BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Evlat edinen memura ücretsiz izin hakkı

 
Devlet memurlarına ilgili mevzuat uyarınca ücretli ve ücretsiz değişik izinler kullandırılmaktadır. Bu izinlerden biri de memurların talebine bağlı olarak kullanılabilen doğuma bağlı aylıksız iznidir.
Devlet Memurları Kanununda memurlara verilen doğum sonrası analık izni süresinin veya verilen izin süresinin bitiminden; eşi doğum yapan memura ise, doğum tarihinden itibaren istek üzerine 24 aya kadar aylıksız izin verilmesi öngörülmektedir.
 
Aylıksız iznin kullanımı
 
Doğum yapan memura verilecek aylıksız iznin başlangıç tarihi, doğum sonrası analık izin süresinin veya yararlanılması hâlinde Devlet Memurları Kanunu uyarınca verilen izin süresinin bitimi; eşi doğum yapan memura verilecek aylıksız iznin başlangıç tarihi ise doğum tarihidir.
  • Eşi doğum yapan memura, eşinin devlet memuru olup olmadığına bakılmaksızın isteği hâlinde 24 aya kadar aylıksız izin verilecektir.
  • Eşlerin her ikisinin de memur olması hâlinde, doğum sebebiyle verilen aylıksız iznin, süreleri içerisinde her iki eşe aynı dönemde veya birbirini takip edecek şekilde kullandırılması mümkündür.
  • Doğum sebebiyle verilen aylıksız iznin, 24 aylık sürenin aşılmaması kaydıyla, kısım kısım kullanılması mümkündür. 
 
Aylıksız izinde iken doğumun gerçekleşmesi
 
İlgili mevzuat gereğince aylıksız izinli iken doğum yapan memura, analık iznini kullanması hâlinde doğum sonrası analık izninin bitiminden, analık iznini kullanmaması hâlinde ise doğumdan sonraki sekiz haftalık sürenin bitiminden itibaren 24 aylık sürenin bitimini aşmayacak şekilde, göreve başlama şartı aranmaksızın talep ettiği süre kadar aylıksız izin verilecektir. İlgili mevzuatı gereğince aylıksız izinli iken eşi doğum yapan memura, isteği hâlinde göreve başlama şartı aranmaksızın doğum tarihinden itibaren 24 aya kadar aylıksız izin verilecektir.
 
Ölü doğum hâlinde aylıksız izin
 
Doğum sebebiyle verilen aylıksız izin, ölü doğum yapan memur ile eşi ölü doğum yapan memura verilmeyecektir.
Doğum yaptıktan sonra devlet memurluğuna ataması yapılan kişiye, göreve başlaması kaydıyla isteği üzerine doğum sonrası sekiz haftalık sürenin veya yararlanması hâlinde yarım gün izin süresinin bitiminden itibaren 24 aylık sürenin bitimini aşmayacak şekilde, aylıksız izin kullandırılacaktır. Devlet memurluğuna atanmadan önce eşi doğum yapan memura isteği hâlinde doğum tarihinden itibaren 24 aya kadar aylıksız izin verilecektir.
 
Evlat edinme sebebiyle verilecek aylıksız izin
 
Devlet Memurları Kanununda, 3 yaşını doldurmamış bir çocuğu eşiyle birlikte veya münferit olarak evlat edinen memurlar ile memur olmayan eşin münferit olarak evlat edinmesi hâlinde memur olan eşlerine, verilen sekiz haftalık iznin veya izin kullanılması hâlinde bu iznin bitiminden itibaren, istekleri üzerine 24 aya kadar aylıksız izin verilmesine ilişkin düzenleme yer almaktadır.
Evlat edinmelerde verilecek aylıksız iznin başlangıç tarihi, sekiz haftalık iznin veya aynı uyarınca izin kullanılması hâlinde bu iznin bitim tarihidir. Evlat edinme sebebiyle verilecek aylıksız iznin, 24 aylık sürenin aşılmaması kaydıyla kısım kısım kullanılması mümkündür. Her iki eşin de memur olması ve üç yaşını doldurmamış bir çocuğun birlikte evlat edinilmesi hâlinde aylıksız izin süresi, eşlerin talebi üzerine 24 aylık süreyi geçmeyecek şekilde, birbirini izleyen iki bölüm hâlinde eşlere kullandırılabilir.
 
Memurluğa atanmadan önce evlat edinme
 
Evlat edinmelerin devlet memurluğuna atanmadan önce gerçekleşmesi hâlinde bu kapsamdaki memur, isteği üzerine evlat edinme sebebiyle verilecek aylıksız izin hakkını kullanabilir. Bu iznin başlangıç tarihi, çocuğun teslim edildiği tarihten itibaren sekiz haftalık sürenin veya yararlanılması hâlinde yarım gün izin süresinin bitimidir.
    ***
“Eğer ertelediğin şey mutluluğun ise kaybedeceğin şey koca bir hayattır.” Dostoyevski
  • Facebook'ta paylaş
  • Twitter'da paylaş
  • Twitter'da paylaş
614637 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/isa-karakas/614637.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
loading
Kapat
KAPAT