BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

1,5 milyon çalışanın niteliği belgeyle tescillendi

2015 yılında yürürlüğe konan yasa ile ülkemizde tehlikeli ve çok tehlikeli mesleklerde çalışanların Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olması zorunlu hâle getirilmiştir. Çalışanların MYK sınav ve belgelendirme masraflarının işsizlik sigortası fonundan karşılanması sağlanmıştır. Ayrıca verilecek tüm mesleki ve teknik eğitimin MYK tarafından yayımlanan ulusal meslek standartlarına göre verilmesi yasal zorunluluk hâline getirilmiştir.
MYK, Nisan 2021 itibarıyla 1 milyon 366 bini belge zorunluluğu bulunan meslektekiler olmak üzere toplamda 1 milyon 575 bin çalışana Mesleki Yeterlilik Belgesi vermiştir.
 
MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİNİN AVANTAJLARI
 
MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi, Ulusal Yeterlilikler temel alınarak yapılan ölçme değerlendirme sonucunda alınan belge; çalışana bir işe başvururken sahip olduğu bilgi, beceri ve yetkinlikleri sergileme imkânı vermektedir. Ayrıca Ulusal Yeterlilikler yaygın ve informal öğrenmenin tanınmasına imkân verdiği için bireyler kişisel gelişimlerini daha çeşitli ve esnek yollarla sağlayabilirler. Mesleki ilerleme yolları daha açık hâle geldiğinden kariyer hareketliliği desteklenmektedir.
İşverenler açısından bakıldığında ise işverenlerin mesleğin gerektirdiği nitelikli ve belgeli iş gücüne daha kolay ulaşabilmekte ve teşvik imkânlarından yararlanabilmektedir. Diğer yandan işin gerektirdiği bilgi ve becerilere sahip, değişen şartlara ayak uydurabilen kişilerin istihdam edilmesi işverenin rekabet gücünü artırmakta, doğru insan kaynağı planlaması ile zaman ve para kaybı engellenmiş olmaktadır.
 
BAKAN BİLGİN: ULUSLARARASI REKABET İÇİN KAPSAM GENİŞLETİLECEK
 
Eğitim ve istihdam arasındaki uyumu sağlama görevini yerine getiren Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK), nitelikli insan kaynağının oluşması için mesleklere standart, çalışanlara belge kazandırmaya devam ediyor. Bu doğrultuda iş kazaları açısından yüksek risk grubundaki “tehlikeli” ve “çok tehlikeli” sınıftaki 143 meslekte, belgeli çalışan şartı bulunan kurum, paydaşlarının da katkılarıyla en son nisan ayında 40 meslek için daha belge zorunluluğu getirmesiyle birlikte toplamda 183 meslek için belge zorunluluğu bulunmaktadır.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, nitelikli iş gücünün uluslararası rekabette en önemli güç olduğunu belirterek, farklı mesleklerin de bu kapsama dâhil edilmesini ve sayıyı artırmayı hedeflediklerini bildirdi.
Bakan Bilgin, Mesleki Yeterlilik Kurumunun bu doğrultuda, uluslararası akredite sınav ve belgelendirme sistemiyle çalışma hayatımızın nitelikli iş gücünü belgeleyip iş dünyamıza ivme kazandırmaya devam edeceğini, Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip çalışan sayımızın 1,5 milyonu geçmesinin oldukça önemli olduğunun altını çizerek nitelikli iş gücünün uluslararası rekabette bizim en önemli gücümüz olduğunu ifade etti.
 
BELGE ZORUNLULUĞUYLA İŞ KAZALARI %25 AZALDI
 
İş kazalarının asgariye indirilmesi, üretimde verimlilik ve etkinliğin sağlanmasını amaçlayan Mesleki Yeterlilik Belge zorunluluğu, 2015 yılından bu yana uygulanmaktadır. Belge zorunluluğu sayesinde “tehlikeli” ve “çok tehlikeli” sınıftaki mesleklerde iş kazaları yüzde 25’e yakın azaldı.
Bugüne kadar 1 milyon 442 bini "tehlikeli" ve "çok tehlikeli" statüdeki işlerde olmak üzere 1 milyon 647 bin çalışan, Mesleki Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanmıştır.
İş kazası istatistiklerine bakıldığında ölümlü ve ağır yaralanmalı kazalarda ilk sıralarda yer alan inşaat sektöründe 600 bin çalışan belgeyle tescillendi.
Kurum, paydaşlarının da katkısıyla iş kazaları açısından en riskli grupta olan inşaat sektöründe, bugüne kadar 60 ulusal meslek standardı, 39 ulusal yeterlilik belirledi.
Bu çalışmalar neticesinde, inşaat sektöründe bugüne kadar 600 bin çalışan Mesleki Yeterlilik Belgesi almaya hak kazandı.
 
BELGE BAŞVURUSU
 
Mesleki Yeterlilik Belgesi alabilmek için her şeyden önce belge almak istenen mesleğin ulusal yeterliliğinin olması gerekmektedir. Ayrıca MYK tarafından bu ulusal yeterlilikte sınav ve belgelendirme yapmak üzere yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşunun bulunması gereklidir. Belge almak istenen ulusal yeterliliklerde yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarını MYK internet sitesinden sorgulama yapılarak öğrenilebilir. Sınav ve belgelendirme sürecinin tamamı yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarınca yürütülmektedir. Bireyler sınav başvurularını belge almak istedikleri ulusal yeterliliklerde yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarına yapmaları gerekmektedir.
               ***
“Gençliği anlamaz hâle gelmişseniz, dünyadaki işiniz bitmiştir demektir.” Hazreti Ali
  • Facebook'ta paylaş
  • Twitter'da paylaş
  • Twitter'da paylaş
618982 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/isa-karakas/618982.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
loading
Kapat
KAPAT