BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Şanla şerefle 50'nci yıl

İsmail Kapan
Facebook

Zamanı tarif etmek çok zor bir mesele… Gün, hafta, ay, sene, asır veya bunların tersine katlanarak küçülen zaman dilimi ölçekler… Ne kadar kısa veya uzun olursa olsun, hiçbir şekilde geri döndürülemeyecek olan mefhum!.. Yaşanmış ve artık geride kalmış, her yönüyle maddi manevi bakımdan kaçınılmaz şekilde değerlendirmeye tabi; kâr ve zarar haneleri mutlaka tescil edilmiş, bedeli her türlü ödenmeye mecbur ve herkesi bağlayıcı bir hüküm… Zaman!

Ne kadar uğraşsak da, zamanın, efradını cami ağyarını mani bir tarifini yapamayız. Zira zaman tarife sığmayan bir kavram. Ancak zamanın içinde olmadığı bir işimiz de mevcut değil. Her şey zamana merbut! En başta ömrümüz… 

Fertler, müesseseler, cemiyetler, devletler ve milletler… Her biri ömrü miktarınca ayakta kalır. Binaenaleyh zaman, devamlılığın ve dayanma gücünün ve elbette başarının da ölçeği. Herkes günlük, aylık ve yıllık hesabını tam ve doğru biçimde yapmak mecburiyetinde. Bunun daha da ötesinde, istikrar ve devamlılığın şartı olarak, uzun vadeli planlara, programlara sahip olmak zaruridir. Hele hele iştigal ettiğiniz alanlar, dalgalı deniz gibi daima hareketli ve dengeler sürekli değişiyorsa!..

Girişi fazla uzattığımın farkındayım. Ama böylelikle meramımı anlatmaya da gayret ediyorum. Çünkü önemli bir konuyu kendimce arz etmeye çalışıyorum. Velakin TÜRKİYE GAZETESİNİN yarım asırlık, başarılarla dolu geçmişini özetlemek hiç de kolay değil!.. Daha önce de çeşitli vesilelerle dile getirmiştim. Büyük bir şans eseri, bendeniz bu gazete ile birlikte büyüdüm. 22 Nisan 1970 günü çıkan ilk nüshası (O zamanki adı Hakikat idi.) dâhil, bugüne kadarki hemen her safhasına, kıyısından kenarından şahit olmak bahtiyarlığına eriştim. 1978 yılından beri, bu müessesede bilfiil çalışan olarak da, Türkiye gazetesinin başarılarını en yakından paylaşma şerefine nail oldum. Gazetemiz, ilk gününden ellinci yaşına, basın âlemindeki mümtaz yerini en güçlü şekilde muhafaza edebildi ve bu bakımdan bir istikrar örneği oldu. 
Medya sektöründeki büyük değişim ve dönüşümler karşısında, gazetemiz Türkiye; her zaman hassasiyetle koruduğu değer ve prensipleriyle, sarsılmadan dimdik durmayı başardı. Merhum Enver Ören’in sağlam temeller üzerine kurduğu Türkiye gazetesi, onun çizdiği istikamette her zaman topluma hizmeti ve millî menfaatleri her şeyin üstünde tutmayı şiar edindi. Belirtmeliyiz ki, TÜRKİYE GAZETESİ olmanın farkı da burada… Sadece gazete değil, bir okul, bir ekol olarak Türkiye gazetesi, memleketimizin ilim ve irfanına çok büyük ve o derece kıymetli hizmetleri de hayata geçirdi. Geçen yarım asır içinde, tek başına bir kütüp-hane teşkil edecek kitap, ansiklopedi ve dergilerin yanında, sesli ve görüntülü kasetlerle, yüzü aşkın tarih, ilim - irfan temalı filmlerle ve belgesellerle, milletimizin hafızasını tazeledi, mazisini doğru öğrenme ve unutmama bakımından bir mektep gibi hizmet verdi… Bugün ülke-mizin önde gelen bir yayın grubu olarak İhlas Yayın Holding, gazete, televizyon, radyo, haber ajansı, ihtisas dergileri ve diğer elektronik yayınlarla uluslararası çapta rekabetle hizmet vermekte. Bu benzersiz bir hizmet ve bunu ancak Türkiye gazetesi başa-rırdı. İşte böyle muhteşem hizmetleri gerçekleştirmiş bir müessesede çalışıyor olmak, her zaman medarıiftiha-rımızdır. 

Merhum Enver Ören’den devraldığı bayrağı, aynı hedefler istikametinde geleceğe taşıyan Sayın Ahmet Mücahid Ören’in önderliğinde, TÜRKİYE GAZETESİNİN; memleketimize ve milletimize hizmet yolunda, şanla şerefle daha pek çok başarılara imza atacağına inanıyoruz. Kırk dokuz yıldan beri Türkiye gazetesi, sahibi değişmeyen tek gazete olarak müstesna bir yere sahiptir. Dünün mükemmel hizmet ve başarılarına, bugün ve yarınlarda yenilerini katarak, yolumuza devam etmek noktasında kararlı ve azimliyiz. Şüphesiz küresel rekabet şartları karşısında, zamanın getirdiği yeni teknolojik vasıtaları da en iyi şekilde kullanarak, gücümüzü pekiştirmenin ne kadar önemli olduğunu da unutmuyoruz. Bunu temin etmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. 

Türkiye gazetesi, çalışan-larıyla ve okuyucularıyla bir büyük ailedir. Dolayısıyla bu hizmetin her safhasında, bu geniş ailenin huzuru ve memnuniyeti bizim için daima ön plandadır. HUZUR VEREN GAZETE ayrıcalığına sahip olmak, bir büyük kazanç ve mutluluktur…

50. yaş gününde, TÜRKİYE GAZETESİ; ilk günkü heyecan ve sarsılmaz prensipleriyle, yarım asrın verdiği tecrübe ve birikimle; milletimize hizmet azmini, sizlerle bir kere daha paylaşmanın sevincini yaşıyor. Siz kıymetli okuyucularımızın eşsiz vefa ve destekleriyle daha nice elli yıllara inşallah!..

  • Facebook'ta paylaş
  • Twitter'da paylaş
  • Twitter'da paylaş
613273 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/ismail-kapan/613273.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
loading
Kapat
KAPAT