BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Toplum yararına çalışmak isteyenler dikkat! İŞKUR değiştirdi...

İşsizliğin yüksek seviyelerde olduğu ülkemizde Toplum Yararına Çalışma Programlarıyla her yıl binlerce kişi geçici de olsa bir iş imkânına sahip olarak gelir elde etmektedir. Toplum Yararına Programlar, doğrudan veya yüklenici eli ile toplum yararına bir iş ya da hizmetin gerçekleştirilmesi yoluyla özellikle istihdamında zorluk çekilen işsizlerin çalışma alışkanlığı ve disiplininden uzaklaşmalarını engelleyerek iş gücü piyasasına uyumlarını gerçekleştirmek ve bunlara geçici gelir desteği sağlamak amacıyla uygulanmaktadır. 29 Mayıs 2022 tarihinde İŞKUR, “Toplum Yararına Programların Yürütülmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında” yeni yönetmeliği Resmî Gazete’de yayımlayarak uygulamaya ilişkin yeni esasları belirledi.

 

GEÇEN SENE 70 BİNDEN FAZLA KİŞİ FAYDALANDI

 

2021 yılında uygulanan toplum yararına programlar kapsamında düzenlenen tüm programlarda kamu yararı gözetilmiş ve aşağıdaki alanlarda uygulanmıştır.

Çevre temizliği, Kamusal Altyapının Yenilenmesi, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmî okullarda çevre düzenlemesi, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî okullarda bakım onarım ve temizlik işleri yapılması, Restorasyon, tarihî ve kültürel mirasın korunması, Ağaçlandırma, Park Düzenlemeleri, Vadi ve Dere Islahı ve

Erozyon Engelleme Çalışmaları...

Bu kapsamda 2021 yılında toplam 1.286 program başlatılmış olup, bu programlardan 72.132 katılımcı yararlanmış ve katılımcıların %72,6’sını kadınlar oluşturmuştur.

 

TYP UYGULANABİLECEK DURUMLAR

 

Yeni yönetmelik gereğince toplum yararına programlar Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun ile ve Sivil Savunma Kanunu kapsamında meydana gelen afet, salgın, acil durum ve diğer mücbir sebep kararlarını müteakip veya bunlar beklenmeksizin meydana gelen sosyal kriz durumlarını aşmak için ihtiyaç görülmesi hâlinde kamusal hizmetleri desteklemek amacıyla program düzenlenebilecektir. Artık belirli bir mesleğe yönelik düzenlenemeyecektir.

 

KİMLER FAYDALANABİLECEK?

 

Toplum yararına programlardan faydalanmak için öncelikle 18 yaşını tamamlamış İŞKUR’a kayıtlı öğrenci olmayan işsizler faydalanabilecek. Açık öğretim öğrencileri ise başvuruda bulunabilecektir. Emeklilik ve malullük maaşı alanlar yararlanamayacaktır. Yeni yönetmelikle birlikte zorunlu SSK’lı ve 4/1-c (Emekli Sandığı) kapsamında olanlar bu programlardan faydalanamayacaktır.

İsteğe bağlı sigortalılar ile tarım ve orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz olarak çalışan kişiler TYP’den yararlanabilecektir.

 

ALO 170 İLE BAŞVURU MÜMKÜN OLACAK!

 

İŞKUR, sistemi üzerinden açılan ilanlara başvuru süresi boyunca e-Devlet, ALO 170 ve e-Şube üzerinden başvurular yapılabilecektir. Katılımcılar, toplum yararına programlardan konusuna uygun yaş, cinsiyet ve diğer nitelikleri bulunanlar arasından programın uygulandığı yere en yakın bölgeden seçilecektir.

Terör örgütlerine ya da devletin millî güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, iltisakı yahut bunlarla irtibatı olan kişiler programlara alınmayacaktır.

 

9 AYA KADAR FAYDALANMAK MÜMKÜN

 

Toplum yararına programlarda haftalık yararlanma süresi kırk beş saattir. Programın uygulanma süresi, her bir program için en fazla 6 aydır ve sözleşmede belirlenen sürenin tamamlanmasıyla sona erecektir.

Yeni yönetmelikle birlikte bir katılımcı TYP’den en fazla 9 ay yararlanabilecektir. Mazeretsiz olarak TYP’den ayrılanlar veya kendi kusuru nedeniyle ilişiği kesilenler ile yararlandığı TYP bittikten sonra İŞKUR tarafından teklif edilen niteliklerine uygun en az 3 iş teklifini mazeretsiz olarak kabul etmeyenler, son yararlanma tarihi üzerinden 24 ay geçmedikçe yeni bir TYP’den yararlanamayacaktır.

Katılımcıların TYP’ye devamı zorunludur. Katılımcılar yükleniciye ve İŞKUR’a bilgi vermek ve kurum ya da yükleniciden onay almak şartıyla hafta tatili ve resmî tatiller hariç olmak üzere 5 güne kadar ücretsiz izin kullanabilecektir.

 

KATILIMCILARA YAPILACAK ÖDEMELER

 

Her bir katılımcıya yapılacak ödeme, günlük asgari ücret miktarının katılım sağlanan gün sayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktardan oluşacaktır. Ödemeler, bir ay kesintisiz katılım sağlayanlar için 30 gün üzerinden yapılacaktır. Katılım sağlanmayan gün bulunması hâlinde yapılacak ödeme, katılım sağlanmayan gün sayısının ilgili aydaki takvim gün sayısından düşülmesi sonucu bulunan gün sayısı üzerinden hesaplanacaktır. Yapılacak ödemenin hesaplanmasında, hafta tatili ve resmî tatil günleri de dikkate alınır ve bu günlere ait ücret tam ödenecektir.

  • Facebook'ta paylaş
  • Twitter'da paylaş
  • Twitter'da paylaş
627822 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/isa-karakas/627822.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
loading
Kapat
KAPAT