BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Teröristlere ihale yasağı

Teröristlere ihale yasağı

1 OCAK 2003’te yürürlüğe girecek olan yeni ihale yasa tasarısına göre terörle Mücadele Yasası ve organize suçlardan hüküm giyenler ihalelere katılamayacak.ANKARA- Meclis Genel Kurulu’nda önceki gün 9,5 saatlik bir görüşme maratonu sonucunda Devlet İhale Yasa Tasarısı kabul edildi. Yeni yasaya göre, Terörle Mücadele Yasası ve organize suçlardan hüküm giyenler ihalelere katılamayacaklar. Yabancılara sınırlama 1 Ocak 2003 tarihinde yürürlüğe girecek olan Kamu İhale Yasası, kamu hukukuna tabi olan veya kamunun denetimi altında bulunan bütün kurum ve kuruluşlar ile kamu kaynağı kullanan kuruluşların yapacakları ihalelerde uygulanacak esas ve usulleri düzenliyor. Saydamlık, eşitlik ve rekabeti amaçlayan yasa ayrıca, kamu ihalelerini, Avrupa Birliği ve Dünya Ticaret Örgütü normlarına da uygun hale getiriyor. Genel Kurul’daki görüşmelerde tasarıda önemli değişiklikler yapıldı. Kabul edilen önergeyle, eşik değeri 17,5 trilyon liranın altındaki ihalelere yabancı firmalar giremeyecek. Krize sebep olmuştu Verilen bir başka önergeyle de istisnaların sınırı genişletildi ve devlet güvenliği ile istihbaratı kapsamında malzeme hizmet ve sistem üretenler yasa kapsamı dışında bırakıldı. Kamu İhale Yasası, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun yerine geçerek tüm ihale sistemini değişterecek. Hükümette, koaliasyon ortakları ile Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı Kemal Derviş arasında da krize sebep olan yasa, toplam 70 madde ve beş bölümden oluşuyor. Yeni düzenlemeye göre, ihalelerde, “açık ihale usulü” ve “belli istekliler arasında ihale usulü” temel usul olarak uygulanacak. “Pazarlık usulü” ve “doğrudan temin” yöntemleri ise yasada belirtilen durumlarda kullanılabilecek. Yasaya göre, ödeneği bulunmayan hiçbir iş için de ihaleye çıkılamayacak. Yasa nasıl işleyecek? ¥ 10 üyeli kamu ihale kurulu oluşturulacak. ¥ Terörle Mücadele Yasası ve organize suçlardan hüküm giyenler ihalelere katılamayacaklar. ¥ Kamu kaynaklarını kullanan belediye şirketlerinin varlığı sona eriyor. ¥ Ödeneği bulunmayan hiç bir işin ihalesine çıkılamayacak. Projesi olmayan ihaleye çıkılmayacak. ¥ İhaleler anahtar teslimi olacak. ¥ İhaleye çıkılması için ihale bedelinin en az yüzde 10’u ödenek konulması gerekiyor. ¥ Bütün kamu kuruluşları bu yasaya tabi olacak. ¥ İhalelere rayiç bedel üzerinden çıkılacak.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT