BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Bilgi çağı, toplumu ve ekonomisi

 
Toplumsal geçiş süreçleri sırasıyla Tarım-Sanayi-Bilgi Çağı olarak gerçekleşmiştir. Bilgi Çağının temel üretim faktörü emek ya da sermaye değil bilgidir. Bilgi ekonomisi bilgiye dayalıdır, dijitaldir, ağda yapılanan küresel, sanal, moleküler bir ekonomidir.
Hızlı işler ve üreticiyle tüketiciyi bütünleştirir. Bilgi ekonomisi yenilikçi bir ekonomidir. Koronavirüs pandemisi sürecinde bilgi ekonomisinden ziyadesiyle istifade ediyoruz.
Çok farklı türdeki ve yığınlar hâlindeki bilgiyi ışık hızında iletebiliyor, dünyanın her yerinden her yerine gönderiyor, alıyor ve saklıyoruz.
Bilgi ekonomisi iletişim ağlarında başkalarıyla bütünleşmeye dayalı bir ekonomidir. Karşılıklı ilişki ve bağımlılıklar yoluyla ihtiyaç duyulan bilgi, sosyal ağlar üzerinden sağlanmakta ve ortak amaçlar doğrultusunda iş birliği yapılmaktadır. Bilgi ekonomisi tüm bu faydalarının yanında birtakım sorunlar da getirmektedir. Geleneksel iş gücünün işsiz kalmasına yani teknolojik işsizliğe yol açmaktadır.
Hızlı teknolojik gelişmenin getirdiği süreç kimlik ve kültür sorunlarını da beraberinde getirmektedir. Bilgi ekonomisinin giderek artan bir şekilde müşteri odaklı olması, müşteri tatminine yönelmesi ve müşteri taleplerinin bilgisayar destekli üretim ve tasarım sistemlerinde daha kolay dikkate alınabilir olması tüketiciyi üretim sürecinin bir parçası hâline getirmektedir. Bilgi çağının örgütleri ve iş sistemleri, zaman ve mekândan bağımsız olarak değişik yerlerde her an gerçekleşebilir.
           Mert Kırım
 
 
ŞİİR
 
 
           Yorum
 
Bahar, goncagül saklar bağrında
Gönlüm, sır saklar aşk ağrında
Gonca gülü, gül oldu gülistanda
Damla yaşım mahremdir yaranda
 
Yarının bağrında goncagül yoğrulur
Sır-ki âlemden fenaya göçü sorulur
Didarı özledik geceye yıldız sorulur
Gözde cemalin, gönülde aşk durulur
 
Huzur denizine aşk cevheri akar
Talip gece kendini seherde arar
Gönül kapısı bu cevheri toplar
Kendinde seni sende âlemi arar
 
             Yavuz Selim Bulut
 
 
 
 
UNUTULMAZ KELİMELER
 
RIHLET: Arapça kökenli bu ismin anlamı geçmek, göç etmek, göçmek anlamlarına geldiği gibi asıl ahirete göç etmek yani ölmek anlamında kullanılan irtihal kelimesinin kökenidir.
Ahirete irtihal etti, denildiğinde ahirete göç eyledi anlamında söylenmektedir. Günümüzde birçok kurum ve kuruluşta bile bu kelime yanlışlıkla intikal olarak yanlış yazılmaktadır. “Ahirete intikal etti” değil “ahirete irtihal etti” denilmesi gerekmektedir.
İrtihal kelimesi gibi kökü rihlet olan çok sık kullandığımız bir kelime de MERHALE kelimesidir. Bunun da birkaç anlamı vardır. Bunlardan bir tanesi konak, iki konak arası mesafe ve genelde bir günlük yol gibi anlamları vardır. Bununla birlikte günümüzde kullandığımız “aşama” kelimesinin yerine de kullanılırdı. Üçüncü merhale, dördüncü merhale örneklerinde olduğu gibi…
  • Facebook'ta paylaş
  • Twitter'da paylaş
  • Twitter'da paylaş
613699 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/yetenekli-kalemler/613699.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
loading
Kapat
KAPAT