BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Kamuda çalışanlara memur kadrosu öngören yasa teklifi TBMM’de

 
Kamuda hâlen değişik statüde çalışan 3,5 milyonu aşkın personel bulunmaktadır. Bu personelin çoğunluğunu devlet memurları oluşturmaktadır. Ancak aynı işi yapmalarına rağmen bazı kamu çalışanları memur, bazıları sözleşmeli bazıları da işçi statüsünde çalışmaktadır. Bu grupları da alt gruplara indirgemek mümkündür. Örneğin mevsimlik çalışanlar, geçici sözleşmeliler… gibi.
Kamuda sözleşmeli statüde çalışanlar bazı mağduriyetler yaşamaktadır. Daha önceden de özellikle sözleşmeli statüde çalışan öğretmenlerin sorunlarını dile getirmiştik. Bu sorunların başında da evli olanların bu statü nedeniyle bir araya gelememelerinden kaynaklanan bölünmüş aileler teşkil etmektedir.
Sözleşmeli statüde çalışan okurlarımız bu konuda düzenleme yapılıp yapılmayacağı ya da herhangi bir gelişme olup olmadığı yönünde bizlere çok sayıda sual yöneltmektedir.
Kamuda çalışanların memur kadrosuna geçirilmesine yönelik TBMM komisyonlarına yeni kanun tekliflerinin intikal ettiğini siz değerli okuyucularımızla hemen paylaşalım.
 
Tüm sözleşmelilere memur kadrosu öngören teklif
 
TBMM komisyonlarına geçtiğimiz ay intikal ettirilen kanun teklifiyle, başta Millî Eğitim Bakanlığı bünyesinde görev yapan sözleşmeli öğretmen uygulaması kaldırılmakta, sözleşmeli öğretmenlerin kadroya geçirilmesi öngörülmekte, kamuda ve belediyelerde diğer adlar altında görev yapan tüm sözleşmeli çalışanların da memur kadrolarına atanmalarına imkân sağlanmaktadır.
Böylece kamu kurum ve kuruluşlarında görev, yetki ve sorumluklar taşıyan farklı kadrolarda istihdam edilen personelin statüsü, mali ve sosyal hakları ile diğer hakları konusunda farklılıklar ortadan kaldırılmaktadır.
Diğer yandan teklifle, memur kadrolarına atanacak personelin kurum içi yer değişikliği ile izin hakları gibi bazı hakları genişletilmekte, bunlara görevde yükselme, kurumlar arası nakil ve yönetici kadrolarına atanma gibi konularda yeni imkânlar tanınmaktadır. Bu kanun teklifi TBMM’de en çok milletvekili olan ikinci parti milletvekili tarafından “14/7/1965 Tarih ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” adı altında TBMM’ye verilmiştir.
 
Yeni verilen ikinci yasa teklifi
 
Hükûmet ile aynı (Cumhur) ittifakta bulunan milletvekili tarafından “14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” adı altında 06 Temmuz 2020 tarihinde TBMM’ye intikal ettirilen yasa teklifinde ise mevcut yasal düzenlemelerimiz anlamında işçi veya memur statüsünde sayılmayan mezkûr kamu personelinin 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi memur kadrolarına atamalarının yapılarak iş güvencesinin sağlanması, çalışanlar arasındaki adaletin tesisi, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 49. Maddesi ile ayrıca 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4-B maddesine göre sözleşmeli statüde çalışan personellerin yaşamakta oldukları tüm sıkıntıların yasal mevzuat hükümleri çerçevesinde halli ile teminat altına alınmasının amaçlandığı belirtilmiştir.
Netice itibarıyla hem hükûmet kanadı ile aynı ittifakta bulunan parti milletvekili tarafından hem de ana muhalefet partisi milletvekili tarafından sözleşmelilere memur kadrosu verilmesi öngörülmektedir.
Umarız bu kanun teklifleri bir an önce yasalaşır ve sözleşmelerin mağduriyetleri giderilir.
 
“BAŞIN DÜŞERSE DARA İSA KARAKAŞ’I ARA”
 
Ercan Mensiz Bey, tüm kazanç ve çalışmalarınız üzerinden hesaplama yapılması gerekmekte olup bazı nüanslar önem teşkil ettiğinden tarafımızdan hesaplanma yapılması doğru olmayacaktır. Telefonla ya da şifahi değil yazı ile sormanız hâlinde yazılı olarak ilgili daire başkanlığı tarafından sizlere verilecek cevap daha sağlıklı olacaktır.
             ***
Hamit Yener Bey, öncelikle yetkili hastanelerden birin tarafından düzenlenmiş en az %40 ve üzeri engel oranı belirtir "Engelliler İçin Sağlık Kurulu Raporu" çıkarmanız lazım. Diğer yandan “Engelliler Veri Tabanı Oluşturulmasına ve Engellilere Kimlik Kartı Verilmesine Dair Yönetmelik” gereği, Engelliler İçin Kimlik Kartı alabilmeniz için nüfus cüzdanı, 2 adet fotoğraf ve sağlık kurulu raporu aslı veya onaylı örneği ile ikamet ettiğiniz ilin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne müracaat etmeniz gerekir.
 
SGK neden rapor parası vermiyor?
 
“İsa Ağabey, iki buçuk aydan beri çalışıyorum. Bir hafta istirahat aldım. Ancak SGK rapor vermedi. Bu durum neden kaynaklanıyor?” Sadullah Arslan
Sadullah Bey, hastalık sebebiyle sigortalıların iş göremezliğe uğramaları hâlinde, iş göremezliğin başladığı tarihten önceki bir yıl içinde en az 90 gün kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olması şartıyla geçici iş göremezliğin üçüncü gününden başlamak üzere her gün için geçici iş göremezlik ödeneği verilmektedir. Henüz 90 günlük sigorta prim gün sayınız tamamlamamış olduğunuzdan ödeneğe hak kazanamamış durumdasınız.
  • Facebook'ta paylaş
  • Twitter'da paylaş
  • Twitter'da paylaş
614381 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/isa-karakas/614381.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
loading
Kapat
KAPAT