BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Bu kışa hazırlık için devletten bedava yardım alabilirsiniz!

Aralık ayına girdiğimiz bu günlerde havalar iyice soğumaya başladı. Pandeminin sonuçları ve döviz kurlarındaki yüksek artışların da etkisiyle fahiş bir şekilde artan kömür, elektrik ve diğer enerji fiyatları özelikle yoksul vatandaşları zor durumda bıraktı. Bu hususlarda arayışa geçen vatandaşlar, devlet yardımlarının bulunup bulunmadığını sormaktadır.
Hemen belirtelim ki; başta ısınma ve diğer temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan vatandaşlar çaresiz değildir. Muhtaç durumdaki vatandaşların bu ihtiyaçlarını devletten parasız karşılamaları mümkün bulunmaktadır.
 
ÜCRETİSİZ ELEKTRİK YARDIMI
 
3294 ve 2022 sayılı Kanunlar kapsamındaki düzenli sosyal yardımlardan faydalanan ihtiyaç sahibi 1-2 kişilik hanelere aylık 75 kWh (68,67 TL), 3 kişilik hanelere aylık 100 kWh (91,56 TL), 4 kişilik hanelere aylık 125 kWh (114,44 TL), 5 ve daha fazla kişilik hanelere aylık 150 kWh (137,33 TL) sosyal yardım yapılmaktadır.
 
BEDAVA GIDA YARDIMI
 
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca sosyal güvencesi olmayan ihtiyaç sahibi hanelere veya sosyal güvencesi olan ancak hane içinde kişi başına düşen aylık geliri net asgari ücretin 1/3’ünden az olan hanelere başta dinî bayramlar öncesi olmak üzere ihtiyaç hâlinde tüm yıl boyunca temel gıda ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla gıda yardımları yapılmaktadır.
 
YAKACAK YARDIMI
 
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca sosyal güvencesi olmayan ihtiyaç sahibi hanelere veya sosyal güvencesi olan ancak hane içinde kişi başına düşen aylık geliri net asgari ücretin 1/3’ünden az olan hanelere Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğünden ücretsiz olarak temin edilen kömürün ulaştırılması şeklinde yakacak yardımı yapılmaktadır.
 
BARINMA YARDIMI
 
3294 sayılı Kanun kapsamında olan ihtiyaç sahibi vatandaşlardan oturulamayacak derecede eski, bakımsız ve sağlıksız evlerde yaşayanlara temel ve zaruri ihtiyaçlarından olan barınma ihtiyaçlarının karşılanması için ev yapım yardımı, prefabrik ev yapım yardımı yapılmaktadır.
Ayrıca afet olayları sonrasında da ev eşyası alımı için ayni veya nakdî olarak yardım yapılmaktadır.
 
EŞİ VEFAT EDEN KADINLARA VERİLEN DESTEKLER
 
İhtiyaç sahibi olan resmî nikâhlı eşi vefat etmiş kadınlara şartları devam ettiği süre içerisinde 2021 yılı itibarıyla aylık 325 TL olmak üzere 2 aylık periyotlarla 650 TL düzenli nakdi yardım verilmektedir.
Ödemeler Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemi üzerinden doğrudan kadınların PTT hesaplarına aktarılmaktadır. Hak sahipleri ödemelerini, herhangi bir ücret kesintisi olmaksızın PTT şubelerinden, Sosyal Yardım Kartlarını kullanarak ATM’lerden çekebilmekte veya kartlarını alışverişlerinde ödeme aracı olarak kullanabilmektedirler.
Diğer yandan öksüz ve yetimlere de yardım yapılmaktadır. Bu yardım ihtiyaç sahibi ailelerde yaşayan, annesi, babası veya her ikisi de vefat etmiş çocuklar için yapılan nakdî yardımlardır. 2021 yılı itibarıyla aylık 150 TL ödeme yapılmaktadır.
 
ASKERE GİDENLERİN AİLELERİNE DESTEK
 
Vatani görevini yerine getirmekte olan askerlerimizin, sosyal güvencesi olmayan ve 3294 sayılı Kanun kapsamında ihtiyaç sahibi olan ailelerinin askerlik görevi süresince desteklenmesi için 2021 yılı itibarıyla aylık 400 TL olmak üzere 2 aylık periyotlarla 800 TL düzenli yardım verilmektedir. Yardım programının hak sahibi, asker evliyse eşi, evli değilse annesi veya babasıdır. Başvuranlardan askerliğe ilişkin herhangi bir belge talep edilmemektedir.
 
YARDIMLARDAN NASIL FAYDALANILIR?
 
Tamamen karşılıksız olan devletin bu yardımlarından faydalanmak için resmî ikametgâhınızın bulunduğu il/ilçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına bir dilekçe ile T.C. Kimlik Numarası içeren nüfus cüzdanı ile başvurmanız yeterli bulunmaktadır. Ayrıca başka belge ibraz etmenize gerek bulunmamaktadır.
            ***
“Sevgi hiçbir şey istemez, tamamlanmaktan başka.” Halil Cibran
  • Facebook'ta paylaş
  • Twitter'da paylaş
  • Twitter'da paylaş
621793 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/isa-karakas/621793.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
loading
Kapat
KAPAT