BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Korona nedeniyle ücretsiz izinli sayılanların sosyal güvenliği

Koronavirüs salgınının yayılma hızının azaltılması veya tamamen durdurulması amacıyla alınan tedbirlerin ekonomide yaşatacağı olumsuz etkilerin giderilmesine yönelik İşsizlik Sigortası Kanunu ile İş Kanununda çeşitli düzenlemeler yapılmıştır.
Buna göre, İş Kanunu uyarınca ücretsiz izne ayrılan sigortalılara, İşsizlik Sigortası Kanununa göre 17.04.2020 tarihinden geçerli olmak üzere nakdî ücret desteği ödenmektedir.
Bu kapsamdaki sigortalıların SGK’ya bildirimi için 2020 Nisan ayından itibaren aylık prim ve hizmet belgeleri veya muhtasar beyannamelerinde “28-Pandemi Ücretsiz İzin” aynı ayda başka eksik gün nedeni olması hâlinde ise “29-Pandemi Ücretsiz İzin ve Diğer” olmak üzere eksik gün kodları oluşturulmuştur.
 
Sigortalılığın sona ermesi ve sağlanacak yardımlar
 
Diğer taraftan, sigortalılığın sona ermesi SGK (5510 sayılı) Kanununda öngörülen sigorta kapsam türleri itibarıyla belirtilmiştir.
Buna göre sigortalılık 4/1-a (SSK) kapsamındaki sigortalıların, hizmet akdinin sona erdiği tarihten itibaren sona erecektir.
Ancak; hastalık ve analık hükümlerinin uygulanmasında ise;
  • İlgili kanunlar gereği sigortalının ücretsiz izinli olması, greve iştirak etmesi veya işverenin lokavt yapması hâllerinde, bu hâllerin sona ermesini,
  • Diğer hâllerde ise hizmet akdinin sona erdiği tarihi,
Takip eden 10. günden başlanarak yitirilmiş sayılacaktır. Bu nedenle, İş Kanunu kapsamında kullanılan ücretsiz izin süresinde “28-Pandemi Ücretsiz İzin” ile “29-Pandemi Ücretsiz İzin ve Diğer” eksik gün kodları ile gün ve kazanç bildirilmeden bildirge verilen aylarda sigortalılık niteliği devam edeceğinden bu dönemde düzenlenen istirahat raporlarına geçici iş göremezlik ve emzirme ödeneği ödenecektir.
 
 
"Başın düşerse dara İsa Karakaş'ı ara"
 
Son zamanlarda yaşanan ekonomik nedenler özelikle de koronavirüsün etkilerine binaen iş yerlerini kapatan ya da faaliyetleri azalan başta esnaf olmak üzere çok sayıda okurumuzun; Vergi ve SGK borçlarının yapılandırılması ile ilgili talepleri artarak devam etmektedir. Tek tek her okuyucumuza cevap göndermek yerine aynı mahiyette olduğundan bu talepleri köşemizden dile getirmiş olduk.
Mevlût Ayçiçek Bey, malulen emeklilik için yaş şartı aranmamaktadır. Fakat 10 yıllık sigortalılık süresi ve toplam olarak 1800 gün malullük sigortası primi ödemiş olmak gerekmektedir. Sizin bu şartlarınız yeterli durumdadır.
Bahsettiğiniz kalp hastalıklarınız maluliyet tespitinde esas alınarak değerlendirilmektedir. Bulunduğunuz ildeki SGK müdürlüklerine müracaat edip malulen emeklilik için başvuruda bulanabilirsiniz. Başvurunuz sonucunda kalp hastalığınız nedeniyle çalışma gücünüzün veya meslekte kazanma gücünün en az %60’ını kaybettiğiniz SGK Sağlık Kurulunca tespit edilmesi hâlinde malulen emekli olabilirsiniz.
 
Kurban ikramiyem ne zaman yatacak?
 
Değerli okurlarım, “Kurban Bayramı ikramiyeleri yatmadı” diye endişeye gerek yok. Zira 28 Temmuz’a kadar ikramiyeler yatmaya devam edecek. Bu tarihe kadar ikramiyeniz yatmaz ise maaşınızı aldığınız SGK’ya başvurabilirsiniz. Bayram ikramiyesi SSK’lı emeklilerimiz için 17-26 Temmuz tarihleri arasında, Bağ-Kur’lu emeklilerimiz için de 25-28 Temmuz tarihleri arasında aylık ödeme günlerinde hesaplara yatırılacaktır.
Emekli Sandığı kapsamında olan emeklilerin ağustos ayına ilişkin aylıklarının, Kurban Bayramı’na denk gelmesi nedeniyle temmuz aylık farkları, ağustos aylıkları ve Kurban Bayramı ikramiyeleri birlikte ödenecektir. 
              ***
“İsa Ağabey, 21 yaşına geldim. Liseden sonra okumadım. Genel sağlık sigortası primi ne kadar ödeyeceğim?” Emir Çetin
Emir Bey, geliri brüt asgari ücretin üçte birinin üzerinde olan kişilerin ödemesi gereken prim tutarı brüt asgari ücretin %3’ü tutarındadır.
Bu nedenle 2020 yılı için bu kapsamdaki kişilerin ödeyeceği prim tutarı aylık 88,29 TL’dir. 2020 yılında sizin de her ay 88,29 TL ödemeniz gerekir. 2021 yılında bu rakam asgari ücrete bağlı olarak artacaktır.
              ***
“Kısa çalışma ödeneği işsizlik ödeneğinden kesilecek mi?” Tekin Demirci
Tekin Bey, kısa çalışma ödeneği olarak yapılan ödemeler işsizlik ödeneği süresinden düşülmektedir. Ancak, mahsup edilip edilmeyeceğini belirlemeye Cumhurbaşkanı yetkilidir. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanımız mahsup edilmemesi yönünde bir karar yayınladı. Dolayısıyla kısa çalışma ödeneği olarak yapılan ödemeler işsizlik ödeneği süresinden kesilmeyecektir.
              ***
“Öğrenmek asla zihninizi tüketmez.” Leonardo da Vinci
  • Facebook'ta paylaş
  • Twitter'da paylaş
  • Twitter'da paylaş
614503 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/isa-karakas/614503.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
loading
Kapat
KAPAT