BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Yaşlı memurla evli olan eşe düşük dul emeklilik maaşı

Ölen sigortalıların eşlerine evli olmamaları şartıyla dul aylığı bağlanmaktadır. Ancak ölen eşin tabi olduğu sigortalılık statüsüne göre farklı şartlar aranmaktadır. Hatta memur ve kamu görevlileri arasında bile dul aylığı açısından ayrım bulunmaktadır. Bu nedenle bağlanan dul aylıklarının miktarları farklı olabilmektedir.
 
30 YAŞ BÜYÜK MEMURLARLA EVLİ OLANLARIN DURUMU
 
Özellikle Emekli Sandığı Kanununa tabi olarak ölen memur ve diğer kamu görevlisi eşten dolayı bağlanacak dul maaşında birçok değişik şartlar bulunmaktadır.
Dul eşin de devlet memuru ya da Emekli Sandığı veya 4/1-c kapsamında kendi çalışmalarından dolayı emekli maaşı alması, bağlanacak dul aylığını etkilemektedir. Buna göre dul eş hem kendi görev veya emekli aylığını hem de dul aylığını birlikte alabilmekte ancak, bağlanan dul aylığı oranı %50’yi geçememektedir.
Dul eşin SSK ya da Bağ-Kur kapsamında kendi çalışmalarından dolayı emekli maaşı alması durumunda ise bağlanacak dul aylığını belirtilen şekilde düşürmemektedir.
Emekli Sandığı mevzuatında dul eşlere ilişkin aranan enteresan hükümlerden biri de Emekli Sandığı sigortalısı (iştirakçi) karı veya koca eşinden 30 yaş veya daha büyük ise ölümünde eşine yarı nispette aylık bağlanmasıdır. Ancak evlenme akdi en az 10 yıl evvel yapılmış veya çocukları olmuş ise aylık tam olarak ödenmektedir.
 
 
"BAŞIN DÜŞERSE DARA İSA KARAKAŞ’I ARA"
 
“Bebeğime süt vermek için gittiğim esnada araba çarptı. Kalçam kırıldı. İş Kazası sayılır mı?” Mehtap S.
Mehtap Hanım, emziren kadın sigortalının çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda geçirdiği kazalar da iş kazası sayılmaktadır. SSK (4/1-a) kapsamında sayılan sigortalıların, çocuklarını emzirmeleri için İş Kanununda belirtilen sürelerde çocuğunun bulunduğu yer ile bu yere gidiş geliş sırasında ve emzirme sürelerinde geçirdiği kazalar iş kazası sayılmaktadır.
Kadın sigortalının çocuğunu emzirmek için belirlenen zamanda iş yerindeki emzirme odasında merdivenden düşmesi sonucu meydana gelen kaza, çocuğun bulunduğu yere gidiş gelişi esnasında geçirdiği trafik kazaları iş kazası sayılmaktadır. Bu bağlamda sizin geçirdiğiniz kaza da iş kazası sayılabilir.
         ***
“Şanlıurfa’dan Ankara’da bulunan hastaneye uçakla nakil olarak gönderildim. Business Calss bilet kesmiştim. SGK bedelini öder mi?” Ferit F.
Ferit Bey, sağlık kurulu raporlarında yerleşim yeri dışına uçak ile sevk edilen hastaların ibraz ettikleri bilet/fatura karşılığında VIP, Business Class vb. talep edilse dahi ekonomik sınıf bedeli üzerinden ödenmektedir.
         ***
“Bir çalışanımızın 2 yıl önce iş yerinden gizlice depodaki mallardan kaçırdığını tespit etmiştik. Bunu öne sürerek tazminatsız işten çıkarabilir miyiz?” Orhan T.
Orhan Bey, İş Kanununa göre göre iş sözleşmesinin ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan hâllere dayanarak işçi veya işveren için tanınmış olan sözleşmeyi fesih yetkisi süresiz değildir. İki taraftan birinin bu çeşit davranışlarda bulunduğunu diğer tarafın öğrendiği günden başlayarak 6 iş günü geçtikten ve her hâlde fiilin gerçekleşmesinden itibaren 1 yıl sonra kullanılamaz. Bu süreler hak düşürücü süreler olduğundan Mahkeme tarafından resen gözetilmektedir.
Belirtmiş olduğunuz sebep haklı bir sebep olmasına rağmen bunun ortaya çıkmasından itibaren yasada öngörülen süre içinde fesih hakkınızı kullanmadığınızdan ve bu süre aşıldığından şimdi yapacağınız fesih haksız hâle geleceğinden işçinin kıdem ve ihbar tazminatı hakkı doğacaktır.
         ***
“Askerlik dönüşü boş yer olmasına rağmen beni işe almadılar. Bundan dolayı tazminat hakkım var mı?” Fikri M.
Fikri Bey, İş Kanunun “Askerlik ve kanundan doğan çalışma” başlıklı madde hükümlerine göre; herhangi bir askerî ve kanuni ödev dolayısıyla işinden ayrılan işçiler bu ödevin sona ermesinden başlayarak 2 ay içinde işe girmek istedikleri takdirde işveren bunları eski işleri veya benzeri işlerde boş yer varsa derhâl, yoksa boşalacak ilk işe başka isteklilere tercih ederek, o andaki şartlarla işe almak zorundadır. Aranan şartlar bulunduğu hâlde işveren iş sözleşmesi yapma yükümlülüğünü yerine getirmezse, işe alınma isteğinde bulunan işçiye üç aylık ücret tutarında tazminat öder.
  • Facebook'ta paylaş
  • Twitter'da paylaş
  • Twitter'da paylaş
626712 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/isa-karakas/626712.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
loading
Kapat
KAPAT