BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Mevduatlar uzun vadeden kaçıyor

Mevduatlar uzun vadeden kaçıyor

Türkiye Bankalar Birliği: Bankacılık sektöründe vadelerde kısalma eğilimi sürüyor. Toplam pasiflerin yüzde 63’ünü oluşturan mevduatların önemli bir kısmı kısa vadede yoğunlaştı.ANKARA- Türk bankacılık sektörünün kalan vadelere göre düzenlenmiş konsolide bilançosunda toplam pasiflerin önemli bir kısmı kısa vadeli olurken, Aralık 2000 rakamlarına kıyasla, genel olarak vadelerde kısalma eğiliminin sürdüğü görüldü. Türkiye Bankalar Birliği (TBB), Haziran ayı itibarıyla bankacılık sisteminde aktif ve pasif kalemler ile seçilmiş bilanço dışı yükümlülüklerin kalan vadelerine göre dağılımını belirledi. Verilere göre, pasiflerin yüzde 12’si vadesiz, vadelilerin yüzde 68’i 1 yıl ve daha kısa vadeli, yüzde 6’sı ise 1 yıldan uzun vadeli pasiflerden oluşurken, dağıtılamayan pasifler toplamın yüzde 13’ünü kapsadı. Banka aktiflerinin yüzde 10’u vadesiz aktiflerden oluşurken, yüzde 63’ü 1 yıl ve daha kısa vadeli, yüzde 19’u ise 1 yıldan daha uzun vadeli aktifleri kapsadı. Vade dağılımı uygulanamayan aktiflerin toplam aktifler içindeki payı yüzde 9 olarak gerçekleşti. Toplam pasiflerin yüzde 63’ünü oluşturan mevduatların önemli bir kısmı kısa vadede yoğunlaştı. Toplam mevduatın yüzde 16’sı vadesiz, yüzde 39’u 1 ay, 37’si 1-3 ay vadeli mevduattan oluştu. Vadesi 3 ay-1 yıl arasındaki mevduat, toplam mevduatın 7’sini, vadesi 1-5 yıl arasındaki mevduat ise yüzde 2’sini kapsadı. Toplam pasifler içinde yüzde 16 oranında bir paya sahip olan tasarruf mevduatının yüzde 5’i vadesiz hesaplardan, yüzde 33’ü 1 ay vadeli, yüzde 58’i 1-3 ay vadeli, yüzde 3’ü ise 3 ay-1 yıl vadeli hesaplardan oluştu. Vadesi 1 yılın üzerinde olan mevduatın toplam tasarruf mevduatı içindeki payı ise yüzde 0,2 olarak belirlendi. Döviz tevdiat hesapları Toplam pasiflerin yüzde 32’sini, toplam mevduatların ise yüzde 51’ini oluşturan döviz tevdiat hesaplarının yüzde 55’i vadesiz ve 1 ay vadeli hesaplardan oluştu. 3 aya kadar vadeli döviz tevdiat hesaplarının da eklenmesiyle bu oran yüzde 87’ye ulaştı. Alınan kredilerin yüzde 25’i ve fonlardan sağlanan kaynakların yüzde 20’si 1 yıl ve daha uzun vadeli olarak belirlendi. Fonlardan sağlanan kredilerin vadesinde Aralık ayına göre bir azalma söz konusu olup, vadelerin 3 ay-1 yıl süresinde toplandığı gözlemlendi.
Kapat
KAPAT