BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Üniversiteliler, 25 yaşa dikkat!

Üniversiteliler, mezun olsa bile 25 yaşına kadar genel sağlık sigortasından parasız faydalanabilmektedir.

Üniversiteden mezun olup herhangi bir işe girip çalışma imkânı bulamayan işsiz üniversite mezunları ise zorunlu sigortalılıkları da olmayacağından 25 yaşını geçtikleri anda SGK otomatikman genel sağlık sigortası kapsamına almakta ve her ay 150 TL’yi aşkın GSS prim borcu tahakkuk ettirmektedir.

Bu borcun süresinde ödenmemesi hâlinde ayrıca gecikme zammı ve cezası uygulanmaktadır.

Yapılandırma ve af kanunlarından faydalanmayanların borçları ise gittikçe katlanmaktadır. Maalesef bu durumdan haberdar olmayan binlerce üniversite mezunu bulunmaktadır.

 

25 YAŞINI GEÇİRMEDEN GELİR TESTİNE BAŞVURUN!

 

Kanunun 60/1/g bendine göre genel sağlık sigortalısı olarak tescil edilen kişilerin gelir testini yaptırmak üzere vakfa bizzat ya da kanunî temsilcisi ya da engellilik ve yaşlılık gibi nedenlerle bizzat başvuruda bulunamayacak olanların ise vekili aracılığıyla yazılı olarak başvurması gerekmektedir.

Başvuru, kişinin AKS’de (Adrese Dayalı Kayıt Sistemi) kayıtlı olduğu yerleşim yeri adresinin bulunduğu il veya ilçe idarî sınırları içerisindeki sosyal yardımlaşama ve dayanışma vakfına yapılmaktadır. Yerleşim yeri adresi değişikliği hâlinde gelir testi işlemleri yeni yerleşim yerindeki vakıflarca yapılmaktadır.

Gelir testinde aile olarak, aynı hane içinde yaşayan ve Merkezî Nüfus İdaresi Sistemi (MERNİS) kayıtlarında yer alan eş, yaşlarına bakılmaksızın evli olmayan çocuk ve gelir testine başvuran kişinin ana ve babası esas alınmaktadır. Ancak, aynı hanede yaşamayan ve öğrenim nedeniyle başka bir hanede yaşayan evli olmayan çocuklardan 25 yaşını doldurmayanlar gelir testinde aile içinde değerlendirilmektedir.

Gelir testi işlemlerinde hane olarak AKS sisteminde yer alan adres dikkate alınır, ancak AKS’de yer alan adreste birden fazla aile olması hâlinde her bir aile için ayrı ayrı gelir testi işlemi yapılmaktadır. Yapılan gelir testi sonuçları SGK’ya elektronik ortamda iletilmektedir. Böylece aile içindeki gelirleri brüt asgari ücretin üçte birinin altında tespit edilen üniversite mezunları GSS primi ödemekten muaf tutulmakta ve bedava genel sağlık sigortasından faydalanmaktadır. Bu bağlamda GSS prim borcuyla karşılaşmamak için mutlaka gelir testi yoluna başvurmak lazımdır.

 

GELİR TESTİNE İTİRAZ EDEBİLİRSİNİZ

 

Gelir testi sonucunuz yüksek çıkmış ise bu sonuca itiraz etme hakkınız bulunmaktadır.

Gelir testine başvuran kişiler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından sonuçlandırılan gelir testi kararlarına karşı, gelir testi sonucunun tebliğ edildiği tarihten itibaren 15 gün içinde gelir testini yapan ilgili vakfa itiraz edebilir. 

Süresi içerisinde itiraz edilmeyen veya süresi içerisinde yapılan itirazın değerlendirilmesi sonucunda verilen karar ile gelir testi sonucu kesinleşmiş sayılır.

Karar “itiraz” açıklamasıyla birlikte elektronik ortamda SGK’ya bildirilmektedir. İtiraz edilen gelir testi sonucuna göre yapılmış olan tescil işlemleri SGK tarafından itiraz sonucuna göre güncellenmektedir.

Diğer yandan 25 yaşından küçük olup hâlen üniversitede eğitimini devam etmekte olan bazı okuyucularımız bu GSS prim borcunu nasıl sildirebileceklerine ilişkin sualler yöneltmektedir. Bu durumdaki öğrenci okurlarımız bulundukları ildeki SGK’ya bir dilekçe ile ekine öğrenci belgesi de ekleyerek bu durumun düzeltilmesini talep edebilirler.

 

GERÇEK DIŞI BEYANLARI AĞIR YAPTIRIM

 

Gelirlerinde özelikle artış olanların bildirim yükümlülüğüne uymadığı ve/veya Sosyal Güvenlik Kurumuna ve ilgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına ibraz edilen belgelerin ve beyan edilen bilgilerin gerçeği yansıtmadığının tespiti hâlinde, ilgili kamu idareleri tarafından ödenmiş olan genel sağlık sigortası primleri SGK tarafından ilgili kamu idarelerine iade edilir.

Yenilenen gelir tespiti sonucunda kişilerin ödemesi gereken Genel Sağlık Sigortası primleri, kişilerden geçmişe yönelik olarak yasal faizi ile birlikte tahsil edilerek yeni durumlarına göre genel sağlık sigortası tescili yapılır.

Gerçeğe uygun olmayan belgeleri düzenleyen ve kullananlar hakkında SGK tarafından Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bu belgeleri düzenleyenlerin kamu görevlisi olması durumunda, haklarında ayrıca idari ve cezai soruşturma yoluna gidilir

            ***

“Hakikat hakkında bilgisiz olduğunuzun farkına varmak, bilgi için dev bir adımdır.” Benjamin Disraeli

  • Facebook'ta paylaş
  • Twitter'da paylaş
  • Twitter'da paylaş
627657 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/isa-karakas/627657.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
loading
Kapat
KAPAT