BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > TBMM'nin itibarı

TBMM'nin itibarı

Yasama erkine dayalı çok partili demokratik hayatla yönetilen sistemde birinci kuvvet Meclistir. Bu itibarla taçlı demokrasilerde bile olsa onun yöneten irade kudretinde olması gerekir.Yasama erkine dayalı çok partili demokratik hayatla yönetilen sistemde birinci kuvvet Meclistir. Bu itibarla taçlı demokrasilerde bile olsa onun yöneten irade kudretinde olması gerekir. Meclis, bugün açılıyor. Esasen 17 Eylül'de vazifeye başlamıştı. 37 maddelik reform mahiyetinde değişiklikler üzerinde çalışmaları oldu. Çoğu da kabul edildi. Milletlerarası maddelerin kanunların üstünde olması hangi mülahaza ile reddedildiği tam anlaşılamadıysa da o esasen bir tehirdir. İleride daha çaplı reformlarda kabul edilir. TBMM'nin itibarı üzerine düşünmesi lazım. Meclisin itibarını yükseltmesi köklü değişiklikler yapmaya bağlı... Bir kaçını sıralayalım... Anayasa gibi meclis iç tüzüğünün de aksayan tarafları gözden geçirilmeli. Siyasi partiler ve seçim kanunu ameliyat masasına yatırılmalı. Milletvekillerinin iş takipçiliği, danışmanlık şirket yöneticiliği gibi işleri görmeleri önlenmeli. Her bölgeyi bir kişi temsil etmek üzere 7 kişilik Türkiye Milletvekilliği düşünülmeli. Türkiye milletvekillerini 6 yıllığına bölge halkı seçmeli. İhtiyaç varsa senato tekrar kurulmalı. Senatör sayısı il adedince sınırlı olmalı. Büyük şehirlere 3 kişilik kontenjan verilmeli. Eski cumhurbaşkanları, eski başbakanlar görevleri bitince re'sen senatör olabilmeli. Bazı Balkan ve Kafkas devletleriyle Türk Cumhuriyetlerine 1'er senatörlük verilmeli. Anayasa Mahkemesinin hukukla alakalı olmayan yetkilerinden bir kısmı senatoya devredilmeli. İade, yeniden görüşme gerekçesiyle kanun tasarılarını TBMM'ye gönderme yetkisi senatoya verilmeli. Cumhurbaşkanları tam red/veto hakkına sahip olmalı. Milletvekilliği süresi 4 yıla düşürülmeli. Milletvekili sayısı il sayımızın 5 katı ile tahdit edilmeli. TBMM binlerce kişinin çalıştığı bir KİT olmaktan çıkartılarak personelin TBMM üye tam sayısının 3 katını aşamama esası getirilmeli. TBMM'yi zaruri haller dışında başkanı yönetmeli. Çalışma saatleri erkene alınmalı. Tatil süresi 1 aydan uzun olmamalı... Başkanlık, vekillerin hizmet sicillerini tutarak genel seçimlerden önce açıklamak suretiyle bir vekilin yeniden seçilip seçilememesi konusunda seçmene yardımcı olmalı. 37 madde yetmiyor. Hem anayasada ve hem de diğer kanunlarda ıslah. Değişiklik ve düzeltmeler yapmak gerekmekte. Bu bir mecburiyet, bir zaruret. TBMM her alanda ağırlığını koyabilmeli. Hükümetleri hakkıyla kontrol etmeli. Devleti işletmeli. Devleti değişmekte olan ve nereye gideceği meçhul bir dünya düzeninde itibarlı bir mevkie oturtabilmeli. TBMM'nin itibarı olmazsa hiçbir kurum ve kuruluşun itibarı olamaz. Liramızın da olmaz, insanların da. Önce çatının sağlam olması gerekir. Fırtına sert esecek. TBMM'nin teyakkuza geçerek en kısa zamanda hükümeti yenilemesi, gelecek nisana da seçime gitmesi lazım. Evet; fırtına sert esecek, deniz dev dalgalı olacak.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT