BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Türkiye’de ve dünyada anne ölümleri

Türkiye’de ve dünyada anne ölümleri

Tüm dünyada yılda 6 milyon civarında kadın gebelik veya lohusalık döneminde hayatını yitirmektedir. Bu ölümlerin % 99’u gelişmekte olan ülkelerde % 1’i de gelişmiş ülkelerde meydana gelmektedir. Doğum sayısının fazla olduğu gelişmekte olan ülkelerde anne ölüm riski, doğum sayısının düşük olduğu Avrupa ve diğer gelişmiş ülkelere göre daha fazladır.Tüm dünyada yılda 6 milyon civarında kadın gebelik veya lohusalık döneminde hayatını yitirmektedir. Bu ölümlerin % 99’u gelişmekte olan ülkelerde % 1’i de gelişmiş ülkelerde meydana gelmektedir. Doğum sayısının fazla olduğu gelişmekte olan ülkelerde anne ölüm riski, doğum sayısının düşük olduğu Avrupa ve diğer gelişmiş ülkelere göre daha fazladır. Örneğin Afrika’da anne ölüm riski 16 doğumda 1 iken, Asya’da 65’te 1 ve Avrupa’da 1400’de 1’dir. Dünya genelinde anne ölümlerinin %’de 80’i doğrudan doğum esnasındaki problemlerden kaynaklanmaktadır. (Kanama, enfeksiyon, düşük, yüksek tansiyon gibi) her yıl dünyada 60 milyon kadın kendi kendine veya akraba, komşu yardımıyla doğum yapmaktadır. Gelişmekte olan ülkelerde doğumların sadece % 53’ü bir sağlık personeli yardımıyla gerçekleşmektedir. Eğitimli bir sağlık personeli yardımıyla gerçekleşen doğumlarda sağlanan sağlıklı şartlar erken tanı ve tedavi imkanı ile anne ölümleri önemli derecede azaltılmaktadır. Gebelik ve buna bağlı nedenlerle olan ölümlerin % 25’i kanama, % 15’i enfeksiyon (sepsis), % 12’si eklamsi (yüksek tansiyon), % 8’i zor ve uzamış doğum, % 13’ü düşüklere bağlı olarak meydana gelmektedir. Birçok ülkede kırsal kesimlerde anne ölüm hızları kentsel alanlara göre belirgin bir şekilde yüksektir. Bu da riskli doğumlarda veya acil durumlarda hastaneye ulaşımdaki yetersizliklerin ölümün esas nedenini oluşturduğunu göstermektedir. Ölüm riski her gebelikte eşit dağılım göstermemektedir. Erken veya geç yaş gebelikleri daha risklidir. İdeal anne olma yaşı 20-30 yaş aralarıdır. Annenin yaşı ne olursa olsun doğum sayısı arttıkça anne ölüm hızı da artmaktadır. İki gebelik arasında uygun gebelik aralığının olmaması da anne için tehlikeli olmaktadır. Türkiye nüfusunun % 25’ini (15 milyonunu) 15-49 yaş grubu kadınlar oluşturmaktadır. Yılda ortalama 1 milyon 470 bin doğum olduğu tahmin edilmektedir. Türkiye’de anne ölüm hızı yıllara göre değişiklik gösterse de ortalama 100 bin doğumda 54-100 arası değişmektedir. Anne ölümlerinin çoğu önlenebilir nedenlerle meydana gelmektedir. Bu nedenle doğumların sağlık kurumlarında, uygun şartlarda, uygun kişilerce ve uygun şekillerde yaptırılması anne ölümlerini büyük oranda azaltacaktır.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT