BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

MEDENİYET NÖBETİ!

AK Parti, 7. Büyük Kongresi’ni dün Ankara’da yaptı. Parti, kongre öncesi iller toplamının takriben üçte ikisinde ve ilçeler toplamının da yine yaklaşık olarak üçte ikisinde değişikliğe gitmişti. Dün de MKYK-Merkez Karar Yönetim Kurulu sayısını 50’den 75, genel başkan yardımcısı sayısını da 1’den 2’ye çıkardı… Tüzük tadilatıyla gerçekleşen bu ve benzeri değişiklikler, meselenin maddî tarafıdır. İhtiyaç olduğunda usulünce yapılır.
Keza dün, bugüne dek icra edilmiş olan hizmetler, reformlar, dış münasebet ve başarılar ve ülke ve millet hayatına dair her kalem dile getirildi. Bu cümleden olarak yeni anayasa ihtiyacı, o anayasanın mahiyeti ve gündemdeki tartışmalar konuşuldu. Bunlar, haberlerde mevcut. Asıl üzerinde durulması gerekense maddî malûmatın ötesindeki keyfiyettir:
Kongrede ilk göze çarpan, hazır olanların heyecan ve diriliğiydi. Gençler başta olmak üzere dışarıdakiler, tribündekiler ve salondakiler liderle fikir ve gönül irtibatı içindeydiler. Dünkü çalışma, heyecan katsayısı yüksek bir havada başladı ve aynı sıcaklıkla tamamlandı:
Şimdi hadisenin tahlilini yapalım:
AK Parti, 14 Ağustos 2001 tarihinde kuruldu ve bir yılı biraz aşkın bir süre sonra girdiği ilk genel seçimde 3 Kasım 2002’de tek başına iktidar oldu. O günden bu güne 19 yıldır aralıksız şekilde iktidardadır. Hâlbuki bu zaman zarfında hakkında açılan kapatma dâvâsından, e-Muhtıra, Yargı ve 15 Temmuz İşgal ve İhanet Darbe Teşebbüsüne kadar birçok badirelere maruz kaldı. Bu 19 yılda Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın birlikte yola çıktıkları arkadaşlarından birçoğu ya kendisini terk ettiler, ya bir başka partiye gittiler veya kendileri parti kurdular. Ama bütün bunlara ve benzeri faaliyetlere rağmen dünkü kongrede açıklandığı gibi bugün AK Parti’nin üye sayısı 13 milyon 500 bine yükselmiş bulunmakta, kongrede bu heyecan ve canlılık yaşanabilmekte.
Bu netice, AK Parti’nin bir "Lider Hareketi" olmasından doğmaktadır. Recep Tayyip Erdoğan, lider olduğu için partisi yukarıda saydığımız başarılara imza atmıştır. Liderdir; çok çalışmaktadır, çok dua etmektedir, çok dua almaktadır…
Bu saiklerden dolaydır ki 2023 Büyük Türkiye, 2053, 2071 Cihan Devleti Türkiye hedefleri görülmüş ve bunlara yönelme olmuştur. Onlara yönelirken de millî silah sanayiine öncelik verilmiş, Suriye’nin kuzeyinde, Kuzey Irak’ta, Akdeniz’de, Libya’dan Karabağ’a kadar varlığımız hissettirilmiştir.
Sn. Erdoğan, dün ayrıca Cumhur İttifakı’nın lüzum ve ehemmiyetine bir kere daha vurgu yaptı, çocuk ve gençlerimize yatırımın değerini hatırlattı, ailenin millet varlığımızdaki yeri üzerinde durdu ve askerî başarılarımız, diplomatik muvaffakiyetlerimiz, ekonomik mecburiyetlerimizi dile getirdi…
Bu başlıklar, bu maddeler, hemen her zaman seslendirilmektedir.
Dün, bütün bunlardan farklı olan ilk defa telaffuz edilen bir manifestoydu:
Sn. Erdoğan’ın 7 İklime Hükmetmiş büyük bir mazi tecrübesine sahip olduğumuz gerçeği üzerinde durduktan sonra açıkladığı beyanname, uzun değildi, ama maksadı kucaklayıcı idi:
-İnsanlığı; hakkın, hakkaniyetin, adaletin, merhametin, sevginin, huzurun teminatı olacak bir küresel yönetim anlayışıyla buluşturacak Medeniyet Nöbetini devralmaya hazırlanıyoruz! "İmân varsa imkân vardır!" inancıyla 21’inci yüzyılın kapılarını hem milletimiz, hem bütün insanlık için açma gâyesiyle yola çıkıyoruz!..
AK Parti’nin 24 Mart 2021 tarihinde Ankara’da yaptığı 7. Olağan Kongresinde tarihe geçecek sözler bunlardır. Bu beyanname ile Cumhurbaşkanı Erdoğan, milleti adına muhataplarına şunları söylemiştir:
-İki asır evvel bizi saf dışı kalmaya zorlayıp dünyayı yönetmeye kalkışan; fakat âdil olmayarak yalnızca kendilerine çalışan; bu iki asır içinde milletleri harplerden harplere; arka arkaya cihan savaşlarına sürükleyen güçlere diyoruz ki şimdi biz, yeniden buradayız!.. İnsanlığı adalete, milletleri refaha kavuşturmak; ecdadımızın diliyle "nizâm-ı âlem içün" dünyaya düzen ve adalet getirmeye hazırız!..
24 Mart 2021 takvimi, 2023, 2053 ve 2071’in üzengi taşı olmuştur.
Şimdiden sonra dünya gücü bir Türkiye mevzubahistir.
Herkes hesabını buna göre yapsın.
Türkiye’de iktidarların, yeryüzünde rakiplerimizin işi çetindir!..
  • Facebook'ta paylaş
  • Twitter'da paylaş
  • Twitter'da paylaş
618171 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/rahim-er/618171.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
loading
Kapat
KAPAT