BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Sokak çocukları için sıcak yuva

Sokak çocukları için sıcak yuva

Sokakta yaşayan gençleri topluma kazandırmak amacıyla “Çocuk ve Gençlik Merkezleri” kuruluyor.ANKARA - Sokakta yaşayan veya çalıştırılan çocuk ve gençlerin rehabilitasyonunu sağlamak, onları topluma kazandırmak amacıyla "Çocuk ve Gençlik Merkezleri" kurulacak. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren "Çocuk ve Gençlik Merkezleri Yönetmeliği"nde, söz konusu merkezlerin kuruluş ve çalışma esasları belirlendi. Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü'nce uygulanacak yönetmelik hükümlerine göre, merkezde sosyal servis, koordinasyon ve değerlendirme kurulu ile mali işlemlerin gerekli kıldığı komisyon ve kurullar bulunacak. Tüm abiler burada Merkezde, sosyal hizmet uzmanı, psikolog, çocuk gelişimci, hemşire, branş öğretmeni, genel idare, yardımcı ve teknik hizmetler sınıfından gerekli görülen diğer personel tam ya da yarı zamanlı olarak görev yapacak. Sosyal servis, merkezde görevli sosyal hizmet uzmanı, psikolog ve çocuk gelişimciden oluşacak. Merkezler, sokakta yaşayan ve çalıştırılan çocuklara sosyal hizmet açısından müdahale etmede mesleki serbestliğe ve profesyonelce karar verme yetkisine sahip kılındı. Merkezce hizmet götürülecek çocukların belirlenmesi, doğrudan merkez elemanları eliyle olabileceği gibi ilgili, gönüllü ve resmi kuruluşlar ile kişilerin yazılı-sözlü uyarısı ya da ihbarıyla da olabilecek. Çocuk ve gençlik merkezleri, gezici ekipler aracılığıyla sokakta yaşayan veya çalıştırılan çocuklarla ilgili bilgi toplayacak ve bu bilgiler doğrultusunda çalışmalar yapacak. Kapı her zaman açık Merkezlerde 7-18 yaş grubu çocuğa hizmet verilecek. Ancak merkezin bulunduğu ilin özellikleri nedeniyle ihtiyaç duyulması halinde 18 yaşını tamamlamış gençlere de geçici süreyle hizmet verilecek. Merkeze gelen her çocuğun geçici kaydı yapılacak. Geçici kayıt süresi 15 ila 30 gün arasında belirlendi. Bu süre içinde çocuk ve gencin hangi hizmetlerden yararlanacağına ilişkin ayrıntılı sosyal inceleme raporu, sosyal hizmet uzmanınca hazırlanacak. Çocuğun merkeze kesin kabulü ve ayrılışı il müdürlük makamının onayıyla yapılacak. Çocukların ve gençlerin kayıtlı oldukları merkezlerden ayrılışları da kurallara bağlandı. Ancak çocuklar ve gençler kendi istekleriyle de merkezden ayrılabilecek. Merkezden geçici ayrılışlarda 'açık kapı' çalışma düzeni uygulanacak. Çocukların geçici nitelikteki geliş-gidiş işlemleri, dosyasının kapatılmasını gerektirmeyecek. Merkezi izinsiz terkeden çocuk ve gençler 'kaçak' muamelesi görmeyecek. Merkez hizmetlerinden tam zamanlı yararlanan ve kesin kayıtları yapılan çocuk ve gençlere, aylık olarak harçlık da verilecek. Bedava hayat Merkez hizmetlerinden yararlanan çocuk ve gençlerin tedavileri devlet hastanelerinde ücretsiz yapılacak. Çeşitli nedenlerle başka illerdeki kuruluşlara tedavi, iş veya öğrenim amacıyla gönderilen çocukların ulaşım, yemek ve konaklama giderleri ile yatılı hizmetlerden yararlanan ve öğrenim gören, sanat öğrenmek için iş yerlerine giden çocuk ve gençlerin ulaşım giderleri, mahalli imkanlar göz önünde tutularak (otobüs bileti gibi) karşılanacak. Yönetmelikte, merkezden yararlanacak çocuk ve gençlerin giyecek ihtiyaçlarının da karşılanacağı yer aldı. Merkezlerden yararlanan çocuk veya gençlere yemek de verilecek.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT