BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Emekliliğinizin uzamaması için sigortanızla ilgili bu hususlara dikkat!

SGK’dan malullük, emeklilik (yaşlılık) ve ölüm sigortalarına prim ödeyenlerin, sigorta kollarından yapılması gereken yardımlara hak kazanıp kazanmadıklarının tespitinde, sigortalılık süresi, prim ödeme gün sayısı ve yaş faktörlerine bakılmaktadır. Özelikle sigortalılık süresi ile ilgili bazı hususların göz önünde bulundurulması ve kontrolü ileride emeklilik yönünden yaşanması muhtemel sorunları bertaraf edecektir.
 
Boşluk için endişe etmeyin
Sigortalılık süresi, sigortalının malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına tabi olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarih ile aylık bağlanması için yazılı istekte bulunduğu tarih, ölen sigortalılar için de ölüm tarihi arasında geçen süre olarak dikkate alınmaktadır.
Bu sürenin tamamen çalışılarak ya da prim ödenerek geçirilmiş olması koşul olmadığı gibi, bu sürenin başlangıç ve sonu arasında sigortalının aralıklı ya da birden çok sigortalılık hâline tabi çalışmasının, sigortalılık süresinin belirlenmesinde bir önemi bulunmamaktadır.
 
Emekli Sandığı sigortalılarının durumu
Tahsis talep tarihi itibarıyla Emekli Sandığı (4/1-c) kapsamında sigortalı olanların sigortalılık süresi, sigortalılığın başlangıç tarihi ile yetkili makamdan emekliye sevk onayı alınarak görevi ile ilişiğinin kesildiği ayın son günü arasında geçen süre, sigortalılıkları herhangi bir nedenle sona eren (4/1-c) kapsamındaki sigortalılar için ise, sigortalılığın başlangıç tarihi ile aylık bağlanması için yazılı istekte bulunduğu tarih arasında geçen süredir. Bu kapsamdaki sigortalıların sigortalılık süresinin bitiş tarihi belirlenirken, ölüm veya aylık bağlanmasını gerektiren hâllerde görev aylıklarının kesildiği tarih, Emekli Sandığı Kanunu’nda belirtilen yaş hadleri ile sıhhi izin sürelerinin doldurulması hâlinde bu süre ve hadlerin doldurulduğu tarihleri takip eden ay başı, diğer hâllerde ise görevden ayrıldıkları tarih esas alınmaktadır.
 
Vazife malullüğü aylığı almakta olanlar
Vazife malullüğü aylığı almakta iken, çalışmaya başlamaları nedeniyle haklarında uzun vadeli sigorta hükümleri uygulananlar için malullük, yaşlılık ve ölüm aylığı bağlanmasında veya toptan ödeme yapılmasında esas alınacak sigortalılık süresi, prim ödeme gün sayısı ve prime esas kazancın hesaplanmasında, vazife malullüğü aylığı bağlandığı tarihten önceki süreler dikkate alınmamaktadır.
 
Sigortalılık başlangıcının belirlenmesinde esas alınan kanun
SGK (5510 s.) Kanunu’na göre, malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarının uygulanmasında dikkate alınacak sigortalılık süresinin başlangıcı; uluslararası sosyal güvenlik sözleşme hükümleri saklı kalmak kaydıyla, sigortalının, SGK’dan önce yürürlükte bulunan SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı…. ile diğer kanunlar kapsamındaki sandıklara veya kanuna tabi malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına tabi olarak ilk defa kapsama girdiği tarih kabul edilmektedir. Bu nedenle ilk defa tabi olduğunuz sigortalılık başlangıcı SGK sisteminde yoksa bununla ilgili gerekli işlemleri başlatmanızda yarar vardır. Aksi taktirde emeklilik süreniz uzayabilir.
 
İşe giriş tarihi ile primlerin ödenmeye başlanan tarihin farklı olması 
4/1-a (SSK) sigortalıları için söz konusu olup, işe giriş tarihi ile primlerin ödenmeye başladığı tarih farklı ise, ilk defa malullük, yaşlılık ve ölüm sigortasına tabi prim ödenmeye başlanan tarih sigortalılık süresinin başlangıcı olarak alınacaktır. 
SGK tarafından devralınan sandıklara tabi olarak ilk defa prim veya kesenek ödenmeye başlanılan tarih sigortalılık süresinin başladığı tarih olarak dikkate alınacaktır. 
Sigortalıların, birden fazla sigortalılık hâline tabi hizmetlerinin bulunması hâlinde ise sigortalılık başlangıç tarihi en eski olanı, sigortalılık süresinin başlangıcı olarak dikkate alınacaktır. 
 
“Ve sordular: Neresi daha karanlık bu âlemin? Ve ben cevap verdim; Sevginin olmadığı her yer…”  Ferit Farjad
  • Facebook'ta paylaş
  • Twitter'da paylaş
  • Twitter'da paylaş
614731 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/isa-karakas/614731.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
loading
Kapat
KAPAT