BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Yaşlılık sebebiyle SGK’lığın sona erdirilmesi

SGK uygulamasında hizmet akdi ilişkisinin oluşması, belirli bir faaliyet sebebiyle vergi mükellefiyeti, esnaf ve ziraat odalarına kayıt ve SGK Kanununda sayılan diğer hâllerde sigortalılık mecburidir. Bu mecburiyetten muaf tutulmak birkaç istisna dışında mümkün değildir. 
Kendi adına ve hesabına tarımsal faaliyette bulunanlar 4/1-b (Bağ-Kur) sigortalısı sayılmışlardır. Bu kapsamdaki sigortalılardan 65 yaş ve üstünde bulunanların tarım Bağ-Kur sigortalılığından muaf tutulmaları mümkün bulunmaktadır.
 
2008 YILINDAN İTİBAREN GEÇERLİ
 
01/10/2008 tarihinden geçerli olmak üzere yapılan değişiklik ile tarımsal faaliyette bulunanlardan 65 yaşını dolduranların sigortalılıklarının sona ermesine yönelik düzenlemeler yapılmıştır.
65 yaşını doldurmaları nedeniyle sigortalılıklarının iptal edilmesi için talepte bulunanlardan, iptalini istedikleri sigortalılık sürelerinde genel sağlık sigortası yardımlarından yararlanmış olanlar, SGK tarafından yapılan sağlık giderlerinin kendilerinden tahsil edileceği hususunda bilgilendirildikten sonra, sigortalılıklarının sona erdirilmesine ilişkin talepleri işleme alınmaktadır.
Sigortalılığının sona erdirilmesine ilişkin talepte bulunanlardan dilekçelerinde sigortalılıklarının sona erdirilmesini istedikleri tarihte 65 yaşını doldurmayanların sigortalılıkları sona erdirilmeyecektir. Ancak, 65 yaşını doldurdukları tarihte veya bu tarihten sonraki bir tarihte sigortalılıklarını sona erdirebileceği hususunda sigortalılar bilgilendirilmektedir.
Sigortalıların yeniden talepte bulunmaları hâlinde bir yıllık müracaat süresinin hesabında ilk dilekçelerinin SGK kayıtlarına intikal ettiği tarih esas alınarak yeni dilekçelerinde belirttikleri tarihe göre sigortalılıkları sona erdirilmektedir.
Hemen belirtelim açıkladığımız tarım Bağ-Kur sigortalıları dışında kalan diğer Bağ-Kur sigortalıları ile SSK sigortalılarının bu uygulamadan faydalanması mümkün değildir.
 
SGK TARAFINDAN OTOMATİK KAYIT ALTINA ALINANLAR
 
25/02/2011 tarihi itibarıyla SGK Kanunun 4’üncü maddesinin 1. fıkrasının (b) bendinin (4) numaralı alt bendi kapsamında bulunanlardan SGK tarafından re’sen tescilleri yapılarak sigortalılıkları başlatılanların, tescillerinin tebliğ edildiği tarihten sonra tescil tarihinde 65 yaşını doldurmuş olduklarını gerekçe göstererek tescillerinin iptali için yazılı talepte bulunmaları hâlinde, tescil tarihi itibarıyla sigortalılıkları sona erdirilecektir.
65 yaşını doldurmaları gerekçesi ile sigortalılıkları sona erdirilenlerden daha sonraki bir tarihte sigortalılıklarının yeniden başlatılması için talepte bulunanların ziraat odası kayıtlarının olması hâlinde, taleplerinin SGK kayıtlarına intikal ettiği tarih itibarıyla sigortalılıkları yeniden başlatılmaktadır.
 
 
 
"BAŞIN DÜŞERSE DARA İSA KARAKAŞ'I ARA"
 
 Kıdem tazminatının akıbetini soran değerli okurlarımız, konuyla ilgili gazetemizdeki köşemizde 13.06.2020 tarihli “Kıdem tazminatında panik yok!” başlıklı yazımızda görüşlerimizi detaylı olarak açıklamıştık. Yazımızda da belirttiğimiz şekilde sosyal tarafların yeni değişikliklerle uzlaşması mümkün görünmediğinden mevcut düzenlemenin aynen devam edeceği kanaatindeyiz. Bu nedenle gereksiz yere panik yapmamanızı işinize devam etmenizi tavsiye ederiz. Değişiklik olsa bile kazanılmış haklar aynen devam edecektir…
 
Evlilik yardımından SGK prim alır mı?
 
“İsa Bey, evlenecek olan işçilerimize evlenme yardımı olarak para verirsek SGK prim alır mı?”  Serhan Ulubay
Serhan Bey, evlenme hâllerinde işverenlerince sigortalılara yapılan nakdî yardımlar, miktarı ne olursa olsun prime esas kazançların hesabında dikkate alınmayacaktır. Bu nedenle evlenen işçileriniz yardımda bulunmanız hâlinde bu yardımı SGK primine tabi tutmanıza gerek bulunmamaktadır.
             ***
Gözdenur Civelek Hanım, çalışmalarınız hep asgari ücret üzerinden ise size an alt düzeyden emeklilik maaşı bağlanacaktır. En son yapılan değişiklikle en düşük emekli aylığı 1500 TL’ye yükseltilmiştir.
 
“Emekli olursam ceza gelir mi?”
 
“İsa Hocam, işçi çıkarma yasağı devam ederken emekli olursam bana ve iş yerime ceza gelir mi?” Emrah Uğurlu
Emrah Bey, çalışanların kendi iradesiyle işten ayrılmaları hâlinde kendilerine ve işverene ceza gelmez. Bu duruma emeklilik de dâhildir. Emeklilik şartlarınız dolmuşsa işçi çıkarma yasağı devam ediyor olsa bile istediğiniz zaman emekli olabilirsiniz.
             ***
“Bilmediğin bir konuda konuşmazsan, münakaşa çıkmaz.” Sokrates
  • Facebook'ta paylaş
  • Twitter'da paylaş
  • Twitter'da paylaş
614176 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/isa-karakas/614176.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
loading
Kapat
KAPAT