BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Dua boncuğu, tespih

Geçmiş zamanlarda ipe dizilmiş boncuklara, ibadet etmede araç olarak kullanmadan önce de başka anlamlar yüklenmişti. Yaşanılan zaman ve zeminde av ile uğraşanlara şans getirmesi, savaşta düşmandan korunmak; tespihin, bazen hastalıktan korunmak için muska ve nazarlık niyetiyle kullanıldığı bilinmekteydi. Lakin tespihlerin en kalıcı şekilde insan hayatına girişi din aracılığı ile oldu.
Tesbih kullanımı Hindistan'dan doğuya, oradan Orta Doğu'ya ve Avrupa'ya yayıldı. Yayıldığı coğrafyalarda hâkim olunan dinlerde; Müslümanlık, Hristiyanlık, Budizm'de dualar ve dualar arası bölümleri saymak amacıyla kullanılageldi.
Tarihte ilk tespih adına, 800'lü yıllarda rastlandığı bilinmekteydi. İslamiyet'in ilk yıllarında insanların tespih çekerken çakıl taşları, zeytin ve hurma çekirdeklerini iki kâseden birine doldurdukları, doludan boşa aktardıkları ve her zikir için taşların dışında ipleri düğümledikleri belirtilmektedir...
Osmanlı sanatında tesbih ve tespihçilerle ilgili bilgilere 17. yüzyıldan itibaren rastlanmaktadır. Türk-İslam geleneğinde, tespihlerin kullanımlarına göre farklı isimlerle anıldığı da bilinmektedir. Padişah tespihleri, vüzera teşbihleri, vükela tespihleri, zengin tespihleri, fukara tespihleri gibi…
         Sultan Alak-İstanbul
 
 
 
AİLE - ÖĞÜT
 
Bir şey biliyorsan söyle ibret alsınlar, bilmiyorsan sus da adam sansınlar...
 
 
ŞİİR
 
              Rüya
 
Arkadaşın ölür, umursamazsın.
Dostun ölür, “neyse” dersin,
Söylesene biz vurdumduymaz olmuşuz.
Biz, böyle değildik ne oldu bize, sırdır.
Küçüğe merhamet etmez,
Büyüğe iyilik etmez olduk,
Ne zamandır.
Ben, ben deyip dağılmak üzereyiz.
Allah’ım, biz bu rüyadan ne zaman
Uyanacağız?
               Ahmet Emre Zafertepe
 
 
 
ESKİMEZ KELİMELER
 
TESPİH:
Tespih kelimesinin etimojisini değerlendirirsek 1300 yılından önce “Belli sözleri tekrarlayarak Allah'ı yüceltme anlamına gelmekteydi. Diğer bir anlamı ise ''dua boncuğu'' idi. [Tezkiret-ül Evliya (1341): Palas geymiş idi, keçeden börk başına urmış idi ve tespih boynunda asmış idi]
Arapça 'sbh' kökünden gelen “tasbih”=Allah'ı övme, yüceltme ve 'sübhaneke' duasını söyleme kelimesinden gelmektedir.
 
İRTİHAL:
Bir yerden başka yere göçmek, gitmek anlamındaki kelime ölüm için kullanılagelmiş ve “ahirete irtihal etti” olarak kullanılmıştır. Son zamanlarda bu kelime yerine yanlışlıkla “intikal” kelimesi çok sık kullanılır olmuştur. İntikal bir yerden bir yere taşımak, miras kalmak gibi anlamlarda kullanılmaktadır.
  • Facebook'ta paylaş
  • Twitter'da paylaş
  • Twitter'da paylaş
600363 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/yetenekli-kalemler/600363.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
loading
Kapat
KAPAT