BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Ezansız semtler -2-

Medenileştikçe Müslümanlıktan çıktığımızı tabii ve hoş görenler, eblehler uzağı değil, Balkan Devletleri’nin şehirlerine kadar gitsinler. Görürler ki baştan başa yenileşen o şehirlerin her tarafından çan kuleleri yükselir, pazar ve yortu günleri çan sesleri işitilir. Manzara halkın dinini ve milliyetini hatırlatır. O şehirler bizim yeni semtlerimiz gibi millî ruhtan âri değildirler. Artık Türk milletinin ruhu bir rayiha gibi uçtu mu?
           ***
Dört sene evvel Büyükada’da oturuyordum, bayram namazına gitmeye niyetlendim, fakat Frenk hayatının gecesinde sabah namazına kalkılır mı? Sabah erken uyanamamak korkusuyla sabaha kadar uyuyamadım. Vakit gelince abdest aldım, Büyükada’nın mahalle içindeki sakıt (kullanılmayan) yollarından kendi başıma camiye doğru gittim. Vaiz kürsüde vaaz ediyordu. Ben kapıdan girince bütün cemaatin gözleri bana çevrildi. Beni daha doğrusu bizim nesilden benim gibi birini, camide gördüklerine şaşırıyorlardı. Orada o saatte toplanan ümmeti Muhammed, içinde bir yabancının geldiğini zannediyordu. Ben, içim hüzünle dolu yavaş yavaş gittim. Vaazı diz çöküp dinleyen iki hamalın arasına oturdum. Kardeşlerim Müslümanlar bütün cemaatin arasında yalnız benim vücudumu hissediyorlardı. Ben de onların bu nazarlarını hissediyordum...
Vaazdan sonra namazda ve hutbede onların içine karışıp Muhammed sesi kulağıma geldiği zaman gözlerim yaşla doldu. Namazdan çıkarken, kapıda âyandan Reşid Âkif Paşa durdu. Bayramlaşmayı unutarak elimi tuttu;
“Bu bayram namazında iki defa mesudum hamdolsun sizlerden birini kendi başına camiye gelmiş gördüm! Berhudar ol oğlum, gözlerimi kapamadan evvel bunu görmek beni müteselli etti!” dedi.
Hem geldiğimi, hem de bayramımı tebrik etti. Yanındaki eski adamlar da onun gibi tebrik ettiler. O sabah gönlüm her zamankinden fazla açıktı.
Biz ki minareler ve ağaçlar arasından ezan sesleri işiterek büyüdük. O mübarek muhitten çok sonra ayrıldık, biz böyle bir sabah namazında ana millete tekrar dönebiliriz. Fakat minaresiz ve ezansız semtlerde doğan, Frenk terbiyesiyle yetişen Türk çocukları dönecekleri yeri hatırlamayacaklar!
          Yahya Kemal Beyatlı
 
 
 
ŞİİR
 
  Türkiye okuyalım
 
Eşi dostu hemen uyar,
Gel Türkiye Okuyalım.
Kıymetini bilmez ağyar,
Gel Türkiye Okuyalım
 
Zaman akıp gider iken,
Evde sohbet eder iken,
Dağda davar güder iken,
Gel Türkiye Okuyalım.
 
Gerçekleri görmek için,
İlme değer vermek için,
Cahilliği yermek için,
Gel Türkiye Okuyalım.
 
Son verelim cehalete,
Dur diyelim rezalete,
Koşmalıyız fazilete,
Gel Türkiye Okuyalım.
 
Dinde verir nakle değer
Soylu fikir, doğru haber,
Çoluk çocuk hep beraber,
Gel Türkiye Okuyalım
 
Gösterelim biraz gayret,
Etmeliyiz hakka davet,
Demeliyiz hemen evet,
Gel Türkiye Okuyalım
 
Köyden köye, ilden ile,
Duyuralım dilden dile,
Dolaşmalı elden ele,
Gel Türkiye Okuyalım.
 
Gülümsesin bütün yüzler
Yayılmalı güzel sözler,
Kapanmadan gören gözler,
Gel Türkiye Okuyalım.
 
İbret ile bakmak için
Selamete çıkmak için
Bir meşale yakmak için
Gel Türkiye Okuyalım
 
Büyük nimet bu devirde
Şifa olur birçok derde
İnmemişken göze perde
Gel Türkiye Okuyalım
 
          M. Ali Demirbaş
 
 
 
 
OSMANLI SULTANLARI
 
SULTAN REŞAD HAN:  Osmanlı sultanlarının otuz beşincisi ve İslâm halifelerinin yüzüncüsü. Sultan Abdülmecid Han’ın oğlu olup 1/2 Kasım 1844 tarihinde Gülcemal Kadın Efendi’den İstanbul Çırağan Sarayı’nda doğdu. Osmanlı Sarayı’nda hususi olarak iyi bir tahsil ve terbiye ile büyüdü. Yüksek din ve fen bilgileri okudu. Uzun şehzâdelik devrinin çoğunu okumakla geçirip doğu dillerinden-Farsça ve Arapça ile Batı dillerinden Fransızcayı en mükemmel şekilde öğrendi. Ağabeyi Sultan İkinci Abdülhamid Han’ın, İttihatçılar tarafından tahttan indirilmesiyle 27 Nisan 1909’da (112 sene önce bugün) tahta geçti.
Sultan Mehmed Reşâd Han’ın, Mihrengiz Kadın Efendi, Kâmres, Dürriaden ve Nâzperver isimli hanımlarından; Ziyaeddin, Mehmed, Necmeddin, Ömer Hilmi adında dört oğlu ile Rukiye isminde bir kızı olmuştur.
  • Facebook'ta paylaş
  • Twitter'da paylaş
  • Twitter'da paylaş
618665 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/yetenekli-kalemler/618665.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
loading
Kapat
KAPAT