BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Devlet ‘hakem’ olacak

Devlet ‘hakem’ olacak

Devlet, orta vadede telekom ve bankacılıkta olduğu gibi özelleştirmede de yalnızca ‘düzenleyici’ olacak. DPT’nin hazırladığı Katılım Öncesi Ekonomik Program’da, bu yıla kadar devletin, hayvan yemi, süt ürünleri, orman ürünleri, turizm ve çimento gibi bazı endüstrilerden tamamıyla çekildiği vurgulandı. Program’da, orta vadede, Türkiye’deki özelleştirme çalışmalarının aşamalı olarak bankacılık sektörünü içereceği belirtildi.ANKARA- Özelleştirme çalışmalarının orta vadede, aşamalı olarak bankacılık sektörünü de içereceği, devletin bankacılık ve telekom sektörlerinde olduğu gibi yalnızca “düzenleyici” görevine odaklanacak. AB Konseyi’nin kabul ettiği Katılım Ortaklığı Belgesi ve Türkiye’nin Ulusal Programı’nda kısa dönemli önceliklerinden olan, Yüksek Planlama Kurulu’nda da (YPK) onay gören yaklaşık 60 sayfalık Katılım Öncesi Ekonomik Program, Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) tarafından açıklandı Programın amacı, Kopenhag ekonomik kriterlerin karşılanması ve Avrupa Ekonomik ve Parasal Birliği’ne üyelik yönünden hazırlık yapılması olarak belirtildi. Yapısal reformlar başlığı altında yer alan özelleştirme konusunda, bankacılık, iş gücü piyasası, sosyal güvenlik ile tarım, enerji ve telekom alanındaki reform konularına yer verildi. Bu yıla kadar kadar devletin, hayvan yemi, süt ürünleri, orman ürünleri, turizm ve çimento gibi bazı endüstrilerden tamamıyla çekildiği vurgulandı. Orta vadede, Türkiye’deki özelleştirme çalışmalarının aşamalı olarak bankacılık sektörünü de içereceği, devletin bankacılık ve telekom sektörlerinde olduğu gibi yalnızca düzenleyici görevine odaklanacağı kaydedildi. Türk bankacılık sektörünün geleneksel bankacılık faaliyetlerinden uzaklaştığı değerlendirilmesine yer verilen Programda, kredilerin GSMH’ye oranının, yüzde 25 ile gelişmekte olan piyasa ülkeleri arasında en düşük düzeyde olduğu ifade edildi. Bankacılık sektörünün yeniden yapılandırılması ve rehabilitasyonuna ilişkin yapılan çalışmaların anlatıldığı programda, Eylem planı da yer aldı. Program revize edilecek Sadece 2001 ve 2002 yıllarına ait hedeflerin yer aldığı Programda, 2003 ve 2004 yıllarına ilişkin hedeflere yer verilmezken, ekonomik dengelerin yeniden sağlanmasıyla birlikte, bu yılları da içerecek şekilde yeniden revize edileceği vurgulandı. Ekonomik gelişmelerin sıralandığı bölümde, ekonomik programa ilişkin bilgi verildi, reel ekonomiye ilişkin veriler sıralandı. Enflasyon ve ücretlerin de yer aldığı bu bölümde, cari işlemler dengesi, maliye politikası para ve döviz kuru politikasındaki gelişmeler anlatıldı. Programa göre istihdamın yapısı, tarım dışı sektörler lehine değiştirilirken, ekonomi ve bilgi toplumunun ihtiyaçları doğrultusunda işgücünün niteliğinin yükseltileceği ve işgücü piyasasında etkinliğin artırılacağı belirtildi. Türkiye’nin, küresel toplumu şimdiden etkilemeye başlayan zorlu dönüşümlere ayak uydurabileceğinin umulduğu vurgulanan raporda, gittikçe büyüyen bir yaşlı nüfusun sonucu olarak, sosyal sigorta sistemlerinin üzerindeki baskının artacağı tahminine de yer verildi.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 103310
  % -1.48
 • 5.471
  % -0.15
 • 6.2116
  % -0.1
 • 7.2201
  % -0.63
 • 228.954
  % -0.48
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT