BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

50 bin TL’yi aşan cezalar sadece işverene değil, çalışanlara da uygulanacak!

Ülkemizde iş yerlerinde çalışma süreleri, ücretler, iş sağlığı ve güvenliği, işçilerin refahı, çocuk ve gençlerin çalıştırılması, kayıt dışılık, işsizlik, istihdam ve iş gücü piyasası uygulamaları gibi çalışma şartlarına ve ortamına ilişkin tüm mevzuat hükümlerinin uygulanmasıyla ilgili olarak araştırma, inceleme ve denetlemeyi de kapsayan ve devlet adına gerçekleştirilen teftiş faaliyetleri ile mevzuat ile verilen diğer teftiş faaliyetlerini İş Müfettişleri ifa etmektedir.
 
Söz konusu görevlerini gereğince yerine getirilebilmesi için müfettişlere birtakım yetkiler verilmiştir. Müfettişlerin görevleri gereği yürütmekte olduğu işler kapsamında çalışanların da ifadeye çağrılmaları ya da bilgilerine başvurulduğu hâller olmaktadır. 
Çoğu çalışan, müfettişlerin çağrısına icabet etmemesinin ağır yaptırımları olduğunun farkında bile değil. Oysaki işverenlere ceza uygulandığı gibi çalışanlara da ceza uygulanabilmektedir.
 
Gece de herhangi bir saatte denetim yapılabilir!
 
Müfettişler, iş yerlerine, gündüz ve gecenin çalışılan herhangi bir saatinde işveren veya işveren vekillerine önceden haber vermeden girmek ve teftiş görevinin yerine getirilmesi iş yerinin açılıp inceleme yapılmasını gerektiriyorsa, yasal bir sakınca olmamak şartıyla, kapalı olan iş yerlerini işveren veya vekiline açtırıp gerekli gördüğü incelemeyi yapma yetkilerine sahip bulunmaktadır.
Diğer yandan gerekli gördükleri kimseleri bulundukları veya uygun gördükleri yerde dinlemek, bilgi ve ifadelerine başvurmak üzere çağırabilmektedirler.
 
Alıkoyma yetkisi
 
Müfettişler görevleri ile ilgili gerçek ve tüzel kişiler ile resmî ve özel kuruluşlara ait her türlü kayıt ve belgeleri incelemek, ilgililerden bilgi istemek ve toplamak, mevzuat gereği tutulması zorunlu bulunan her türlü kayıt ve belgeleri iş yerinde veya teftişe elverişli gördüğü bir yerde teftiş etmek ve incelemek üzere istemek, bunların suretlerini almak, konusu suç ve/veya kabahat oluşturan belge ve kayıtları idari ve kazai mercilerde kesin hüküm oluşuncaya kadar tanzim edilecek bir tutanakla alıkoyma yetkileri de bulunmaktadır.
 
İş sağlığı ve güvenliği yönünden yetkileri
 
Müfettişler iş sağlığı ve güvenliği bakımından zararlı, tehlikeli ve mevzuata uygun olup olmadıklarını incelemek ve araştırmak, gerektiğinde kullanılan veya işlenen ham maddelerle iş yerindeki hava, duman, buhar, toz ve benzerlerinden örnekler alıp tahlil ve muayene etmek veya ettirmek, bu örnekleri işveren veya işveren vekili, bulunmadıklarında iş yerinde çalışanlardan birinin önünde ve durumu bir tutanakla belgelemek ve bir kaba konup mühürlenmek suretiyle almak, gerektiğinde fotoğraf, video gibi kayıtlar yapma yetkilerine sahip bulunmaktadır.
 
İş yerlerinde işçilerin yaş, cinsiyet ve sağlık durumlarına ilişkin mevzuata aykırılıklar tespit edilmesi hâlinde, ilgili mülki amire gönderilecek bir yazı ile bu işçilerin çalışmaktan alıkonulmasını talep edebilmektedirler.
 
Cezayla karşılaşmamak için bu hususlara dikkat!
 
Müfettişler tarafından çağrıldıkları zaman gelmeyenler, ifade ve bilgi vermeyenler ile gerekli olan belge ve delilleri getirip göstermeyenlere bu yıl her bir fiil için 38 bin TL’ye varan ceza kesilecek.
 
Bu nedenle tüm çalışanlara tavsiyem, müfettişler tarafından çağrıldığınızda mutlaka belirtilen sürede gidip gereceğe uygun bilgi vermeniz yönünde olacaktır. Aksi takdirde 38 bin TL’ye varan cezalarla karşı karşıya kalabilirsiniz.
 
İşçilere telkinde bulunmak, kötü muamelede bulunmak ceza sebebi
 
Müfettişlerin ifade ve bilgilerine başvurulan işçilere işverenleri tarafından telkinlerde bulunulması, gerçeği saklamaya yahut değiştirmeye zorlaması veyahut ilgili makamlara ifade vermeleri sebebiyle kötü muamelede bulunulması hâllerinde de her bir fiil için işverene 38 bin TL’ye varan idari para cezası uygulanacaktır.
 
İş Müfettişlerinin teftiş ve denetim görevlerinin yapılmasını ve sonuçlandırılmasını engellemek de 38 bin TL’ye varan ceza nedeni.
 
SGK denetimine engel olanlara 50 bin TL’yi aşan ceza kesilecek!
 
SGK’nın denetim ve kontrolle görevlendirilmiş müfettiş ve denetmenlerin görevlerini yapmalarına engel olanlar hakkında 25 bin TL’yi aşan idari para cezası uygulanacaktır.
 
Diğer yandan söz konusu engelleme cebir ve tehdit içermesi hâlinde ise 50 bin TL’yi aşan idari para cezası uygulanacaktır.
Ayrıca bu idari para cezasının yanı sıra Türk Ceza Kanununun görevi yaptırmamak için direnme başlıklı 265'inci maddesine göre işlem yapılacaktır. Bu da 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası anlamına gelmektedir.
 
SGK müfettiş ve denetmenlerinin görevlerini yapmalarına engel olan sadece işveren ve temsilcilerine değil aynı zamanda çalışanlar ile diğer kişiler hakkında da bu cezalar uygulanabilir.
           ***
“Saati seyretme; saat gibi yap. İlerlemeye devam et!” Sam Levinson
  • Facebook'ta paylaş
  • Twitter'da paylaş
  • Twitter'da paylaş
622166 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/isa-karakas/622166.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
loading
Kapat
KAPAT