BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Bir şok da IFC’den

Bir şok da IFC’den

Uluslararası Finans Kurumu’nun (IFC) Türkiye’ye yönelik raporunda, “Yerli ve yabancı yatırımcı korkuyor. Türk hükümeti enflasyonu düşürmedikçe ve siyasi-ekonomik istikrarı sağlamadıkça yatırımı unutmalı” ifadeleri yer aldı.



WASHINGTON - Uluslararası Finans Kurumu (IFC), Türkiye’de iş yapmanın önündeki en büyük engelin ‘enflasyon’ olduğunu açıkladı. Dünya Bankası’nın yan kuruluşu IFC’nin dünya genelinde yaptığı küçük, orta ölçekli ve büyük firmaların iş yapmalarının önündeki engelleri araştıran çalışmasına göre, enflasyon, finansman ve siyasi-ekonomik istikrarsızlık olarak sıraladı. Dünya genelinde, şirketlerin iş yapmasının önündeki engeller, Fiansman, Altyapı, Vergi düzenlemeleri, Ekonomik ve Politik Politikalardaki İstikrarsızlık, Döviz, Enflasyon, Adli sistem, Yolsuzluk, Adi Suç, Organize Suç ve Rekabet Önleyici Uygulamalar olarak göze çarpıyor. IFC’nin çalışmasına göre, Türkiye’de iş yapma konusundaki en önemli engeli enflasyon oluştururken, bunu siyasi ve ekonomik politikalardaki istikrar ve finansman konuları izliyor. Büyüklerde sorun az Türkiye’nin de içinde bulunduğu ülkeler grubunda büyük firmalar, küçük firmalara göre yolsuzluk sorunuyla daha az karşılaşıyorlar. Dünya genelinde ise tüm firmaları etkileyen unsurlar, sırasıyla vergi düzenlemeleri, finansman, enflasyon, ekonomik ve siyasi politikalardaki istikrarsızlık, döviz kuru, yolsuzluk, adi suç, rekabet önleyici uygulamlaar, organize suçlar, altyapı ve adli sistem olarak sıralanıyor. Dünya genelinde küçük firmaların başlıca sorunları ise vergi düzenlemeleri, finansman ve enflasyon olarak dikkati çekerken, orta ölçekli firmaların önündeki engelleri, vergi ve düzenlemeler, finansman, siyasi ve ekonomik politikalardaki istikrarsızlık oluşturuyor. Yine aynı değerlendirme çerçevesinde, büyük firmaların önündeki en büyük üç engel ise “ekonomik ve siyasi politikalardaki istikrarsızlık, vergi düzenlemeleri ve enflasyon” olarak sıralanıyor.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT