BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Washington Ecevit’i bekliyor

Washington Ecevit’i bekliyor

Washington’ın Başbakan Bülent Ecevit’in ziyaretine büyük önem verdiği gerçektir. Amerika’dan gelen müteaddit beyanlardan bellidir.Washington’ın Başbakan Bülent Ecevit’in ziyaretine büyük önem verdiği gerçektir. Amerika’dan gelen müteaddit beyanlardan bellidir. ABD, Irak operasyonuna karar verdi. Bunu ya Türkiye’nin desteğiyle, ya Türkiye’siz yapacak. Planlarını, her iki şıkka göre düzenledi. Ecevit’ten Irak işinde biz yokuz mealinde cevap alırsa, bu ziyaretin Türkiye bakımından olumlu geçmiyeceği şimdiden Ankara’ya duyuruldu. Bizim için ne gibi olumsuzluklar doğuracağı herkesin malûmudur. Operasyondan sonra Irak üzerinde Türkiye’ye söz hakkı verilmiyecektir. Zaten otonom statüde mevcut bulunan Kürt devletinin ortaya çıkartılması bu hususa dahildir. Başka? Şüphesiz Türkiye, dış kredilerde zora sokulacaktır. Bunun ne demek olduğunu açıklamak fuzulidir. Hattâ Afganistan’da Birleşmiş Milletler gücünün Türk komutanına verilmesinden vaz geçilebilir. ABD bunu, şimdiden Fransa savunma bakanı aracılığı ile duyurdu. Beklenen Amerikan operasyonu, Irak’a müteveccih değildir. Hedef Saddam’dır. BM silâh kontrolünü kabûl ettiği takdirde Saddam bile kurtulabilir. Binaenaleyh, kendisini ve halkını yeni bir savaş felaketinden korumak Bush’un elinde değildir. Kesinlikle Saddam’ın elindedir. BM silâh denetimine -hileli sınırlandırmalar koymaksızın- rıza gösteren Irak’a savaş için Washington, tek devletin desteğini alamaz. Ankara, bu hususta Saddam’ı uyardı. Saddam’ı savunmak, Türk politikası olamaz. Türkiye’nin millî politikası Irak’ın bütünlüğünü savunmaktır. Çok deneyimli, bir o kadar kültürlü başbakanımız Sayın Ecevit’in, siyasetin bütün bu inceliklerini bildiğine ve uygulayacağına şüphemiz yoktur. Ülkemizin geleceğinin Washington ziyareti ile ilişkisini hepimizden, ama hepimizden daha iyi bilecek koltukta oturuyor.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT