliri alanların kontrol muayene tarihlerinde erteleme yoluna gitti.
 
Kontrol muayenesine göre aylıkların durumu belirlenmekte
 
SGK tarafından yaptırılan kontrol muayenesinde yeniden tespit edilecek malullük durumuna göre, malullük aylığı veya sürekli iş göremezlik gelirinin, yeni malullük durumuna esas tutulan raporun tarihini takip eden ödeme dönemi başından başlanarak artırılmakta, azaltılmakta veya kesilmektedir.
SGK’nın yazılı bildiriminde belirtilen tarihten sonraki ödeme dönemi başına kadar kabul edilebilir bir özrü olmadığı hâlde kontrol muayenesini yaptırmayan sigortalının malullük aylığı veya sürekli iş göremezlik geliri ile çalışma gücünün en az %60’ını yitiren malul çocukların kendilerine bağlanmış olan gelir veya aylığın, kontrol muayenesi için belirtilen tarihten sonraki ödeme dönemi başından itibaren kesilmektedir. Ancak, kontrol muayenesini SGK’nın yazılı bildiriminde belirtilen tarihten başlayarak 3 ay içinde yaptıran ve malullük veya sürekli iş göremezlik hâlinin devam ettiği tespit edilen sigortalının veya aylık ya da gelir bağlanmış olan malul çocuğun kesilen aylık veya gelirinin, kesildiği tarihten başlanarak yeniden bağlanmaktadır.
Kontrol muayenesini SGK’nın yazılı bildiriminde belirtilen tarihten 3 ay geçtikten sonra yaptıran ve malullük veya sürekli iş göremezlik hâlinin devam ettiği tespit edilen sigortalının malullük aylığı veya yeni sürekli iş göremezlik derecesine göre hesaplanacak gelirinin, gelir veya aylık bağlanan çalışamayacak durumda malul çocukların ise almakta oldukları gelir veya aylıklarının, rapor tarihinden sonraki ay başından başlanarak yeniden bağlanmaktadır.
 
Bildirim zorunluluğu
 
Kontrol muayenesine tabi tutulan sigortalıların, kontrol muayene tarihlerinden en az 3 ay önce yazı ile sevk talebinde bulunarak kontrol muayene işlemlerini yaptırmaları gerektiği SGK tarafından bildirilmektedir. 3 aylık sürenin hesabında kurumun sigortalıya göndermiş olduğu bildirim yazısında yer alan ve kurum sağlık kurulu veya Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu kararında belirtilen kontrol muayene tarihi esas alınmaktadır.
 
3 aylık uzatma
 
SGK, Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün yazıları ve SGK mevzuatında yer alan 3 ay önce bildirim yapma zorunluluğu göz önünde bulundurularak;
  • Anılan sigortalı ve hak sahiplerinin kontrol muayene tarihinin Sağlık Bakanlığının 07/06/2020 tarihli yazısında sevk işlemlerine başlanacağı belirtilen tarihten 3 ay sonraki 8/9/2020 tarihi olarak kabul edilmesi ve bu süreçte emekli ve hak sahiplerinin gelir/aylıklarının ödenmeye devam edilmesi,
  • Sağlık kurulu raporu bu tarihe kadar gelmeyenler ile raporu gelmesine rağmen malullük veya sürekli iş göremezlik hâli ortadan kalkanlardan; kontrol muayene tarihi 1/2/2020 tarihi dâhil sonra olup bu tarihleri 30/6/2020 tarihine ertelenenlerin kontrol muayene tarihinin 30/6/2020 tarihi olarak esas alınması,
  • Kontrol muayene tarihi 1/7/2020 tarihi dâhil sonrası olup bu tarihi 8/9/2020 tarihine ertelenenlerin kontrol muayene tarihinin ise 8/9/2020 tarihi olarak esas alınması, yönünde işlem yapılması talimatlandırılmıştır.
 
"Başın düşerse dara İsa Karakaş'ı ara"
 
"Ben bir ecza deposunda eczacı mesul müdürüm. Emekliyim. Depo açık olduğu sürece işimin başında olmam yönünde kısa dönem çalışmaya tabi tutuldum. Kısa çalışma ödeneği hakkım var mı?"  Mehmet Kabakçı
Mehmet Bey, emekli olup bir iş yerinde sosyal güvenlik destek primi ödeyerek çalışan işçi, kendisinden işsizlik sigortası primi kesilmediğinden kısa çalışma ödeneğinden faydalanamaz. Bu nedenle İŞ-KUR size herhangi bir ödeme yapmaz. Ancak kısa çalışma uygulaması döneminde işvereniniz sizi tam süreli çalıştırmışsa ücretinizi eksiksiz ödemek zorundadır.
            ***
Cem Tunçtürk Bey, sigortalının ölümü hâlinde hak sahiplerine maaş bağlanmaktadır. Bu nedenle sigortalının ölmeden önceki döneme ait maaş bağlanmaz.
            ***
İsmail Baycuman Bey, göz hastalıkları da malulen emeklilik kapsamındadır. SGK %60 oranında malul olduğunuza karar verirse aylık bağlanabilir.
            ***
“Hiç kimseye imandan sonra sağlıktan daha üstün bir nimet verilmemiştir.” Hazreti Ebubekir
  • Facebook'ta paylaş
  • Twitter'da paylaş
  • Twitter'da paylaş
614023 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/isa-karakas/614023.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
loading
Kapat
KAPAT