BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

''Yeni Torba Kanun''un işveren ve çalışanlara getireceği destek ve yenilikler

 
2020 yılında "Torba Kanun" serileri devam ediyor... Mart, nisan torba kanunlarından sonra özellikle 1 Haziran'dan itibaren yeni normale geçiş süreci ile birlikte işveren ve çalışanların sabırsızlıkla beklediği "Yeni Torba Kanun", “İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi” adı altında  nihayet TBMM’ye intikal ettirildi.
Bütün bu torba kanunlar, yeni koronavirüs (Covid-19) salgınının ekonomik ve sosyal hayata etkilerinin azaltılması ile salgının iş gücü piyasasındaki olumsuz etkilerinin bertaraf edilmesini amaçlamaktadır.
Hâlen TBMM komisyonlarında görüşülmekte olan Torba Kanun teklifini tüm yönleriyle siz değerli okurlarımız için bu yazımızda değerlendirdik...
 
İş sağlığı ve güvenliğinde 2023 yılı sonuna kadar öteleme
 
Yeni koronavirüs (Covid-19) salgını sebebiyle eğitimlerin aksaması ve sınavların gerçekleştirilememesi sebebiyle oluşacak uzman ve hekim açıklarını önlemek adına 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan iş yerleri ile kamuya ait iş yerlerinde iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi görevlendirilmesine ilişkin hükmün yürürlüğü 31/12/2023 tarihine kadar ertelendi.
Bu durum kapsamda bulunan özel sektör işverenlerini sevindirdiği kadar büyük umutlarla iş güvenliği mesleğini seçen binlerce işsiz ya da düşük ücretlere mahkûm olarak çalışan iş güvenliği uzmanlarını üzüntüye boğdu.
 
İşçi çıkarma yasağına yeni düzenleme
 
Önceden yapılan düzenlemede işverenin işçiyi; “İşveren tarafından işçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile yapılacak fesihler hariç olmak kaydıyla” işten çıkarması mümkün değil idi. Yeni düzenlemede yapılacak değişiklik ile işçi çıkarmanın istisna olacak hâllerinin netleştirilmesi ve uygulama süresinin uzatılması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda belirli süreli iş veya;
  • Hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi,
  • İş yerinin herhangi bir sebeple kapanması
  • Faaliyetinin sona ermesi,
  • İlgili mevzuatına göre yapılan her türlü hizmet alımları ile yapım işlerinde işin sona ermesi hâlleri, işten çıkarmaya engel sayılmayacak.
İşten çıkarma yasağını Cumhurbaşkanımızın gerek görmesi hâlinde 3’er aylık periyotlarla 30/6/2021 tarihine kadar yeni yasaya ihtiyaç duymadan uzatılabilecektir.
Koronavirüs kaynaklı zorlayıcı sebebe bağlı olarak özel sektör iş yerlerinde; kısa çalışma ödeneğinden yararlananlar ile nakdî ücret desteğinden yararlananların çalıştıkları iş yerinde haftalık normal çalışma sürelerine dönülmesi hâlinde, sosyal güvenlik primlerinin sigortalı ve işveren paylarının tamamının üç ay süreyle İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanarak iş gücü piyasasında normalleşme sürecinin hızlandırılması öngörülmektedir.
 
İşverenlere uyum desteği
 
Torba Yasa'da yeni teşvik öngörülmektedir. Buna göre iş yerlerinin haftalık normal çalışma sürelerine dönülmesinin teşvik edilmesi için bu kapsamda (Covid-19) salgını kaynaklı zorlayıcı sebebe bağlı olarak özel sektör iş yerlerinde, 01/07/2020 tarihinden önce; Kısa Çalışma Ödeneğinden Yararlananlar ile Nakdî Ücret Desteğinden Yararlananların çalıştıkları iş yerinde haftalık normal çalışma sürelerine dönülmesi hâlinde prime esas kazanç alt sınırı (asgari ücret) üzerinden  sigortalı ve işveren paylarının tamamının 31/12/2020 tarihini geçmemek üzere 3 ay süreyle İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanması öngörülmektedir. Bu teşvik işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeyecekleri tüm primlerden mahsup edilmek suretiyle işverene prim desteği olarak sağlanacaktır.
 
Sektörel kısa çalışmaya geçiş dönemi başlıyor
 
Covid-19 salgını kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçesiyle yapılan kısa çalışma başvuruları için kısa çalışmadan yararlanma şartları kolaylaştırılmıştı. Bu kapsamda yapılan başvurulara ilişkin tarihi bir bütün olarak 31/12/2020 tarihine kadar uzatmaya Cumhurbaşkanı yetkilidir.
Yapılması öngörülen yeni değişiklik ile 31/12/2020 tarihine kadar başvuru süresi ve/veya kısa çalışma ödeneğinden yararlanma süresinin sektörel olarak ayrı ayrı veya bir bütün olarak uzatılabilmesine ilişkin yeni yetki Cumhurbaşkanına verilmiştir.
 
TKİ kıdem tazminatını ödeyecek
 
Manisa ili Soma ilçesinde bulunan Işıklar, Atabacası ve Geventepe ocaklarında çalışan ve kıdem tazminatına hak kazanacak şekilde hizmet akdi sona erdirilen işçilerden kıdem tazminatlarını alamayanların kıdem tazminatlarının Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu tarafından ödenmesi imkânı getirilerek mağduriyetlerin giderilmesi amaçlanmaktadır.
Söz konusu Torba Kanun teklifinde ayrıca engellilerin hayatlarının kolaylaştırılmasına ilişkin birtakım düzenlemeler de yer almaktadır...
  • Facebook'ta paylaş
  • Twitter'da paylaş
  • Twitter'da paylaş
614479 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/isa-karakas/614479.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
loading
Kapat
KAPAT